SK
EN

1. časť [00:49:10]1st part [00:49:10]

00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

2. časť [00:46:14]2nd part [00:46:14]

00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

BMF 2015, Slovak Piano Music Night

Tuesday, October 06 2015, 7.30 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Smal Hall of Slovak Philharmonic

BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby

Utorok 6. 10. 2015, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie


Hudba slovenských autorov venovaná klavíru sa už desaťročia opiera o silne zastúpenú interpretačnú obec a o nadšenie klaviristov realizovať nové projekty. Každý z autorov samozrejme ponúka špecifickú poetiku. Ilja Zeljenka bol brilantným, ale vždy hravým skladateľom, Juraj Beneš sa zaoberal skôr analýzou hudby všetkých čias. Miro Bázlik v cykle Prelúdií reagoval na projekty Johanna Sebastiana Bacha, Frederyka Chopina, či Alexandra Skriabina. Dušan Martinček preferoval hru s kinetizmom motívov a vsádzal na virtuózny rozmer diel. Roman Berger síce napísal Semplice, avšak jeho semplice pochádza z hĺbok poznania pôvodu hudby a z jej etického rozmeru. Jevgenij Iršai je hĺbavým typom autora, ktorý hľadá utajované súvislosti medzi javmi a udalosťami. Využíva neraz paradoxné situácie – napríklad v Sonáte quasi sonáte…


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav FrkalFrkal zvuksound, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo director, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
 • BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby
 • BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby