This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 00:57:59 ] [ 1st part – 00:57:59 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

[ 2. časť – 00:52:31 ] [ 2nd part – 00:52:31 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Bratislava Guitar Quartet

Tuesday, December 03 2019, 7.00 PM
Serie HM – Musical Mosaic, Small Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Leo BrouwerLeo Brouwer (1939)
Paisaje Cubano con Rumba pre gitarové kvarteto Paisaje Cubano con Rumba for guitar quartet
Canciones Amatorias pre mezzosoprán a gitaru Canciones Amatorias for mezzosoprano and guitar
Balada de un día de julio (Balada júlového dňa)Balada de un día de julio
Yo he de enseñarte al camino (Ukážem ti cestičku)Yo he de enseñarte al camino
El cantar de los cantares (Pieseň piesní)El cantar de los cantares
Vladimír GodárVladimír Godár (1956)
La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide pre violu a gitaru La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide for viola and guitara
I. Grave. GiocosoI. Grave. Giocoso
II. –II. –
Manuel de FallaManuel de Falla (1876–1946)
Siete Canciones populares Españolas pre mezzosoprán a gitaru Siete Canciones populares Españolas for mezzosoprano and guitar
El paño moruno (Maurské súkno)El paño moruno
Seguidilla murciana (Seguidilla z Murcie)Seguidilla murciana
Asturiana (Astúrska)Asturiana
JotaJota
Nana (Uspávanka)Nana
Canción (Pieseň)Canción
PotoPoto
PrestávkaIntermission
Leo BrouwerLeo Brouwer (1939)
Los Caminos del Viento Los Caminos del Viento
Paisaje Cubano con Lluvia pre gitarové kvarteto Paisaje Cubano con Lluvia for guitar quartet
Vladimír GodárVladimír Godár (1956)
Suňíčko – cyklus záhoráckych piesní pre hlas a gitaru Suňíčko – western slovak song cycle for voice and guitar
Vychádzá suňíčkoVychádzá suňíčko
Svíťilo slunéčkoSvíťilo slunéčko
Vyskočilo nad Komárno suňíčkoVyskočilo nad Komárno suňíčko
Zachádzaj, suňíčkoZachádzaj, suňíčko
Manuel de FallaManuel de Falla (1876–1946) (upr. arr. Martin KrajčoMartin Krajčo)
El Amor Brujo pre mezzosoprán a gitarové kvarteto El Amor Brujo for mezzosoprano and guitar
Introducción y escena („Introdukcia a scéna“)Introducción y escena (“Introduction and scene”)
En la cueva („V jaskyni. Noc“)En la cueva (“In the cave”)
Canción del amor dolido („Pieseň bolestnej lásky“)Canción del amor dolido (“Song of suffering love”)
El aparecido (El espectro) („Zjavenie“)El aparecido (El espectro) (“The apparition”)
Danza del terror („Tanec hrôzy“)Danza del terror (“Dance of terror”)
El círculo mágico. Romance del pescador („Začarovný kruh. Rybárova romanca“)El círculo mágico. Romance del pescador (“The magic circle”)
A media noche: los sortilegios („Polnoc. Veštba“)A media noche: los sortilegios
Danza ritual del fuego. Para ahuyentar los malos espíritus („Rituálny ohňový tanec. Vyháňanie zlých duchov“)Danza ritual del fuego. Para ahuyentar los malos espíritus (“Ritual Fire Dance”)
Escena („Scéna“)Escena (“Scene”)
Canción del fuego fatuo („Pieseň bludičiek“)Canción del fuego fatuo (“Song of the will-o’-the-wisp”)
Pantomima („Pantomíma“)Pantomima (“Pantomime”)
Danza del juego de amor („Hry lásky“)Danza del juego de amor (“Dance of the game of love”)
Final. Las campanas del amanecer („Finále. Zvony na svitaní“)Final. Las campanas del amanecer (“Finale. The bells of sunrise”)

Kubánsky skladateľ Leo Brouwer je jedným z novodobých symbolov gitarovej hudby. Hoci sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia horlivo zaoberal štúdiom diel európskej avantgardy, rodený Havančan nikdy nezabudol na to, že etnická hudba a gitara sú pre ľudí z Latinskej Ameriky symptomatickým nástrojom. Slovenský autor Vladimír Godár patrí do kategórie hudobníckych mystikov. Zdroje tvorivej energie hľadá (a úspešne nachádza) v sfére mýtických idiómov a tým otvára interpretovi aj poslucháčovi brány k poznaniu hlbinných duševných energií. Hudba ďalekej minulosti alebo záhorácky folklór tak nachádzajú kontaktné plochy a pôsobia v dokonalej harmónii. Španiel Manuel de Falla sa na jednej strane zaoberal ibérskym etnickým materiálom, na strane druhej sa počas štúdií v Paríži usiloval vyrovnať s impulzami zo strany Clauda Debussyho a Mauricea Ravela. Diela uvedené na tomto koncerte inklinujú viac k prvej z naznačených inšpiračných sfér.

Bratislavské gitarové kvarteto patrí k renomovaným súborom svojho druhu. Spolupracovalo s osobnosťami gitarovej hudby ako Leo Brouwer a Costas Cotsiolis. Mezzosopranistka Petra Noskaiová pravidelne účinkuje so súbormi starej hudby (Pražskí madrigalisti, Musica aeterna) a spoluúčinkuje v historických predvedeniach barokových opier. Violista Peter Vrbinčík je manažérom a členom súboru Solamente Naturali.


 • VideozáznamVideorecording
 • AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2019A Slovak Philharmonic Production © 2019
 • Bratislavské gitarové kvarteto
 • Bratislavské gitarové kvarteto