Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
Stacks Image 8711
 • Igor Stravinskij

  ruský skladateľ (1882–1971)
  (pozri aj profil see also: dirigenta, zbormajstra, umeleckého vedúceho…)
  Diela v Online archíve
  Works in Online Archive
   „Non’ erubescite, reges“, ária Jokasty z oratória Oedipus Rex
   18. 6. 2015 | Operné hriešnice | SF / Marković / Pecková
   Apollon musagète
   25. 2. 2018 | Stravinskij / Schumann | SKO / Danel / Nagy-Juhász
   Bozk víly / Le baiser de la fée – Divertimento
   18. 2. 2022 | Kletzki / Gershwin / Čajkovskij / Stravinskij | SF / Borejko / Oeyen
   Cirkusová polka pre mladého slona
   1. 1. 2016 | Novoročný koncert | SF / SFZ / Štúr / Chabroň
   Koncert Es dur „Dumbarton Oaks“
   29. 1. 2023 | Hommage à Bohdan Warchal (Stravinskij) | SKO / Mintz
   Oidipus Rex
   11. 3. 2016 | Beethoven, Stravinskij | SF / SFZ / Valčuha / Gertseva / Vacík / Beláček / Gurbaľ / Šaling / Kukura
   Pohrebný spev, op. 5
   23. 2. 2018 | Stravinskij / Čajkovskij / Janáček | SF / SFZ / Altrichter/ Chabroň/ Hornyáková/ Šebestová / Březina / Benci / Vrábel
   Pribautki / Riekanky
   15. 5. 2018 | Stravinskij / Ravel / Schönberg | Šušková / Koska / Hvorecký
   Scherzo fantastique, op. 3
   13. 5. 2022 | Stravinskij / Rimskij-Korsakov / Respighi | SF / Pehlivanian
   27. 3. 2015 | Stravinskij / Chačaturian / Bartók | SF / SFZ / Pehlivanian / Chabroň
   Suita z baletu Pulcinella
   16. 3. 2023 | Stravinskij / Haydn | SF / Korsten / Masaryk nie je online len na Slovensku
   Svätenie jari (Le Sacre du printemps)
   24. 9. 2021 | Otvárací koncert 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností | SF / Steinberg / Perianes
   Svätenie jari (verzia pre dva klavíry)
   7. 10. 2021 | Komorný koncert – Skuta Piano Duo | Miki Skuta / Nora Skuta / Stoyanov / Struber
   7. 3. 2017 | Šostakovič / Stravinskij | Nora Skuta / Miki Skuta / Stanke
   Tri časti z baletu Petruška
   25. 10. 2022 | Klavírny recitál I – Chi Ho Han | Chi Ho Han
   25. 2. 2014 | Eugen Indjić – Klavírny recitál | Eugen Indjić
   Trois mouvements de Petrouchka (úprava pre organ) | Igor Stravinskij (1882–1971) [upr. Bernadetta Šuňavská (1977)]
   5. 6. 2016 | Organový recitál IV – Bernadetta Šuňavská | Šuňavská
   Valse des fleurs
   15. 5. 2018 | Stravinskij / Ravel / Schönberg | Šušková / Koska / Hvorecký
   Vták Ohnivák – suita z baletu (verzia 1919)
   25. 2. 2022 | Schubert / Kančeli / Stravinskij | SF / Rajskin
   3. 10. 2015 | BHS 2015, SF/SFZ/BChZ/Rahbari | SF / SFZ / BChZ / Rahbari / Masaryková / de la Torre / Iversen
   10. 4. 2015 | Rimskij-Korsakov / Rachmaninov / Stravinskij | SF / Weikert / Giltburg
   Žalmová symfónia
   30. 11. 2018 | Bernstein / Stravinskij | SF / SFZ / Judd / Chabroň

   Koncerty, rozhovory, podujatia… v Online archíve
   Concerts, interviews, events…
   • 16. 3. 2023 | Stravinskij / Haydn | SF / Korsten / Masaryk nie je online len na Slovensku
   • 29. 1. 2023 | Hommage à Bohdan Warchal (Stravinskij) | SKO / Mintz
   • 25. 10. 2022 | Klavírny recitál I – Chi Ho Han | Chi Ho Han
   • 13. 5. 2022 | Stravinskij / Rimskij-Korsakov / Respighi | SF / Pehlivanian
   • 25. 2. 2022 | Schubert / Kančeli / Stravinskij | SF / Rajskin
   • 18. 2. 2022 | Kletzki / Gershwin / Čajkovskij / Stravinskij | SF / Borejko / Oeyen
   • 7. 10. 2021 | Komorný koncert – Skuta Piano Duo | Miki Skuta / Nora Skuta / Stoyanov / Struber
   • 24. 9. 2021 | Otvárací koncert 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností | SF / Steinberg / Perianes
   • 30. 11. 2018 | Bernstein / Stravinskij | SF / SFZ / Judd / Chabroň
   • 15. 5. 2018 | Stravinskij / Ravel / Schönberg | Šušková / Koska / Hvorecký
   • 25. 2. 2018 | Stravinskij / Schumann | SKO / Danel / Nagy-Juhász
   • 23. 2. 2018 | Stravinskij / Čajkovskij / Janáček | SF / SFZ / Altrichter/ Chabroň/ Hornyáková/ Šebestová / Březina / Benci / Vrábel
   • 7. 3. 2017 | Šostakovič / Stravinskij | Nora Skuta / Miki Skuta / Stanke
   • 5. 6. 2016 | Organový recitál IV – Bernadetta Šuňavská | Šuňavská
   • 11. 3. 2016 | Beethoven, Stravinskij | SF / SFZ / Valčuha / Gertseva / Vacík / Beláček / Gurbaľ / Šaling / Kukura časť videa nie je online
   • 1. 1. 2016 | Novoročný koncert | SF / SFZ / Štúr / Chabroň
   • 3. 10. 2015 | BHS 2015, SF/SFZ/BChZ/Rahbari | SF / SFZ / BChZ / Rahbari / Masaryková / de la Torre / Iversen časť videa nie je online
   • 18. 6. 2015 | Operné hriešnice | SF / Marković / Pecková
   • 10. 4. 2015 | Rimskij-Korsakov / Rachmaninov / Stravinskij | SF / Weikert / Giltburg
   • 27. 3. 2015 | Stravinskij / Chačaturian / Bartók | SF / SFZ / Pehlivanian / Chabroň
   • 25. 2. 2014 | Eugen Indjić – Klavírny recitál | Eugen Indjić