Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 49 MIN ] [ 0 H 49 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

movie [ 0 H 46 MIN ] [ 0 H 46 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby

Utorok 6. 10. 2015, 19.30 hTuesday, October 06, 2015, 7.30 PM
Cyklus BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie
BHS serie – Bratislava Music Festival
Small Hall of Slovak Philharmonic


Program
Ilja Zeljenka (1932–2007)
  Hry pre Jordanku pre klavír a štyri bongá (1997) Plays for Jordanka for Piano and Four Bongos (1997)
Juraj Beneš (1940–2004)
  Notturno č. 5 Notturno No. 5
  Notturno č. 7 Notturno No. 7
Miro Bázlik (1931)
  Prelúdiá / výber (1980–1983) Preludies / Selection (1980–1983)
PrestávkaIntermission
Dušan Martinček (1936–2006)
  Sonáta č. 2 „Invencia“ Sonata No. 2 “Invencia”
  Venovania pre klavír č. 6 / J. P. Rameau: La poule Dedications for Piano No. 6 / J. P. Rameau: La poule
Roman Berger (1930–2020)
  Semplice (2000) Semplice (2000)
Jevgenij Iršai (1951)
  Sonata quasi sonata č. 4 Sonata quasi sonata No. 4

Hudba slovenských autorov venovaná klavíru sa už desaťročia opiera o silne zastúpenú interpretačnú obec a o nadšenie klaviristov realizovať nové projekty. Každý z autorov samozrejme ponúka špecifickú poetiku. Ilja Zeljenka bol brilantným, ale vždy hravým skladateľom, Juraj Beneš sa zaoberal skôr analýzou hudby všetkých čias. Miro Bázlik v cykle Prelúdií reagoval na projekty Johanna Sebastiana Bacha, Frederyka Chopina, či Alexandra Skriabina. Dušan Martinček preferoval hru s kinetizmom motívov a vsádzal na virtuózny rozmer diel. Roman Berger síce napísal Semplice, avšak jeho semplice pochádza z hĺbok poznania pôvodu hudby a z jej etického rozmeru. Jevgenij Iršai je hĺbavým typom autora, ktorý hľadá utajované súvislosti medzi javmi a udalosťami. Využíva neraz paradoxné situácie – napríklad v Sonáte quasi sonáte…


VideozáznamVideorecording
VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. zvuksound, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka postprodukciapost-production, kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Facebook

    X (Twitter)