Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM BULLETIN CV


Hommage à Bohdan Warchal (Stravinskij)

Nedeľa 29. 1. 2023, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Shlomo Mintz dirigent, husle

Program

Franz Schubert (1797–1828)
Rondo A dur pre husle a sláčikový orchester, D. 438
Igor Stravinskij (1882–1971)
Koncert Es dur „Dumbarton Oaks“
Tempo giusto
Allegretto
Con moto
Franz Schubert (1797–1828) [upr. Gustav Mahler (1860–1911)]
Sláčikové kvarteto č. 14 d mol „Smrť a dievča“, D. 810
Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto

>>   PROGRAM BULLETIN CV


„Počas dlhého a plodného života vytvoril mimoriadne osobité dielo, ktoré akoby obsiahlo všetku hudbu – od primitívneho ľudového umenia po vysoko sofistikovaný serializmus, od asketickej cirkevnej hudby po otvorený jazz. Cez osobitú alchýmiu, akýmsi tajným kúzlom dokázal toto všetko absorbovať a vydať späť v úplne novej, originálnej a nenapodobiteľnej podobe,“ napísal o Igorovi Stravinskom legendárny americký dirigent a skladateľ Leonard Bernstein. Súčasťou Bernsteinom zmienej alchýmie bola aj Stravinského hra s minulosťou, ktorá v hudbe 20. storočia dostala pomenovanie neoklasicizmus. Nová cesta, na ktorú skladateľ nastúpil po tzv. ruskom období baletom Pulcinella (1920), sa nepozdávala rovnako všetkým. Nemecký skladateľ Hans Eisler novej štýlovej orientácii Stravinského v duchu svojho marxistického presvedčenia vyčítal buržoázny pôvod a génius taktovky Wilhelm Furtwängler označil neoklasicizmus za triviálny secondhand s poznámkou, že vždy radšej uprednostní „hlúpeho Brucknera než premúdrelého Stravinského.“ Nemožno obísť ani apoštola hudobnej avantgardy, frankfurtského filozofa Theodora Wiesengrunda Adorna, pre ktorého sa skladateľ touto zmenou stal raz a navždy symbolom reakcionárstva. Arnold Schönberg zase ocenil Stravinského zmenu štýlového smerovania posmešným veršíkom, kde ho prirovnáva k „papá Bachovi“ a označuje za „malého Modernského“. „Môže skladateľ siahnuť po hudbe minulosti a súčasne sa pohybovať vpred?“ pýta sa Stravinskij v knihe Témy a epizódy (1966) a vzápätí priznáva, že odpoveď na takúto akademickú otázku ho nikdy netrápila. Do skupiny „neoštýlových“ kompozícií patrí aj Stravinského Koncert Es dur Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks vo Washingtone DC je názov bývalého sídla Roberta a Mildred Blissovcov – mecénov, ktorí sa stali americkými priateľmi skladateľa. Concerto „Dumbarton Oaks“, Stravinského pocta Johannovi Sebastianovi Bachovi, je posledným dielom skladateľa vytvoreným v Európe. Robert Craft uvádza, že inšpiráciou k napísaniu skladby bolo uvedenie tretieho z Brandenburských koncertov, ktorý Stravinskij dirigoval v roku 1937 v Clevelande. Kompozíciu si objednala Mildred Blissová pri príležitosti 30. výročia svadby. Premiéru virtuózneho neobarokového concerta grossa dirigovala 8. 5. 1938 Nadia Boulangerová. Skladateľ bol v tom čase i s rodinou hospitalizovaný vo švajčiarskom sanatóriu. Skladbu v Dumbarton Oaks dirigoval napokon v roku 1947 a opäť pri zlatom výročí svadby Blissovcov v roku 1958. „Bach by mi určite s radosťou poskytol niektorú zo svojich tém, tento spôsob výpožičiek bol celkom podľa jeho gusta,“ povedal skladateľ neskôr o inšpirácii dielom veľkého barokového majstra. Pri počúvaní tejto duchaplnej a hravej hudby nie je vôbec ťažké podobnej predstave uveriť.

Andrej Šuba

[ Bibliografický údaj: ŠUBA, Andrej: Text ku koncertu 29. 1. 2023, in: Slovenská filharmónia, 74. koncertná sezóna, Cyklus Slovenského komorného orchestra, Cyklus SKO, Bratislava, Slovenská filharmónia 2023 ]

>>   PROGRAM BULLETIN CV


SHLOMO MINTZ

Izraelský huslista má na svojom konte viacero prestížnych ocenení: Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana, Diapason D’Or, Grand Prix du Disque, Gramophone Award, Edison Award, Cremona Music Award, okrem toho získal v roku 2006 dostal čestný doktorát na Ben-Gurion University v Beershebe (Izrael) a v roku 2022 bol menovaný za čestného člena Jerusalem Academy of Music and Dance v Izraeli.

Shlomo Mintz študoval u Isaaca Sterna a Dorothy DeLay (New York). Už ako mladý huslista spolupracoval s umelcami ako Mstislav Rostropovič, Itzhak Perlman, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Yuri Temirkanov a ďalší.

