Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 0 H 17 MIN 0 H 17 MINhd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Andrej Šuba ]

   „Počas dlhého a plodného života vytvoril mimoriadne osobité dielo, ktoré akoby obsiahlo všetku hudbu – od primitívneho ľudového umenia po vysoko sofistikovaný serializmus, od asketickej cirkevnej hudby po otvorený jazz. Cez osobitú alchýmiu, akýmsi tajným kúzlom dokázal toto všetko absorbovať a vydať späť v úplne novej, originálnej a nenapodobiteľnej podobe,“ napísal o Igorovi Stravinskom legendárny americký dirigent a skladateľ Leonard Bernstein. Súčasťou Bernsteinom zmienej alchýmie bola aj Stravinského hra s minulosťou, ktorá v hudbe 20. storočia dostala pomenovanie neoklasicizmus. Nová cesta, na ktorú skladateľ nastúpil po tzv. ruskom období baletom Pulcinella (1920), sa nepozdávala rovnako všetkým. Nemecký skladateľ Hans Eisler novej štýlovej orientácii Stravinského v duchu svojho marxistického presvedčenia vyčítal buržoázny pôvod a génius taktovky Wilhelm Furtwängler označil neoklasicizmus za triviálny secondhand s poznámkou, že vždy radšej uprednostní „hlúpeho Brucknera než premúdrelého Stravinského.“ Nemožno obísť ani apoštola hudobnej avantgardy, frankfurtského filozofa Theodora Wiesengrunda Adorna, pre ktorého sa skladateľ touto zmenou stal raz a navždy symbolom reakcionárstva. Arnold Schönberg zase ocenil Stravinského zmenu štýlového smerovania posmešným veršíkom, kde ho prirovnáva k „papá Bachovi“ a označuje za „malého Modernského“. „Môže skladateľ siahnuť po hudbe minulosti a súčasne sa pohybovať vpred?“ pýta sa Stravinskij v knihe Témy a epizódy (1966) a vzápätí priznáva, že odpoveď na takúto akademickú otázku ho nikdy netrápila. Do skupiny „neoštýlových“ kompozícií patrí aj Stravinského Koncert Es dur Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks vo Washingtone DC je názov bývalého sídla Roberta a Mildred Blissovcov – mecénov, ktorí sa stali americkými priateľmi skladateľa. Concerto „Dumbarton Oaks“, Stravinského pocta Johannovi Sebastianovi Bachovi, je posledným dielom skladateľa vytvoreným v Európe. Robert Craft uvádza, že inšpiráciou k napísaniu skladby bolo uvedenie tretieho z Brandenburských koncertov, ktorý Stravinskij dirigoval v roku 1937 v Clevelande. Kompozíciu si objednala Mildred Blissová pri príležitosti 30. výročia svadby. Premiéru virtuózneho neobarokového concerta grossa dirigovala 8. 5. 1938 Nadia Boulangerová. Skladateľ bol v tom čase i s rodinou hospitalizovaný vo švajčiarskom sanatóriu. Skladbu v Dumbarton Oaks dirigoval napokon v roku 1947 a opäť pri zlatom výročí svadby Blissovcov v roku 1958. „Bach by mi určite s radosťou poskytol niektorú zo svojich tém, tento spôsob výpožičiek bol celkom podľa jeho gusta,“ povedal skladateľ neskôr o inšpirácii dielom veľkého barokového majstra. Pri počúvaní tejto duchaplnej a hravej hudby nie je vôbec ťažké podobnej predstave uveriť.

   Andrej Šuba

   –––––
   Bibliografický údaj: ŠUBA, Andrej: Text ku koncertu 29. 1. 2023, in: Slovenská filharmónia, 74. koncertná sezóna, Cyklus Slovenského komorného orchestra, Cyklus SKO, Bratislava, Slovenská filharmónia 2023

  • Životopisy

   SHLOMO MINTZ

   Izraelský huslista má na svojom konte viacero prestížnych ocenení: Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana, Diapason D’Or, Grand Prix du Disque, Gramophone Award, Edison Award, Cremona Music Award, okrem toho získal v roku 2006 dostal čestný doktorát na Ben-Gurion University v Beershebe (Izrael) a v roku 2022 bol menovaný za čestného člena Jerusalem Academy of Music and Dance v Izraeli.

   Shlomo Mintz študoval u Isaaca Sterna a Dorothy DeLay (New York). Už ako mladý huslista spolupracoval s umelcami ako Mstislav Rostropovič, Itzhak Perlman, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Yuri Temirkanov a ďalší.

   Ako osemnásťročný sa začal venovať aj dirigovaniu. Spolupracoval s orchestrom Royal Philharmonic vo Veľkej Británii, Detroit Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre National de France, Filarmonica della Scala, Melbourne Symphony a ďalšími. Mintz je spoluzakladateľom Medzinárodných husľových majstrovských kurzov Keshet Eilon v Izraeli a je tiež jedným z hlavných patrónov projektu „Violins of Hope“, ktorý sa zameriava na profily huslistov – obete holokaustu II. svetovej vojny.

   V roku 2019 nahral pre vydavateľstvo DECCA šesť husľových sonát Eugèna Ysaÿa. Pri príležitosti svojho jubilea (60 rokov) nahral i koncerty Mendelssohna.

   Deutsche Grammophon vydal edíciu trinástich CD, ktorá obsahuje koncerty Mendelssohna, Prokofieva, Sibelia, Lala a Vieuxtempsa. V posledných rokoch sa Mintz začal venovať aj kompozičnej činnosti, jeho Anthem to an Unknown Nation mala premiéru v júni 2017 vo Vigadó Grand Hall v Budapešti, Sonatina pre husle a klavír zas zaznela v Istanbule v októbri 2017.

   Pravidelne je prizvaný do porôt medzinárodných súťaží: Čajkovského súťaž v Moskve, Queen Elisabeth International Music Competition v Bruseli, International Henryk Wieniawski Competition v Poznani. V súčasnosti je prezidentom poroty pre International Violin Competition Buenos Aires a tiež Tucuman Festival and National Violin Competition v Argentíne. Zároveň je prezidentom maďarskej súťaže Ilona Fehér Budapest Violin Competition.


   EWALD DANEL

   Ewald Danel študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Wierszyłowského a doktorandské štúdium u Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie a od roku 2001 umeleckým vedúcim Slovenského komorného orchestra.

   Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Dlhodobá spolupráca ho spája s Orquestra Sinfonica Municipal São Paulo, Hiroshima Symphony Orchestra, Akita Chamber Orchestra, Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, vystupoval s orchestrami Klang Verwaltung München, Orchestra Ensemble Kanazawa, Nagoya Philharmonic Orchestra, Osaka Symphoniker, Sakata Philharmony, Slovenská filharmónia, Prague Philharmonia, Orquesta Filarmónica de Málaga, Janáčkova filharmonie Ostrava a i. V Hiroshima Symphony Orchestra bol v rokoch 2008 – 2014 hlavným hosťujúcim dirigentom.

   Okrem dirigentských a sólistických aktivít má umelec bohaté skúsenosti v oblasti komornej hry – primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria, Kubínovho kvarteta (na violovom poste), niekoľko rokov člen súboru Musica aeterna, v rokoch 1992 – 1996 umelecký vedúci orchestra Cappella Istropolitana. Umelec sa spolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. Je držiteľom Ceny Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha.

   Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

   Ako umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra inicioval cyklus koncertov v chrámoch, koncerty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vznik nových skladieb a mnohé mimoriadne projekty. Opakovane uvádza Biblické piesne A. Dvořáka ako projekt otvorený pre široký okruh záujemcov, napr. na festivale Pohoda 2018 za účasti vyše 250 spevákov. Cielená dlhodobá spolupráca s rôznymi cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v role dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby je významnou súčasťou jeho umeleckých aktivít.


   SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

   Slovenský komorný orchester vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Od roku 2001 vedie orchester huslista Ewald Danel.

   Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie a účinkovania na domácich a zahraničných festivaloch, orchester uskutočňuje aj mimoriadne koncertné projekty. Pre slovenské publikum objavil mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazzollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako sedemdesiat skladieb. Mimoriadnymi koncertmi si orchester pravidelne pripomína nielen významné výročia jubilujúcich skladateľov a hudobných osobností, ale každoročne organizovaným slávnostným koncertom Hommage à Bohdal Warchal i výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudobnú scénu. V rámci koncertného cyklu Hudba v chrámoch dlhodobou umeleckou spoluprácou podporuje prácu profesionálnych a neprofesionálnych speváckych zborov. Z ďalšej pozoruhodnej koncertnej činnosti je dôležité spomenúť, že orchester už niekoľko rokov pokračuje v takmer dvestoročnej bratislavskej tradícii uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Katedrále sv. Martina na Kvetnú nedeľu; pokračuje tiež v pravidelnom uvádzaní Koncertov bez bariér pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

   V sezóne 2022/2023 orchester vystúpil v Berlíne, Paríži a Krakove, plánované je účinkovanie v Prahe. Účinkovať bude aj na domácich podujatiach Nitrianska hudobná jar, Banskobystrická hudobná jar, Hudobné leto Trenčianske Teplice, Bojnické hudobné leto. Počas sezóny s orchestrom vystúpia sólisti ako Shlomo Mintz, Katalin Stefula a ďalší.


  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Milí priatelia, tento záznam vám ponúkame do konca sezóny vo vysokom rozlíšení (Full HD), najlepšie si ho vychutnáte pri zobrazení na celú obrazovku poklikom na ikonu v pravom dolnom rohu vo video prehrávači, alebo dvojitým poklikom doprostred videa.

  Dear friends, we offer you this footage until the end of the season in high definition (Full HD), you can best enjoy it in full screen by clicking on the icon in the bottom right corner in the video player, or by double-clicking in the middle of the video.

  Hommage à Bohdan Warchal (Stravinskij)

  Nedeľa 29. 1. 2023, 16.00 hSunday, January 29, 2023, 4.00 PM
  Cyklus SKO – Slovenský komorný orchester
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  SKO serie – Slovak Chamber Orchestra Concerts
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Koncert nie je k dispozícii online.
  Concert is not available online.
  Program
  Igor Stravinskij (1882–1971)
  Koncert Es dur „Dumbarton Oaks“ Concerto in E flat for chamber orchestra “Dumbarton Oaks”
  Tempo giustoTempo giusto
  AllegrettoAllegretto
  Con motoCon moto

  Humorný tón neoklasicistického koncertu z pera velikána ruskej hudby Igora Stravinského nezaostáva svojou prepracovanou inštrumentáciou a nápaditosťou za väčšími dielami jeho autora. Vo veľkej miere sa v tomto diele nechal Stravinskij inšpirovať Brandenburskými koncertmi barokového génia J. S. Bacha.

  Izraelský huslista a dirigent Shlomo Mintz má za sebou kariéru svetovo uznávaného huslistu, nechýba na prestížnych medzinárodných súťažiach a pravidelne odovzdáva svoje skúsenosti aj na majstrovských kurzoch.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2023A Slovak Philharmonic Production © 2023

  Facebook

  X (Twitter)