Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
Stacks Image 8711
 • Dušan Martinček

  slovenský skladateľ (1936–2006)
  (pozri aj profil see also: dirigenta, zbormajstra, umeleckého vedúceho…)
  Diela v Online archíve
  Works in Online Archive
   Concertino pre flautu a klavír
   11. 6. 2024 | Weber / Dohnányi / Martinček / Novák / Poulenc / Saint-Saëns | Turčinová / Luptáčik / Remencová
   Dvanásť prelúdií
   3. 5. 2022 | Klavírny recitál VI – Jakub Čižmarovič | Jakub Čižmarovič
   Dve romantické prelúdiá, op. 8
   3. 5. 2022 – Prelúdium pre ľavú ruku (In memoriam A. Skriabin) | Klavírny recitál VI – Jakub Čižmarovič | Jakub Čižmarovič
   Passacaglia pre sláčikový orchester
   9. 11. 2016 | Slovenský komorný orchester | SKO / Danel
   Prelúdium č. 1 pre ľavú ruku z cyklu Dve romantické prelúdiá in memoriam A. Skriabin
   14. 4. 2020 | Koncerty bez publika I / Jakub Čižmarovič | Čižmarovič
   Sonáta č. 2 „Invencia“
   6. 10. 2015 | BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby | Palovičová / Lovranová / Buranovský / Klátik / Fančovič / Bajuszová
   Venovania
   1. 10. 2023 | Komorný koncert z diel slovenských skladateľov | Palovičová / Čižmarovič
   Venovania pre klavír č. 6 / J. P. Rameau: La poule
   6. 10. 2015 | BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby | Palovičová / Lovranová / Buranovský / Klátik / Fančovič / Bajuszová

   Koncerty, rozhovory, podujatia… v Online archíve
   Concerts, interviews, events…
   • 11. 6. 2024 | Weber / Dohnányi / Martinček / Novák / Poulenc / Saint-Saëns | Turčinová / Luptáčik / Remencová
   • 1. 10. 2023 | Komorný koncert z diel slovenských skladateľov | Palovičová / Čižmarovič
   • 3. 5. 2022 | Klavírny recitál VI – Jakub Čižmarovič | Jakub Čižmarovič
   • 14. 4. 2020 | Koncerty bez publika I / Jakub Čižmarovič | Čižmarovič
   • 9. 11. 2016 | Slovenský komorný orchester | SKO / Danel
   • 6. 10. 2015 | BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby | Palovičová / Lovranová / Buranovský / Klátik / Fančovič / Bajuszová