This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram

1. časť [00:39:29]1st part [00:39:29]

00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

2. časť [00:48:35]2nd part [00:48:35]

00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Chamber Concert With Music By Vladimír Godár

Sunday, October 14 2018, 4.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Small Hall of Slovak Philharmonic

Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára

Nedeľa 14. 10. 2018, 16.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie

ProgramProgram
Vladimír GodárVladimír Godár
Ricercar pre klavírne kvartetoRicercar for piano quartet
Talizman pre klavírne trioTalisman for piano trio
Déploration sur la mort de Witold Lutosławski pre klavírne kvintetoDéploration sur la mort de Witold Lutosławski for piano quintet
PrestávkaIntermission
Vladimír GodárVladimír Godár
Hudba pre Martina Šulíka pre klavírne kvintetoMusic for Martin Šulík for Piano Quintet
1. Grave (Staccato 1985)1. Grave (Staccato 1985)
2. Largo e molto quieto (Neha 1991)2. Largo e molto quieto (Neha 1991)
3. Valse lente (Neha)3. Valse lente (Neha)
4. Hornpype (Všetko čo mám rád 1992)4. Hornpype (Všetko čo mám rád 1992)
5. Rag-time (Všetko čo mám rád)5. Rag-time (Všetko čo mám rád)
6. Emmeleia (Záhrada 1995)6. Emmeleia (Záhrada 1995)
7. Grazioso (Záhrada)7. Grazioso (Záhrada)
8. Waltz „Wittgenstein“ (Záhrada)8. Waltz “Wittgenstein” (Záhrada)
9. Ecce puer (Orbis pictus 1997)9. Ecce puer (Orbis pictus 1997)
10. Andante (Orbis pictus)10. Andante (Orbis pictus)
11. Svadobné tance (Orbis pictus)11. Svadobné tance (Orbis pictus)
12. Pochod (Krajinka 2000)12. Pochod (Krajinka 2000)
13. Music Box (Krajinka)13. Music Box (Krajinka)
14. Chorál (Krajinka)14. Chorál (Krajinka)
15. Rubato e vivo (Krajinka)15. Rubato e vivo (Krajinka)
16. Largo (Krajinka)16. Largo (Krajinka)
17. Oslnenie (Slnečný štát 2005)17. Oslnenie (Slnečný štát 2005)
18. Vivace (Slnečný štát)18. Vivace (Slnečný štát)
19. Passacaglia (Cigán 2011)19. Passacaglia (Cigán 2011)
20. Scherzo (Cigán)20. Scherzo (Cigán)
21. Cesta (Tlmočník 2018)21. Cesta (Tlmočník 2018)
22. Phantasy upon Eleanor (Tlmočník)22. Phantasy upon Eleanor (Tlmočník)

Vladimír Godár je jedným z priekopníkov a hlavných predstaviteľov slovenskej hudobnej postmoderny. V Ricercare, Talizmane aj Déploration… vedie dialóg s hudobnou minulosťou, a to najmä vo forme alúzií a hudobných citátov, odkazujúcich na hudbu od renesancie až po súčasnosť. Polyštýlovosť, ktorá vyplýva z takejto kompozičnej techniky, ide ruka v ruke s viacvrstevnosťou vo významovej rovine hudobného diela. V záhlaví partitúry medzičasom už kultového diela Talizman je motto: „Každý človek nosí v sebe svet zložený zo všetkého, čo kedy videl a miloval, a do neho sa neustále vracia, i vtedy, keď sa pohybuje svetom, ktorý mu je cudzí a v ktorom i zdanlivo žije.“ (François René de Chateaubriand)


Vladimír Godár belongs to groundbreakers and significant representatives of the Slovak music postmodern. In his Ricercar, Talisman, as well as in Déploration… he discusses with the musical past, especially in the form of allusions, musical quotations, referring to the music from the time of Renaissance up to the present day. Polystylistics resulting from this compositional technique comes hand in hand with the multiple meaning of the musical work. In the head of the score of Talisman which has become an iconic piece of music in the course of time, we can find a motto: “Every man carries within himself a world made up of all that he has seen and loved; and it is to this world that he returns, incessantly, though he may pass through and seem to inhabit a world quite foreign to it.” (François-René de Chateaubriand)


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav FrkalFrkal svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2018A Slovak Philharmonic Production © 2018
 • Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára
 • Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára