Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
Stacks Image 8711
 • Béla Bartók

  maďarský skladateľ (1881–1945)
  (pozri aj profil see also: dirigenta, zbormajstra, umeleckého vedúceho…)
  Diela v Online archíve
  Works in Online Archive
   Cantata profana
   20. 1. 2017 | Rachmaninov, Bartók, Prokofiev | SF / SFZ / Pehlivanian / Antal / Horváth / Beláček
   Dedinské scény, Sz 78, BB 87a
   23. 9. 2023 | Mladé hlasy | Čierna / Pietrová / Reháková / Morháč/ Pechanec
   Deťom, Sz. 42
   2. 6. 2023 | Hudobná akadémia IV – Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Vanek
   13. 6. 2022 | Filharmonická škôlka II / SKO | SKO / Danel / Boroš
   16. 3. 2018 | Filharmonická škôlka II | SKO / Danel / Boroš
   18. 3. 2017 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Vanek
   17. 3. 2017 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Vanek
   21. 2. 2015 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Bradshaw
   20. 2. 2015 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Bradshaw
   Divertimento pre sláčikový orchester, Sz.113
   22. 10. 2023 | Kubička / Quantz / Rachmaninov / Bartók | SKO / Danel / Čermák / Reske
   Koncert pre husle a orchester č. 2, Sz. 112
   28. 9. 2018 | Otvárací koncert 54. ročníka BHS | SF / Judd / Capuçon
   Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz.119
   22. 2. 2019 | Kodály / Bartók | SF / Weikert / Kholodenko
   Koncert pre orchester, Sz. 116
   12. 5. 2023 | Händel / Mozart / Bartók | SF / Zehnder / Šikula / Veľas / Kajan / Kis
   Päť slovenských ľudových piesní
   25. 9. 2022 | Komorný koncert z piesňovej tvorby slovenských skladateľov | Tajtáková / Fančovič / Garajová / Arendárik / Šelc / Pažický
   Rumunské tance, Sz. 68, BB 76
   28. 1. 2024 | Hommâge à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Kanta
   15. 5. 2020 | Koncert Slovenského komorného orchestra | SKO / Danel
   8. 3. 2019 – VI. Mărunțel: L’istesso tempo. Allegro vivace | Hudobná akadémia III – Klasická hudba a folklór | SKO / Danel / Nebeská muzika / Vanek
   25. 11. 2018 | Mendelssohn / Bruch / Martinů / Frešo / Bartók | SKO / Danel / Kanta
   28. 1. 2018 | Hommage à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Karvay
   21. 10. 2017 | Koncert bez bariér | SKO / Danel / Soumm
   Sláčikové kvarteto č. 6, Sz. 114
   20. 10. 2015 | Moyzesovo kvarteto | Moyzesovo kvarteto / Stanke
   Sonáta pre dva klavíry a bicie nástroje, BB 115, Sz. 110
   7. 10. 2021 | Komorný koncert – Skuta Piano Duo | Miki Skuta / Nora Skuta / Stoyanov / Struber
   Staré tance z cyklu 15 maďarských sedliackych piesní, Sz. 71, BB 79
   14. 2. 2016 | Bach a tanec, Organový recitál II – László Fassang | László Fassang
   Štyri slovenské ľudové piesne, BB 78, Sz. 70
   23. 2. 2024 | SFZ à cappella | SFZ / Kocsis-Holper / Slezáková / Nemec / Bédová / Rozehnal
   21. 2. 2020 | Slovenský filharmonický zbor | SFZ / Cantilena / Cantus / Tempus / Chabroň / Nemec / Horváth / Mikuš
   Tanečná suita, Sz. 77
   7. 2. 2020 | Bartók / Janáček / Rachmaninov | SF / Valčuha / Malofejev
