Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 • Milan Novák

  slovenský skladateľ (1927–2021)
  Diela
  Works
   Hudba pre trombón a klavír
   25. 9. 2021 | Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje | Fančovič / Eliáš / Hrubovčák / Nemec / Albrecht Trio
   Klavírna suita č. 1
   7. 10. 2017 | Slovenská klavírna tvorba | Michalec / Daniš / Varsamisová / Lenner / Nágel / Šándor
   O detských láskach, rondo pre harfu sólo
   2. 6. 2020 | Koncert bez publika VIII | Turnerová / Hrubovčák / Belorid / Motýľ
   Romantické miniatúry pre harfu
   2. 4. 2022 – Rozprávka | Slovenská filharmónia pre deti z Ukrajiny | Turnerová / Boroš / Erdyk
   28. 3. 2022 – Rozprávka | Filharmonická škôlka I – harfa | Turnerová / Boroš
   8. 12. 2017 – Rozprávka | Filharmonická škôlka I | Turnerová / Boroš
   Sonatína pre violončelo a klavír (Prímorské zážitky)
   29. 9. 2019 | Slovenská tvorba pre violončelo | Bohó / Podhoranský / Prochác / Slávik / Gajan / Sabová
   Suita v starom slohu
   2. 4. 2017 | Burlas / Hindemith / Respighi | SKO / Danel

   Koncerty, rozhovory, podujatia…
   Concerts, interviews, events…
   • 2. 4. 2022 | Slovenská filharmónia pre deti z Ukrajiny | Turnerová / Boroš / Erdyk
   • 28. 3. 2022 | Filharmonická škôlka I – harfa | Turnerová / Boroš
   • 25. 9. 2021 | Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje | Fančovič / Eliáš / Hrubovčák / Nemec / Albrecht Trio
   • 2. 6. 2020 | Koncert bez publika VIII | Turnerová / Hrubovčák / Belorid / Motýľ
   • 29. 9. 2019 | Slovenská tvorba pre violončelo | Bohó / Podhoranský / Prochác / Slávik / Gajan / Sabová
   • 8. 12. 2017 | Filharmonická škôlka I | Turnerová / Boroš
   • 7. 10. 2017 | Slovenská klavírna tvorba | Michalec / Daniš / Varsamisová / Lenner / Nágel / Šándor
   • 2. 4. 2017 | Burlas / Hindemith / Respighi | SKO / Danel