Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

[ 02:09:17 ] [ 02:09:17 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

56th Bratislava Music Festival Closing Concert

Sunday, October 10 2021, 7.30 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Antonín DvořákAntonín Dvořák (1841–1904)
  Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 Piano Concerto in G minor, Op. 33
  Allegro agitatoAllegro agitato
  Andante sostenutoAndante sostenuto
  Finale. Allegro con fuocoFinale. Allegro con fuoco
Dmitrij ŠostakovičDmitri Shostakovich (1906–1975)
  Symfónia č. 7 C dur „Leningradská“, op. 60 Symphony No. 7 in C major, Op. 60 “Leningrad”
  AllegrettoAllegretto
  Moderato (poco allegretto)Moderato (poco allegretto)
  AdagioAdagio
  Allegro non troppoAllegro non troppo

„Vážené dámy, vážení páni, každé uvedenie 7. symfónie Dmitrija Šostakoviča je mimoriadnou udalosťou. „Leningradská“ symfónia je ohromujúcim symbolom odvahy, vzdoru, ľudskej tragédie, ale predovšetkým nádeje. Pred takmer osemdesiatimi rokmi, 5. marca 1942, sa môj otec ako šesťapolročný chlapec vo svojom rodnom meste Kujbyšev (Samara) zúčastnil na svetovej premiére tohto monumentálneho diela. Tento zážitok v mnohom predurčil celý jeho život, a tým aj život mňa a mojej rodiny. Josif Raiskin, uznávaný muzikológ a hudobný kritik, je dnes s nami prítomný v tejto nádhernej koncertnej sieni. Je pre mňa veľkou poctou a privilégiom, že za prítomnosti svojich rodičov môžem aktuálny ročník Bratislavských hudobných slávností uzavrieť spolu so Slovenskou filharmóniou práve uvedením 7. symfónie Dmitrija Šostakoviča.“

Daniel Raiskin, šéfdirigent Slovenskej filharmónie
_____

Kým husľový a najmä violončelový koncert Antonína Dvořáka patria medzi klenoty svetovej koncertantnej literatúry a sú dodnes pevnou súčasťou repertoáru vrcholných svetových interpretov, skladateľov Koncert pre klavír a orchester z roku 1876 ostal tak trochu, hoci neprávom, v ich tieni. Dvořák skomponoval koncert pre talentovaného českého klaviristu Karla Slavkovského, ktorý dielo premiérovo uviedol v marci 1876 v Prahe. Neskôr sa o renesanciu koncertu zaslúžili významní klavírni interpreti 20. storočia (Sviatoslav Richter, András Schiff). Na BHS si dielo vypočujeme v interpretácii vynikajúceho Lukáša Vondráčka, víťaza mnohých medzinárodných súťaží; z tých najprestížnejších spomeňme Grand Prix na Súťaži kráľovnej Alžbety v Bruseli (2016). Siedma symfónia Leningradská Dmitrija Šostakoviča patrí k najvýznamnejším a najpozoruhodnejším dielam ruskej symfonickej tvorby 20. storočia. Skladateľ ju začal písať bezprostredne po napadnutí Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom a jej legendárna premiéra v Kujbyševe v roku 1942 vyvolala celosvetovú odozvu.

Slovenská filharmónia uzavrie program 56. ročníka BHS pod taktovkou svojho šéfdirigenta Daniela Raiskina.


“Dear Ladies and Gentlemen, every performance of the 7th Symphony by Dmitri Shostakovich is very special event. The “Leningrad” Symphony is an astounding symbol of courage, resistance, human tragedy and above all hope! Almost 80 years ago, on March 5 1942, my father then a 6,5-year-old boy attended the very first premiere of this monumental work in his native city of Kuibyshev (Samara). This experience has largely predetermined his whole life and by that also mine and thus of my entire family. Tonight, losif Raiskin, a celebrated musicologist and music critic, is sitting next to you in our beautiful concert hall! For me it is both a great honor and a privilege to be able to close this year’s Bratislava Music Festival playing the Symphony No. 7 by Dmitri Shostakovich with the Slovak Philharmonic Orchestra in presences of my parents.”

Daniel Raiskin, Chief Conductor of the Slovak Philharmonic Orchestra
_____
Whereas Dvořák’s violin and namely cello concerto belong to jewels of the world concertante literature and are a firm part of the repertory of top world performers to this day, his Piano Concerto from 1876 has remained somewhat in their shade, although unjustly. Dvořák composed the concerto for a gifted Czech pianist Karel Slavkovský, who premiered it in March 1876 in Prague. Later the piece was revived thanks to significant piano performers of the 20th century (Svyatoslav Richter, András Schiff). On BMF stage we will listen to it performed by excellent Lukáš Vondráček, the winner of many international competitions: e.g. Grand Prix at the Queen Elisabeth Competition in Bruxelles (2016), to mention only one of the most prestigious. The Seventh Symphony ‘Leningrad’ by Dmitri Shostakovich belongs to the most important and extraordinary works of the 20th-century Russian symphonic music. The composer started to work on it immediately after the Soviet Union was attacked by Hitler’s Germany and its legendary premiere in Kuybyshev (today Samara) in 1942 was reflected worldwide.

The Slovak Philharmonic will close the 56th BMF under the baton of its music director Daniel Raiskin.


  • VideozáznamVideorecording
  • AndrejAndrej OsvaldOsvald kamerycamera, striheditor, svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, RenátaRenáta BeličováBeličová réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2021A Slovak Philharmonic Production © 2021