Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
Stacks Image 8711
 • Leoš Janáček

  český skladateľ (1854–1928)
  (pozri aj profil see also: dirigenta, zbormajstra, umeleckého vedúceho…)
  Diela v Online archíve
  Works in Online Archive
   6 národních písní jež zpívala Eva Gabel
   5. 10. 2017 | Západoslovenské piesne | Šušková / Šimko / Pažický
   Glagolská omša pre sóla, zbor, orchester a organ
   2. 2. 2024 | Chačaturian / Janáček | SF / SFZ / Kyzlink / Rozehnal / Trynkos / Ballová / Vantuchová / Juhás / Mikuláš / Štrbák
   24. 11. 2019 – Postlúdium (organ sólo) | Organový recitál I – Stanislav Šurin, Helmut Hauskeller | Šurin / Hauskeller
   23. 2. 2018 | Stravinskij / Čajkovskij / Janáček | SF / SFZ / Altrichter/ Chabroň/ Hornyáková/ Šebestová / Březina / Benci / Vrábel
   Otče náš
   19. 2. 2016 | Slovenský filharmonický zbor | SFZ / Chabroň
   Po zarostlém chodníčku, 1. diel
   18. 5. 2021 | Ivan Klánský – klavír | Ivan Klánský
   Rozprávka pre violončelo a klavír
   9. 6. 2020 | Koncert s publikom I / Lupták / Palovičová | Lupták / Palovičová
   Sinfonietta
   1. 6. 2018 | Fibich / Suchoň / Janáček | SF / SFZ / Judd / Chabroň / Vacík
   27. 5. 2016 | Adams / Schumann / Janáček | SF / Svárovský / Várjon
   Sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“
   18. 5. 2021 | Ivan Klánský – klavír | Ivan Klánský
   30. 9. 2018 | Klavírny recitál – Marian Lapšanský | Marian Lapšanský
   19. 6. 2018 | Klavírny recitál VII. – Adam Skoumal | Skoumal
   Sonáta pre husle a klavír
   21. 4. 2020 | Koncerty bez publika II / Sperger Duo / Tomka / Klátik | Sperger duo / Tomka / Klátik
   Suita pre sláčikový orchester, JW VI/2
   28. 1. 2024 | Hommâge à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Kanta
   25. 10. 2020 | Nielsen / Elgar / Janáček | SKO / Danel
   15. 5. 2020 | Koncert Slovenského komorného orchestra | SKO / Danel
   22. 1. 2017 | Hommage à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Barragán
   Taras Buľba, rapsódia pre orchester
   7. 2. 2020 | Bartók / Janáček / Rachmaninov | SF / Valčuha / Malofejev
   V hmlách
   6. 2. 2024 | Klavírny recitál IV – Ivo Kahánek | Ivo Kahánek
   5. 4. 2022 | Klavírny Recitál V – Konstantin Lifschitz | Konstantin Lifschitz

   Koncerty, rozhovory, podujatia… v Online archíve
   Concerts, interviews, events…
   • 6. 2. 2024 | Klavírny recitál IV – Ivo Kahánek | Ivo Kahánek
   • 2. 2. 2024 | Chačaturian / Janáček | SF / SFZ / Kyzlink / Rozehnal / Trynkos / Ballová / Vantuchová / Juhás / Mikuláš / Štrbák
   • 28. 1. 2024 | Hommâge à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Kanta
   • 5. 4. 2022 | Klavírny Recitál V – Konstantin Lifschitz | Konstantin Lifschitz
   • 18. 5. 2021 | Ivan Klánský – klavír | Ivan Klánský
   • 25. 10. 2020 | Nielsen / Elgar / Janáček | SKO / Danel
   • 9. 6. 2020 | Koncert s publikom I / Lupták / Palovičová | Lupták / Palovičová
   • 15. 5. 2020 | Koncert Slovenského komorného orchestra | SKO / Danel
   • 21. 4. 2020 | Koncerty bez publika II / Sperger Duo / Tomka / Klátik | Sperger duo / Tomka / Klátik
   • 7. 2. 2020 | Bartók / Janáček / Rachmaninov | SF / Valčuha / Malofejev
   • 24. 11. 2019 | Organový recitál I – Stanislav Šurin, Helmut Hauskeller | Šurin / Hauskeller
   • 30. 9. 2018 | Klavírny recitál – Marian Lapšanský | Marian Lapšanský
   • 19. 6. 2018 | Klavírny recitál VII. – Adam Skoumal | Skoumal
   • 1. 6. 2018 | Fibich / Suchoň / Janáček | SF / SFZ / Judd / Chabroň / Vacík
   • 23. 2. 2018 | Stravinskij / Čajkovskij / Janáček | SF / SFZ / Altrichter/ Chabroň/ Hornyáková/ Šebestová / Březina / Benci / Vrábel
   • 5. 10. 2017 | Západoslovenské piesne | Šušková / Šimko / Pažický
   • 22. 1. 2017 | Hommage à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Barragán
   • 27. 5. 2016 | Adams / Schumann / Janáček | SF / Svárovský / Várjon
   • 19. 2. 2016 | Slovenský filharmonický zbor | SFZ / Chabroň