Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 1 H 41 MIN 1 H 41 MINsd

Páči sa Likes 0

Klavírny recitál IV – Kociuban / MaximovPiano Recital IV – Kociuban / Maximov

Utorok 28. 3. 2023, 19.00 hTuesday, March 28, 2023, 7.00 PM
Cyklus K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie
K serie – Piano and pianists
Small Hall of Slovak PhilharmonicŠiroký tónový rozsah klavíra dáva skladateľom priestor na vytvorenie čo najkomplexnejších štruktúr. Niekedy však jeden klavír nestačí a na pódiu sa objavia dva, čím sa majestátnosť zvukového spektra klavíra prehlbuje. Prvú suitu pre dva klavíry napísal Sergej Rachmaninov v lete 1893 ako svoje hudobné zobrazenie štyroch básní, ktoré ho očarili počas pobytu v Charkove. Druhá suita vznikla v Taliansku. Po štvorročnej skladateľskej kríze spôsobenej zlým prijatím prvej symfónie sa Rachmaninovi prinavracia kreativita a chuť komponovať. Ruská rapsódia a Symfonické tance ponúknu kontrast medzi mladým osemnásťročným ja a jeho staršou, životom a svetom poznačenou verziou ruského skladateľa. Poľskú klaviristku Juliu Kociuban a ruského klaviristu Iľju Maximova malo bratislavské publikum možnosť počuť hrať ako duo po prvý raz v roku 2018.

The wide tonal range of the piano gives composers the space to create the most complex structures. Sometimes, however, one piano is not enough and two appear on stage, deepening the majesty of the piano's sound spectrum. The First Suite for two pianos was written by Sergei Rachmaninoff in the summer of 1893 as his musical representation of four poems that had enchanted him during his stay in Kharkov. The Second Suite was written in Italy. After a four-year compositional crisis caused by the poor reception of the first symphony, Rachmaninoff’s creativity and desire to compose returned. Russian Rhapsody and Symphonic Dances offer a contrast between the young eighteen-year-old self and his older, life- and world-marked version of the Russian composer. Polish pianist Julia Kociuban and Russian pianist Ilya Maximov gave the Bratislava audience the opportunity to hear them play as a duo for the first time in 2018.


  • VideozáznamVideorecording
  • AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka réžiavideo producer, kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2023A Slovak Philharmonic Production © 2023

Facebook

Twitter