Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

Koncerty s publikomConcerts with audience


Prenosy Koncerty s publikom nadväzujú na tradíciu ôsmich Koncertov bez publika, ktoré si počas svojho vysielania každý utorok z Koncertnej sály Slovenskej filharmónie získali stovky priaznivcov. Slovenská filharmónia tak pohotovo reaguje na priaznivý vývoj pandémie Covid-19 a teší sa z prvých návštevníkov vo svojich priestoroch.

Concerts with audience continue the tradition of eight Concerts without an audience, which gained hundreds of fans every Tuesday during their broadcast from the Concert Hall. Slovak Philharmonic thus responds promptly to the promising development of the Covid-19 pandemic and is looking forward to the first visitors in the Concert Hall.