Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 30 MIN ] [ 0 H 30 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Igor Javorský ]

   Ešte nedávno bola populárna detská pesnička „Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali…“. V prekrásnom detskom veku dieťaťa nikomu ani na um neprišlo, že v zdanlivo triviálnom texte pesničky spočíva veľké tajomstvo a veľká téma. Môžeme to skúsiť aj s rozprávkovým zaklínadlom: „kde sa vzala – tam sa vzala, zrazu tu bola hudba“. S pôvodom hudby je to asi tak, ako s pôvodom sveta a života. Záhada, ktorá síce horlivého človeka – zvedavca a výskumníka – neustále nabáda k aktivite a zároveň mu nedáva možnosť dopracovať sa k akejkoľvek definitíve, tobôž nie k definícii (aké má tento človek tak veľmi rád a za aké sa spokojne ukrýva). Podobným – a súvisiacim – rébusom je podstata hudobnej tvorby. Čo ženie človeka k tomu, aby sa „správal hudobne“? Je to pravdepodobne vždy jedna z expedícií do stredu neprebádaného vesmíru, akým hudba určite je. Takže človek sa musí uspokojiť s parciálnymi úvahami typu „na margo“. Jednou z frekventovaných alternatív pri výklade pointy tvorby je odveká radosť človeka z hry. Sú to opäť hlbinné spomienky na detstvo, na magické spievanky a na rozprávkové zaklínadlá, ktoré ženú jedinca v ústrety tejto tvrdej, ale o to radostnejšej aktivite. Hra ako základ a pôvod akejkoľvek činnosti má význam aj v procese genézy akéhokoľvek hudobného diela. Niekedy ide o čistú hru s materiálom a technickými schopnosťami človeka, inokedy sa na túto kostru nabaľuje emočný rozmer, ktorý navonok hru zastiera a strháva človeka do najvnútornejších zákutí jeho duše. V prípade skladateľskej osobnosti Johanna Sebastiana Bacha a jeho koncertov pre akékoľvek nástroje preráža na povrch jednoznačne neskrývaná radosť z hry. Skúsený hudobník prešiel mnohými prostrediami, riešil množstvo tvorivých zadaní a reagoval na množstvo externých požiadaviek a interných impulzov. Bachove koncertantné diela vyrastajú z rýdzo pragmatických a praktických pohnútok geniálneho tvorcu. Napriek horlivým životopiscom a systematikom hudobných dejín nie je pôvod väčšiny z týchto skladieb celkom jasný. Bach rád a hravo transkriboval diela iných majstrov – najmä diela svojho obľúbenca a vzoru Antonia Vivaldiho. Často sa vracal k svojim vlastným titulom a prerábal ich pre nové inštrumentačné zoskupenia. Množstvo koncertov vzniklo pre potreby domáceho muzicírovania; Bachovi synovia Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel a Johann Christian boli mimoriadne disponovanými hráčmi na klávesových nástrojoch a radi sa zapájali do otcových dobre mienených projektov. Iné koncerty vďačia za svoj pôvod spolupráci Johanna Sebastiana s jeho rovnako geniálnym kmotrom a priateľom Georgom Philippom Telemannom, ktorý aktívne viedol súbor Collegium Lipsko a bolo potrebné systematickejšie saturovať akcie súboru novými dielami. Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, BWV 1052 je oficiálne prvým koncertom tohto druhu v Bachovej tvorbe. Rukopis, ktorý vypracoval Carl Philipp Emanuel Bach pochádza síce až z roku 1734, genéza diela spadá už do dvadsiatych rokov. Bach junior podľa všetkého vypracoval túto kópiu pre vlastné koncertné účely, keď otcovu skladbu uviedol na niektorom zo svojich verejných vystúpení. Materiál Koncertu d mol sa vyskytuje v kantátach BWV 146 a 188 z rokov 1726 resp. 1728. Takisto je aktuálny predpoklad, že Koncert d mol je autorskou transkripciou istého koncertu z köthenského alebo weimarského tvorivého obdobia skladateľa. Originál je podľa znalcov venovaný husliam, o čom svedčí filigránska ornamentika a celková charakteristika klávesového partu. V 19. a 20. storočí vzniklo niekoľko revízií Koncertu d mol v úprave pre husle a orchester. Nech však historici ponúkajú akékoľvek informácie, pre Bachov dynamický koncert je príznačná neskrývaná radosť z hudby, z jej motoriky a schopnosti strhnúť pôvabnou kantilénou. V popredí je síce rýdza štruktúra, tá však vzácnym spôsobom generuje silný zážitkový rozmer brilantného diela.

   Igor Javorský

   –––––
   Bibliografický údaj: JAVORSKÝ, Igor: Text ku koncertom 30. a 31. 5. 2019, in: Slovenská filharmónia, 70. koncertná sezóna 2022/2023, Hudba troch storočí, Cyklus D/E, Bratislava, Slovenská filharmónia 2019

  • Životopisy

   MIKI SKUTA

   Miki Skuta je jediným slovenským hudobníkom, ktorý sa pohybuje na najvyššej úrovni a s najväčšou ľahkosťou v oblasti klasickej hudby, jazzu a takisto v oblasti popu.

   Ako koncertný klavirista dosiahol významné medzinárodné úspechy. Jeho nahrávky Bachových skladieb získali to najvyššie hodnotenie v odbornom časopise BBC Music Magazine v Anglicku, jeho londýnske sólové koncerty v roku 2013 v koncertnej sále Kings Place boli vypredané. Jeho nahrávka Goldbergových variácií sa na „iTunes – Netherlands Classical Chart“ dostala podľa počtu stiahnutí na štrnáste miesto spomedzi všetkých klasických nahrávok. Bol pozvaný na festival najlepších klaviristov súčasnosti „The Piano“, ktorý sa konal v prestížnej koncertnej sále na Hudobnej Akadémii Franza Liszta v Budapešti, jeho sólové koncerty mali veľký ohlas aj v Salzburgu, v Paríži, v Cannes, ale takisto aj na Bratislavských hudobných slávnostiach.

   Koncertoval so Slovenskou filharmóniou, so Slovenským komorným orchestrom, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s Bruckner Orchester Linz, die reihe – Wien, OENM Salzburg, Janáčkovou Filharnóniou Ostrava, Danubius Symphonic Orchestra Budapest, atď.

   Ako jazzový klavirista bol najaktívnejší v rokoch 1995 – 2005. Za toto obdobie sa vypracoval na takú úroveň, že dostal pozvanie na spoluprácu v kapelách s Tomaszom Stankom, Didierom Lockwoodom, Wolfgangom Muthspielom, a na domácej scéne si zahral nespočetné množstvo koncertov s Oskarom Rózsom, Andrejom Šebanom, Martinom Valihorom, Jurajom Bartošom či Jurajom Griglákom. V rokoch 2006/2007 úzko spolupracoval s Paľom Hammelom, v tomto období mu aranžoval dve CD: Kreditka srdca a Hammel v Aréne. V zahraničí spolupracoval s vynikajúcimi hudobníkmi obidvoch žánrov: Angelika Kirschlager, Benjamin Schmid, Bertl Mütter, Christian Muthspiel, Didier Lockwood, Attila Kaszás, Jiri Stivín, atď. V posledných rokoch sa popri klasickej hudbe venuje skôr čisto improvizovanej hudbe alebo komponovaniu.

   Od roku 1993 jeho kompozície (jazz, pop alebo súčasná hudba) zazneli v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku,  Anglicku, Holandsku, Maďarsku,  v Spojených Štátoch približne na stopäťdesiatich koncertoch. V roku 2005 dostal objednávku na napísanie husľového koncertu pre rakúskeho huslistu Benjamina Schmida. „Violinkonzert 2006“ bol premierovaný v júni 2006 v Salzburgu a odvtedy zaznel na ďaľších desiatich koncertoch.

   Je aj členom klavírneho dua Nora Skuta – Miki Skuta, ktoré bolo založené v deväťdesiatych rokoch. Odvtedy vystúpilo na koncertoch v Českej republike, v Rakúsku, v Nemecku, v Poľsku, na Ukrajine, vo Francúzsku a samozrejme na Slovensku. Ich vystúpenia sú zaznamenané na nosičoch v Nemecku, v Poľsku ale aj na CD Slovenského hudobného fondu. Za svoje výnimočné interpretačné výkony získal ocenenia doma i v zahraničí: Krištáľové krídlo, Cenu Frica Kafendu, bol nominovaný na cenu Tatra Banky a na cenu Radio Head. Natočil približne štyridsať CD pre slovenské, maďarské, nemecké či rakúske vydavateľstvá.


   JAMES JUDD

   Britský dirigent patrí k medzinárodne uznávaným umelcom pre svoju výnimočnú  všestrannosť, jedinečné muzikanstvo a charizmatické pôsobenie aj mimo pódia. Vyznačuje sa mimoriadne komunikatívnym štýlom, prípravou dramaturgicky zaujímavých koncertov a pravidelné hosťovania v koncertných sálach od Viedne po Tokio svedčia o jeho vynikajúcom kontakte s publikom a hudobníkmi. Bohaté umelecké aktivity viedli Jamesa Judda k spolupráci s renomovanými orchestrálnymi telesami ako Berlínska filharmónia, Rotterdamská filharmónia, Orchestre National de France, Gewandhausorchester v Lipsku, Kráľovská filharmónia v Londýne, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, BBC Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra v Tokiu a orchestre v Dallase, St. Louis, Baltimore a Montreale.

   Judd patrí medzi prominentných interpretov britskej orchestrálnej hudby, realizoval CD nahrávku Elgarovej Symfónie č. 1 s Hallé Orchestra, ktorá mu priniesla uznanie  obdivovateľov Elgarovej tvorby. Na konte má množstvo nahrávok pre hudobné vydavateľstvo Naxos v spolupráci s Novozélandským symfonickým orchestrom, kde bol neskôr menovaný za čestného hudobného riaditeľa. Nahrávky diel Elgara, Vaughana Williamsa, Beethovena, Bernsteina, Coplanda a Gershwina mali veľmi pozitívnu odozvu. Aktívne uvádzal diela Gustava Mahlera na svetových koncertných pódiách. Za nahrávku Mahlerovej Symfónie č. 1 získal Zlatú medailu francúzskeho Diapasonu a ocenenie  spoločnosti Toblacher Komponierhäuschen za najlepšiu nahrávku roka. Umelec realizoval viaceré nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Decca, EMI, Philips a Gramola. Popri koncertnej činnosti je James Judd častým hosťom operných scén ako English National Opera, Wexford Festival a Glyndebourne Opera Festival, kde dirigoval operné produkcie Trubadúr, La traviata, Rigoletto, Barbier zo Sevilly, Figarova svadba a Popoluška. V rokoch 1993–1996 pôsobil na poste umeleckého riaditeľa operného domu Florida Grand Opera, kde naštudoval inscenácie ako Don Giovanni, Maškarný bál, Bohéma, Madama Butterfly a ďalšie. Okrem operných produkcií pripravil Judd koncertné uvedenie opery Tannhäuser, Fidelio a La clemenza di Tito. Podieľal  sa na nahrávkach kompletných opier Meyerbeera a Donizettiho.

   James Judd sa po absolvovaní štúdií hudby na londýnskej Trinity College stal asistentom Lorina Maazela v Clevelande. Po dvoch rokoch v USA sa vrátil do Európy, kde sa stal výkonným riaditeľom European Community Youth Orchestra, ktorého šéfdirigentom bol Claudio Abbado. James Judd pôsobil štrnásť rokov ako hudobný riaditeľ vo Floridskej filharmónii a počas jeho vedenia sa pôvodne malý regionálny súbor zaradil medzi najvýznamnejšie orchestrálne telesá. Aj vďaka príprave inovatívnych programov, kladnej odozve kritikov a podpore pre mimoriadne úspešný letný festival zaznamenal orchester významný umelecký rast. Judd realizoval v spolupráci s Floridskou filharmóniou nahrávky z tvorby Waltona, Bernsteina a Mahlera, ktoré získali viaceré ocenenia. Na obdobie ôsmich rokov prijal funkciu hudobného riaditeľa v Novozélandskom symfonickom orchestri, zaslúžil sa o umelecké napredovanie súboru a získaval uznanie na medzinárodných koncertných pódiách. Pod jeho vedením uskutočnil orchester prvé koncertné turné do Európy, účinkoval v renomovaných sálach ako Concertgebouw a Royal Albert Hall.

   Umelec aktívne spolupracoval ako hlavný hosťujúci dirigent s Orchestre National de Lille, ako aj s Adelaide Symphony. Ako šéfdirigent Ázijského mládežníckeho orchestra  spolupracuje s najtalentovanejšími mladými hudobníkmi z Číny, Hongkongu, Japonska, Thajska, Vietnamu, Taiwanu, Filipín, Malajzie, Singapuru a Kórey. V septembri 2016 bol vymenovaný za umeleckého riaditeľa a šéfdirigenta Daejeon Philharmonic Orchestra v Kórei. Judd je hudobným riaditeľom Little Orchestra Society of New York, ktorá sa zameriava na koncertné programy pre detské a mládežnícke publikum. Do januára 2017 zastával tiež post hudobného riaditeľa Izraelského symfonického orchestra. Roku 2008 založil Miami Music Project na južnej Floride, ktorý získal štedrú podporu nadácie John and James Knight Foundation na podporu vzdelávania, výchovy a poskytovanie príležitostí na vystúpenia stoviek detí z rôznych sociálnych vrstiev a zo znevýhodnených komunít v meste. Miami Music Project inšpirovaný venezuelským modelom El Sistema otvoril hudobné akadémie pre výučbu v miamských komunitách Doral a Little Haiti a perspektívne plánuje otvoriť akadémie aj v Little Havane a Liberty City. V rámci projektu dostanú najtalentovanejší mladí hudobníci možnosť skúšať a hrať diela orchestrálneho repertoáru s Miamským mládežníckym orchestrom.

   V predchádzajúcich koncertných sezónach umelec spolupracoval s Maďarským národným filharmonickým orchestrom, New Japan Philharmonic, Kyoto Symphony, Metropolitan Orchestra of Tokyo, Slovinskou národnou filharmóniou, Milwaukee Symphony a na Festivale Georgea Enesca v Bukurešti uviedol s Rumunským národným rozhlasovým orchestrom Brittenovo Vojnové rekviem. Toto dielo uviedol nedávno aj v Daejeone pri príležitosti 65. výročia ukončenia Kórejskej vojny. Medzi ďalšie významné udalosti patrí séria  koncertov s Argovia Philharmonic vo Švajčiarsku, tri koncerty v Berlínskom Konzerthause v rámci osláv 100. výročia narodenia Yehudiho Menuhina, dve turné v Číne a dva koncerty s orchestrom Wiener Concert-Verein v inauguračnom mesiaci veľkolepej novej Opery v Dubaji, ako aj v Musikvereine.

   V rokoch 2016 až 2017 dirigoval otváracie koncerty Slovenskej filharmónie v rámci Bratislavských hudobných slávností. James Judd sa stal šéfdirigentom Slovenskej filharmónie od koncertnej sezóny 2017/2018, v rámci ktorej dirigoval sedem dvojíc abonentných koncertov. V júni 2018 so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom  viedol záverečný koncert festivalu Pražská jar, venovaný 100. výročiu založenia  Československej republiky. Predstavil sa aj ako dirigent otváracieho koncertu Bratislavských hudobných slávností 2018. V sezóne 2018/2019 odznie pod jeho taktovkou sedem dvojíc koncertov hlavných abonentných cyklov.


   –––––
   Bibliografický údaj: Text ku koncertom 30. a 31. 5. 2019, in: Slovenská filharmónia, Cyklus DE, 70. koncertná sezóna, Bratislava, Slovenský filharmónia, 2019

  Páči sa Likes 0

  movie [ 1 H 06 MIN ] [ 1 H 06 MIN ] sd

    PlayPrehrať
  00:00
  00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

  Bach / Šostakovič

  Piatok 31. 5. 2019, 19.00 hFriday, May 31, 2019, 7.00 PM
  Cyklus D/E – Hudba troch storočí
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  D/E serie – Three Centuries of Music
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Johann Sebastian Bach (1685–1750)
    Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, BWV 1052 Piano Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052
    AllegroAllegro
    AdagioAdagio
    AllegroAllegro
  PrestávkaIntermission
  Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
    Symfónia č. 11 g mol, op. 103 „Rok 1905“ Symphony No. 11 in G Minor, Op. 103 “The Year 1905”
    Palácové námestie. AdagioThe Palace Square. Adagio
    9. január. AllegroThe 9th of January. Allegro
    Večná pamiatka. AdagioEternal Memory. Adagio
    Bitie na poplach. Allegro non troppoTocsin. Allegro non troppo

  Okolnosti vzniku koncertantných skladieb Johanna Sebastiana Bacha nie sú napriek úsiliu bádateľov dodnes uspokojivo vyjasnené. Bach ich často písal pre potreby domáceho muzicírovania alebo transkriboval skladby iných autorov (najmä Antonia Vivaldiho). Iné koncerty sú zasa prepracovanými fragmentmi jeho vlastných diel. Koncert d mol pre klavír a sláčiky pravdepodobne vznikol na podklade materiálu z dvoch Bachových kantát BWV 146 a 188. Rukopisy zachoval a prepísal Carl Philipp Emanuel Bach a nie je isté, do akej miery ich skorigoval pre vlastné hráčske účely. Dnes je tento Koncert veľmi žiadanou skladbou. Počnúc 4. symfóniou koncipoval Dmitrij Šostakovič svoje grandiózne symfonické tituly ako skrytú obžalobu stalinského režimu. Jedenásta symfónia s podtitulom „Rok 1905“ síce naznačuje súvislosti s tragédiou prvej z významných revolúcií v cárskom Rusku, v zásade však ide o symbolickú paralelu s drastickým spôsobom vládnutia tyranského Stalina.

  Pod taktovkou Jamesa Judda, šéfdirigenta orchestra Slovenská filharmónia, sa predstaví jeden z popredných slovenských klaviristov Miki Skuta. Tento všestranný interpret spolupracoval s uznávanými dirigentmi ako Zsolt Nagy či Oliver von Dohnányi. Vystúpil na viacerých európskych festivaloch ako napr. Bach Unwrapped v Londýne, Lisztov Festival v Budapešti, alebo Varšavská jeseň.


  VideozáznamVideorecording
  VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček kamerycamera, striheditor, postprodukciapost-production, RenátaRenáta BeličováBeličová réžiavideo producer
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2019A Slovak Philharmonic Production © 2019
 • Facebook

  X (Twitter)