Najnovšie koncerty

Milí diváci a poslucháči, tieto koncerty zazneli v Slovenskej filharmónii prednedávnom. Tu sa zobrazuje chronologicky posledných šesť, ktoré sú v archíve. Kompletný zoznam aj s funkciou vyhľadávania nájdete v sekcii Koncerty. O novinkách vás priebežne informujeme na našom blogu v sekcii O nás > Blog. O histórii Streamboyz si môžete prečítať v sekcii O nás > História.

Benefičný koncert na podporu obnovy Domu Albrechtovcov
SF / Judd / Houda-Šaturová / Lapšanský
(Haydn / Mozart / Bella / Albrecht / Dohnányi)
Filmová hudba pre deti
SF / Štúr / Vanek
(Williams / Zimmer / Schifrin a i.)
Filmová hudba pre deti
SF / Štúr / Vanek
(Williams / Zimmer / Schifrin a i.)
Filmová hudba
SF / Štúr / Ružička
(Williams / Zimmer / Horner / Morricone a i.)
Bodorová, Šostakovič
SF / Altrichter / Kusnjer
(Bodorová / Šostakovič)
Organový recitál III – Monika Melcová
Melcová
(Boyvin / Matter / Bach / Fauré / Cuesta / Melcová)

Koncerty so šéfdirigentom

Koncerty, ktoré odzneli pod taktovkou nášho šéfdirigenta, Emmanuela Villaumea.
Emmanuel Villamue
Emmanuel Villaume, šéfdirigent Slovenskej filharmónie
We are very proud to welcome you to our new streaming platform. Throughout the years, we have wonderful memories of music making shared with colleagues and audience members in our beautiful Reduta. We can now revive them vividly thanks to this newbsite presenting them in high quality of sound and image. We hope you enjoy watching and listening as much as we did performing them live!
Emmanuel Villaume
Sme veľmi hrdí, že Vás môžeme privítať na našej novej streamovej platforme. Počas uplynulých rokov sme mali s kolegami a poslucháčmi nádherné spomienky na muzicírovanie v našej krásnej Redute. Teraz si ich môžeme oživiť vďaka tejto webstránke, ktorá ich poskytuje vo vysokej kvalite zvuku a obrazu. Dúfame, že Vám bude ich sledovanie a počúvanie zážitkom tak, ako nám bolo zážitkom ich predvádzať naživo!
Emmanuel Villaume
Albrecht, Skriabin, Musorgskij
30. 1. 2015 o 
19:00 h
SF / Villaume
(Albrecht / Skriabin / Musorgskij)
Symfónia č. 9 Gustava Mahlera
23. 1. 2015 o 
19:00 h
SF / Villaume
(Mahler)
Strauss, Mozart
16. 1. 2015 o 
19:00 h
SF / Villaume / Dohr
(Strauss / Mozart)
Penderecki, Mozart
19. 12. 2014 o 
19:00 h
SF / Villaume / Oeyen
(Penderecki / Mozart)
Britten, Offenbach, Schumann
12. 12. 2014 o 
19:00 h
SF / Villaume / Pernoo
(Britten / Offenbach / Schumann)

Zoznam všetkých dirigentov, ktorí účinkovali na koncertoch v archíve Slovenskej filharmónie nájdete v sekcii Zoznamy > Dirigenti.

Vybrali sme pre vás

Tzn. Streamboyz odporúčajú na pozretie, vypočutie! Myslíme si, že to bolo dobré!
Filmová hudba
SF / Štúr / Ružička
(Williams / Zimmer / Horner / Morricone a i.)
Stravinskij, Chačaturian, Bartók
SF / SFZ / Pehlivanian / Chabroň
(Stravinskij / Chačaturjan / Bartók)
Bruckner
SF / SFZ / Štúr / Chabroň / Hornyáková / Kružliaková / Černý / Mikuláš
(Bruckner)
Antonín Dvořák – Stabat Mater
SF / SFZ / Hornyáková / Fabiánová / Klein / Beláček / Svárovský / Chabroň
(Dvořák)
Rimskij-Korsakov, Rachmaninov, Stravinskij
SF / Weikert / Giltburg
(Rimskij-Korsakov / Rachmaninov / Stravinskij)
Bodorová, Šostakovič
SF / Altrichter / Kusnjer
(Bodorová / Šostakovič)

Záznamy z BHS 2014

Tých niekoľko koncertov, čo sme počas BHS nahrali pre vás, nájdete tu. Všetky koncerty nájdete v sekcii Koncerty > BHS.
Záverečný koncert BHS – SF/Steinberg
SF / Steinberg
(Berlioz)
Klavírny recitál – Matej Arendárik
Arendárik
(Zeljenka / Szymanowski / Prokofiev / Musorgskij)
Slovenská filharmónia/Villaume
SF / Villaume / Thibaudet
(Kančeli / Ravel / Šostakovič)

Pridali sme do archívu

Priebežne pre vás upravujeme aj staršie koncerty, v tejto sekcii nájdete tie, ktoré sme práve spracovali. To znamená, že ich môžete pozerať aj na mobilných zariadeniach. Môžu sa však zhodovať s najnovšími koncertami, túto sekciu po konverzii starého archívu zrušíme. Zoznam práve pridaných koncertov nájdete v sekcii Zoznamy > Koncerty pridané.

Benefičný koncert na podporu obnovy Domu Albrechtovcov
SF / Judd / Houda-Šaturová / Lapšanský
(Haydn / Mozart / Bella / Albrecht / Dohnányi)
Filmová hudba pre deti
SF / Štúr / Vanek
(Williams / Zimmer / Schifrin a i.)
Filmová hudba ...
SF / Štúr / Ružička
(Williams / Zimmer / Horner / Morricone a i.)
Filmová hudba pre deti
SF / Štúr / Vanek
(Williams / Zimmer / Schifrin a i.)
Bodorová, Šostakovič
SF / Altrichter / Kusnjer
(Bodorová / Šostakovič)
Organový recitál III – Monika Melcová
Melcová
(Boyvin / Matter / Bach / Fauré / Cuesta / Melcová)
  • Benefičný koncert na podporu obnovy Domu Albrechtovcov
  • Benefičný koncert na podporu obnovy Domu Albrechtovcov
  • Filmová hudba pre deti
  • Filmová hudba pre deti
  • Filmová hudba
  • Filmová hudba
  • Bodorová, Šostakovič
  • Bodorová, Šostakovič
  • Organový recitál III – Monika Melcová
  • Organový recitál III – Monika Melcová