Ako osemnásťročný sa začal venovať aj dirigovaniu. Spolupracoval s orchestrom Royal Philharmonic vo Veľkej Británii, Detroit Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre National de France, Filarmonica della Scala, Melbourne Symphony a ďalšími. Mintz je spoluzakladateľom Medzinárodných husľových majstrovských kurzov Keshet Eilon v Izraeli a je tiež jedným z hlavných patrónov projektu „Violins of Hope“, ktorý sa zameriava na profily huslistov – obete holokaustu II. svetovej vojny.

V roku 2019 nahral pre vydavateľstvo DECCA šesť husľových sonát Eugèna Ysaÿa. Pri príležitosti svojho jubilea (60 rokov) nahral i koncerty Mendelssohna.

Deutsche Grammophon vydal edíciu trinástich CD, ktorá obsahuje koncerty Mendelssohna, Prokofieva, Sibelia, Lala a Vieuxtempsa. V posledných rokoch sa Mintz začal venovať aj kompozičnej činnosti, jeho Anthem to an Unknown Nation mala premiéru v júni 2017 vo Vigadó Grand Hall v Budapešti, Sonatina pre husle a klavír zas zaznela v Istanbule v októbri 2017.

Pravidelne je prizvaný do porôt medzinárodných súťaží: Čajkovského súťaž v Moskve, Queen Elisabeth International Music Competition v Bruseli, International Henryk Wieniawski Competition v Poznani. V súčasnosti je prezidentom poroty pre International Violin Competition Buenos Aires a tiež Tucuman Festival and National Violin Competition v Argentíne. Zároveň je prezidentom maďarskej súťaže Ilona Fehér Budapest Violin Competition.


EWALD DANEL

Ewald Danel študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Wierszyłowského a doktorandské štúdium u Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie a od roku 2001 umeleckým vedúcim Slovenského komorného orchestra.

Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Dlhodobá spolupráca ho spája s Orquestra Sinfonica Municipal São Paulo, Hiroshima Symphony Orchestra, Akita Chamber Orchestra, Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, vystupoval s orchestrami Klang Verwaltung München, Orchestra Ensemble Kanazawa, Nagoya Philharmonic Orchestra, Osaka Symphoniker, Sakata Philharmony, Slovenská filharmónia, Prague Philharmonia, Orquesta Filarmónica de Málaga, Janáčkova filharmonie Ostrava a i. V Hiroshima Symphony Orchestra bol v rokoch 2008 – 2014 hlavným hosťujúcim dirigentom.

Okrem dirigentských a sólistických aktivít má umelec bohaté skúsenosti v oblasti komornej hry – primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria, Kubínovho kvarteta (na violovom poste), niekoľko rokov člen súboru Musica aeterna, v rokoch 1992 – 1996 umelecký vedúci orchestra Cappella Istropolitana. Umelec sa spolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. Je držiteľom Ceny Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha.

Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ako umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra inicioval cyklus koncertov v chrámoch, koncerty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vznik nových skladieb a mnohé mimoriadne projekty. Opakovane uvádza Biblické piesne A. Dvořáka ako projekt otvorený pre široký okruh záujemcov, napr. na festivale Pohoda 2018 za účasti vyše 250 spevákov. Cielená dlhodobá spolupráca s rôznymi cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v role dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby je významnou súčasťou jeho umeleckých aktivít.


SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

Slovenský komorný orchester vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Od roku 2001 vedie orchester huslista Ewald Danel.

Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie a účinkovania na domácich a zahraničných festivaloch, orchester uskutočňuje aj mimoriadne koncertné projekty. Pre slovenské publikum objavil mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazzollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako sedemdesiat skladieb. Mimoriadnymi koncertmi si orchester pravidelne pripomína nielen významné výročia jubilujúcich skladateľov a hudobných osobností, ale každoročne organizovaným slávnostným koncertom Hommage à Bohdal Warchal i výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudobnú scénu. V rámci koncertného cyklu Hudba v chrámoch dlhodobou umeleckou spoluprácou podporuje prácu profesionálnych a neprofesionálnych speváckych zborov. Z ďalšej pozoruhodnej koncertnej činnosti je dôležité spomenúť, že orchester už niekoľko rokov pokračuje v takmer dvestoročnej bratislavskej tradícii uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Katedrále sv. Martina na Kvetnú nedeľu; pokračuje tiež v pravidelnom uvádzaní Koncertov bez bariér pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V sezóne 2022/2023 orchester vystúpil v Berlíne, Paríži a Krakove, plánované je účinkovanie v Prahe. Účinkovať bude aj na domácich podujatiach Nitrianska hudobná jar, Banskobystrická hudobná jar, Hudobné leto Trenčianske Teplice, Bojnické hudobné leto. Počas sezóny s orchestrom vystúpia sólisti ako Shlomo Mintz, Katalin Stefula a ďalší.


© 2023 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk