Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 1 H 14 MIN ] [ 1 H 14 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

Concert with audience IV / Kocán / Lapšanský

Tuesday, June 30, 2020, 7.00 PM
Serie KSP – Concerts with audience, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Program
Robert Schumann (1810–1856)
  Dichterliebe / Láska básnikova, op. 48, piesňový cyklus (1840) Dicherliebe / A Poet’s Love, Op. 48, song cycle (1840)
  Im wunderschönen Monat Mai (V čarokrásnom mesiaci máji)Im wunderschönen Monat Mai
  Aus meinen Tränen sprießen (Z mojich sĺz vytryskli)Aus meinen Tränen sprießen
  Die Rose, die Lilie (Ruža, ľalia)Die Rose, die Lilie
  Wenn ich in deine Augen seh’ (Keď sa ti zadívam do očí)Wenn ich in deine Augen seh’
  Ich will meine Seele tauchen (Chcem svoju dušu vnoriť)Ich will meine Seele tauchen
  Im Rhein, im heiligen Strome (V Rýne, svätom prúde)Im Rhein, im heiligen Strome
  Ich grolle nicht (Nehnevám sa)Ich grolle nicht
  Und wüssten’s die Blumen (A keby kvety vedeli)Und wüssten’s die Blumen
  Das ist ein Flöten und Geigen (Znejú flauty a husle)Das ist ein Flöten und Geigen
  Hör’ ich das Liedchen klingen (Keď začujem tú pieseň)Hör’ ich das Liedchen klingen
  Ein Jüngling liebt ein Mädchen (Mladík ľúbi dievča)Ein Jüngling liebt ein Mädchen
  Am leuchtenden Sommermorgen (V jedno jasné letné ráno)Am leuchtenden Sommermorgen
  Ich hab’ im Traum geweinet (Plakal som vo sne)Ich hab’ im Traum geweinet
  Allnächtlich im Traume (Každú noc vo sne)Allnächtlich im Traume
  Aus alten Märchen (Zo starých rozprávok)Aus alten Märchen
  Die alten, bösen Lieder (Staré, chmúrne piesne)Die alten, bösen Lieder
Edward Hagerup Grieg (1843–1907)
  Lyrické skladby (výber) Lyric Pieces (selection)
  Arietta, op. 12 č. 1Arietta, Op. 12 No. 1
  Motýľ, op. 43 č. 1Butterfly, Op. 43, No. 1
  Vtáčik, op. 43 č. 4Little bird, Op. 43 No. 4
  Na jar, op. 43 č. 6To the Spring, Op. 43 No. 6
  Pochod škriatkov, op. 54 č. 3March of the dwarfs, Op. 54 No. 3
Franz Schubert (1797–1828)
  Nočná pieseň pútnika II „Nad všetkými vrcholkami je pokoj“, op. 96 č. 3, D768 Wanderer’s Nachtlied II „Über allen Gipfeln ist Ruh“, Op. 96 No. 3, D768
  Pobyt, č. 5 z cyklu Labutí spev D957 Aufenthalt, Schwanengesang D957, No. 5
  Si mojím pokojom, op. 59 č. 3, D776 Du bist die Ruh, Op. 59 No. 3, D776
  Posolstvo lásky, č. 1 z cyklu Labutí spev D957 Liebesbotschaft, Schwanengesang D957, Nr. 1
Encore: Franz Schubert (1797–1828)
  Serenáda D889 Ständchen D889

Koncert sa koná v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni.

Romantická nemecká pieseň je výdobytkom 19. storočia. Dovtedy mali piesne charakter nezávažnej miniatúry, ktorej skladatelia venovali pozornosť len okrajovo. Ich úlohou bolo vynájsť prosté melódie s úsporným klavírnym sprievodom tak aby hudba nedominovala nad básnickým slovom. Zrod piesne ako plnohodnotného umeleckého útvaru sa spája s menom Franza Schuberta, autora viac než 600 piesní. Jeho zásluhy v oblasti piesne sú také zásadné, že dlhú dobu zatláčali do úzadia jeho inštrumentálnu tvorbu. Rozkvet piesne úzko súvisel s rozvojom dobových hudobných prostriedkov. V melodike sa organicky spája klasická línia, ľudová strofickosť, talianska kantabilita s pátosom slovnej deklamácie, ktorá je niekde na polceste medzi recitatívom Bachovho Evanjelistu a Wagnerovho Sprechgesangu. Jedinečné formy sú inšpirované ľudovými strofickými piesňami, baladou, áriou, kantátou, ale aj formami absolútnej hudby, predovšetkým rondom a sonátovou formou Beethovenovskej proveniencie. Klavír, ktorý sa medzičasom vyvinul zo sprievodného nástroja na virtuózny a výrazovo nesmierne bohatý sólový nástroj, sa stal rovnocenným partnerom spevu.


  • VideozáznamVideorecording
  • AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka réžiavideo producer, kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2020A Slovak Philharmonic Production © 2020
  • Facebook

    Twitter