   Tri rondá na slovenské ľudové piesne, Sz. 84
   23. 9. 2022 – 1. Andante | Otvárací koncert 57. ročníka BHS | SF / SFZ / Raiskin / Chabroň / Zámečníková / Gallovič / Lazić
   V prírode / Szabadban, Sz. 81
   3. 5. 2016 | Klavírny recitál IV. – Magdaléna Bajuszová | Magdaléna Bajuszová
   Zázračný mandarín, op. 19, Sz. 73, baletná pantomíma v jednom dejstve podľa libreta Menyhérta Lengyela
   27. 3. 2015 | Stravinskij / Chačaturian / Bartók | SF / SFZ / Pehlivanian / Chabroň

   Koncerty, rozhovory, podujatia… v Online archíve
   Concerts, interviews, events…
   • 23. 2. 2024 | SFZ à cappella | SFZ / Kocsis-Holper / Slezáková / Nemec / Bédová / Rozehnal
   • 28. 1. 2024 | Hommâge à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Kanta
   • 22. 10. 2023 | Kubička / Quantz / Rachmaninov / Bartók | SKO / Danel / Čermák / Reske
   • 23. 9. 2023 | Mladé hlasy | Čierna / Pietrová / Reháková / Morháč/ Pechanec
   • 2. 6. 2023 | Hudobná akadémia IV – Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Vanek
   • 12. 5. 2023 | Händel / Mozart / Bartók | SF / Zehnder / Šikula / Veľas / Kajan / Kis
   • 25. 9. 2022 | Komorný koncert z piesňovej tvorby slovenských skladateľov | Tajtáková / Fančovič / Garajová / Arendárik / Šelc / Pažický
   • 23. 9. 2022 | Otvárací koncert 57. ročníka BHS | SF / SFZ / Raiskin / Chabroň / Zámečníková / Gallovič / Lazić
   • 13. 6. 2022 | Filharmonická škôlka II / SKO | SKO / Danel / Boroš
   • 7. 10. 2021 | Komorný koncert – Skuta Piano Duo | Miki Skuta / Nora Skuta / Stoyanov / Struber
   • 15. 5. 2020 | Koncert Slovenského komorného orchestra | SKO / Danel
   • 21. 2. 2020 | Slovenský filharmonický zbor | SFZ / Cantilena / Cantus / Tempus / Chabroň / Nemec / Horváth / Mikuš
   • 7. 2. 2020 | Bartók / Janáček / Rachmaninov | SF / Valčuha / Malofejev
   • 8. 3. 2019 | Hudobná akadémia III – Klasická hudba a folklór | SKO / Danel / Nebeská muzika / Vanek
   • 22. 2. 2019 | Kodály / Bartók | SF / Weikert / Kholodenko
   • 25. 11. 2018 | Mendelssohn / Bruch / Martinů / Frešo / Bartók | SKO / Danel / Kanta
   • 28. 9. 2018 | Otvárací koncert 54. ročníka BHS | SF / Judd / Capuçon
   • 16. 3. 2018 | Filharmonická škôlka II | SKO / Danel / Boroš
   • 28. 1. 2018 | Hommage à Bohdan Warchal | SKO / Danel / Karvay
   • 21. 10. 2017 | Koncert bez bariér | SKO / Danel / Soumm
   • 18. 3. 2017 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Vanek
   • 17. 3. 2017 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Vanek
   • 20. 1. 2017 | Rachmaninov, Bartók, Prokofiev | SF / SFZ / Pehlivanian / Antal / Horváth / Beláček
   • 3. 5. 2016 | Klavírny recitál IV. – Magdaléna Bajuszová | Magdaléna Bajuszová
   • 14. 2. 2016 | Bach a tanec, Organový recitál II – László Fassang | László Fassang
   • 20. 10. 2015 | Moyzesovo kvarteto | Moyzesovo kvarteto / Stanke
   • 27. 3. 2015 | Stravinskij / Chačaturian / Bartók | SF / SFZ / Pehlivanian / Chabroň
   • 21. 2. 2015 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Bradshaw
   • 20. 2. 2015 | Hudba v Bratislave | SKO / Danel / Bradshaw