Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

[ 01:12:36 ] [ 01:12:36 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
Páči sa Likes 0

Rafinéria Apollo

Apollo Refinery

 • Tryzna za obete bombardovania
  Tryzna za obete bombardovania
 • Bombardovanie
  Bombardovanie
 • Spojenecké bombardovanie (US, UK)
  Spojenecké bombardovanie (US, UK)
 • Zbor Apollo 1
  Zbor Apollo 1
 • Zbor Apollo 2
  Zbor Apollo 2
 • Kapela Apollo
  Kapela Apollo
 • Dychový súbor Apollo
  Dychový súbor Apollo
 • Vlečný čln
  Vlečný čln
 • Zbombardovaný civilný dom Jakubovo námestie
  Zbombardovaný civilný dom Jakubovo námestie
 • Zbombardované Slovenské národné múzeum
  Zbombardované Slovenské národné múzeum
 • Riaditeľ Willig za klavírom
  Riaditeľ Willig za klavírom
 • Apoláci
  Apoláci

FOTOGRAFIE: INFORMAČNÉ A DOKUMENTAČNÉ SLUŽBY SLOVNAFT, A.S.

FOTOGRAFIE: INFORMAČNÉ A DOKUMENTAČNÉ SLUŽBY SLOVNAFT, A.S.

Marek Piaček – Apolloopera

Sunday, November 20 2016, 4.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Column Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Marek PiačekMarek Piaček (1972)
  Apolloopera Apolloopera
  I. AdamI. Adam
  II. TováreňII. Factory
  III. AlchýmiaIII. Alchemy
  IV. SchôdzaIV. Assembly
  V. PilotiV. Pilots
  VI. ČinVI. Act
  VII. SpoveďVII. Confession
  VIII. SpiroulaVIII. Spiroula
  IX. VežeIX. Towers

Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a dva trombóny vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s napätými udalosťami 40-tych rokov 20. storočia. APOLLOOPERA nie je politikum. Civilný život „apolákov“ môže byť metaforou akéhokoľvek ľudského bytia a jeho bezmocného prežívania zoči-voči dehumanizácii a technokracii „komplexných riešení“ celospoločenských problémov. Text libreta vychádza z archívnych materiálov a dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie na rôzne básnické i prozaické štýly.

…minulosť sa aj s jej „duchmi“ neprestajne vytráca v opare nad Dunajom. Čo zostáva, je línia stále nových a nových pokolení. Je nezmyselné a zbytočné podliehať zúfalstvu zo strašných činov vykonaných našimi predkami, no som presvedčený, že každá generácia by si mala zachovávať aspoň základnú úctu sama k sebe a k priestoru, ktorý ju obklopuje, ktorý obýva… — Marek Piaček

…melodráma o bombardovaní Apolky, o jednoduchých ľuďoch, o ich bežnom živote je plná emócií, krásy, humoru, hrôzy. Je silnou výpoveďou o úsekoch našich dejín, na ktoré už často zabúdame. … Je to ojedinelé a netradičné dielo, ktoré svojím rozsahom, obtiažnosťou a obsadením patrí medzi rarity slovenskej hudobnej literatúry… — Jozef Chabroň

Apolloopera zaznela po premiére na pôde Slovenskej filharmónie v roku 2013 aj na Bratislavských hudobných slávnostiach 2016 a na festivale OPERA NOVA Praha 2018 na Novej scéne Národného divadla v Prahe.


APOLLOOPERA, a melodrama depicting a bombing for choir, narrator and two trombones is based on a true event – on June 16, 1944 the Allies bombed the Bratislava refinery Apollo. The plot includes real news from the life of the interwar multilingual city of Bratislava related to Apollo. The daily life is confronted here with the strained events of the 1940s. Apolloopera does not deal with political affairs. The depicted civil life of “Apollo people” may be a metaphor for any human being and his/her powerless existence facing dehumanization and technocratic “complex solutions” of the problems of the entire society. The libretto draws from archive material supplemented by period poetry and the author’s allusions to various poetic and prosaic styles.


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. zvuksound, svetlálights, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2016A Slovak Philharmonic Production © 2016

Rafinéria Apollo

Apollo Refinery

 • Tryzna za obete bombardovania
  Tryzna za obete bombardovania
 • Bombardovanie
  Bombardovanie
 • Spojenecké bombardovanie (US, UK)
  Spojenecké bombardovanie (US, UK)
 • Zbor Apollo 1
  Zbor Apollo 1
 • Zbor Apollo 2
  Zbor Apollo 2
 • Kapela Apollo
  Kapela Apollo
 • Dychový súbor Apollo
  Dychový súbor Apollo
 • Vlečný čln
  Vlečný čln
 • Zbombardovaný civilný dom Jakubovo námestie
  Zbombardovaný civilný dom Jakubovo námestie
 • Zbombardované Slovenské národné múzeum
  Zbombardované Slovenské národné múzeum
 • Riaditeľ Willig za klavírom
  Riaditeľ Willig za klavírom
 • Apoláci
  Apoláci

FOTOGRAFIE: INFORMAČNÉ A DOKUMENTAČNÉ SLUŽBY SLOVNAFT, A.S.

FOTOGRAFIE: INFORMAČNÉ A DOKUMENTAČNÉ SLUŽBY SLOVNAFT, A.S.