HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 6189

Frequently asked questions

Často kladené otázky

Why don't you put any of the concerts on Youtube?

It is a matter of complex copyrights concerning relations to diverse producers of the pieces that are presented at our concerts. These rights furthermore include the respective artists, i.e. their interpretations of the given musical pieces. What we do publish on Youtube are short samples of the concerts that you can view in our archive. Also BerlinPhil does this in a similar way.

For the reasons described above we are not allowed to publish any Slovak Philharmonic recordings on any social networks. However, you are very welcome to share weblinks to our concerts (to be found in our online archive).

Prečo neuverňujete koncerty na Youtube?

Ide o zložité autorské práva, ktoré sa týkajú vzťahov s vydavateľmi skladieb, ktoré sa uvádzajú na koncertoch, a ktoré sa týkajú interpretačných výkonov umelcov, ktorí na koncertoch vystúpili. Na Youtube uverejňujeme krátke ukážky koncertov, ktoré si môžete v našom archíve pozrieť. Podobne to robí napríklad BerlinPhil.

Preto je zakázané publikovať akýkoľvek záznam zo Slovenskej filharmónie na akýchkoľvek sociálnych sieťach. Linky na jednotlivé koncerty, ktoré sú v našom Online archíve naopak, zdieľať slobodne môžete. Naopak, to nás teší.

We would like to watch the SP concerts on SmartTV.

So would we. We would love to act in a way the institutions such as Vienna State Opera, or BerlinPhil do their streaming, however our 3-member team simply cannot compare to their (larger) teams in terms of technical equipment and human capital. There are no resources for such luxury just yet. The matter of our concerts being available for viewing on mobile devices had been more urgent. However, we cooperate with the Žilina University, with the aim of getting student’s help and support in regards of creating such an app. At the moment this seems to be the only way towards viewing or content on devices like SmartTV.

Radi by sme pozerali koncerty SF na SmartTV

Aj my. Poškuľujeme po takých streamovacích inštitúciach ako je Viedenská Staatsoper, alebo BerlinPhil, ale rozhodne sa náš trojčlenný tím nedá porovnávať s ich mnohopočetnými vývojovými a produkčnými tímami. Skrátka na také vychytávky nemáme žiaden čas ani peniaze. Naše koncerty môžete pozerať na mobilných zariadeniach a to sa nám zdalo ako najviac urgentné. Spolupracujeme však so Žilinskou univerzitou a možno sa nám podarí osloviť študentov, aby pre nás také aplikácie vytvorili. To je jediná cesta, ako také dačo môžeme zvládnuť.

What kind of definition is available for the concerts in your archives?

Concerts from the Small Hall are in nHD (640x360 pixels) and concerts from the Concert Hall are in qHD(960x 540 pixels) with a 16:9 image ratio.

V akom rozlíšení sú koncerty v archíve?

Koncerty z Malej sály SF sú v nHD (640x360 pixelov) a koncerty z Koncertnej sieni SF sú qHD (960x540 pixelov) pri pomere 16:9.

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter