Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Sledujte náš kanál na Youtube
Navštívte tím Streamboyz na Facebooku
Sledujte nás na Instagrame
Sledujte nás na Twittri

[ 00:48:43 ] [ 00:48:43 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Zuzana Ferjenčíková ]

   Ludwig van Beethoven sa preslávil predovšetkým svojou klavírnou a symfonickou tvorbou. Hoci jeho učiteľmi boli niekoľkí organisti, organ ho ako skladateľa neinšpiroval, o čom svedčí aj skutočne skromný počet skladieb pre tento nástroj. Sú to Dve prelúdiá cez všetky tóniny pre klavír alebo organ, op. 39; Päť skladieb pre flautové hodiny, WoO 33/1–5; Organová fúga D dur; Prelúdium f mol a Prelúdium e mol. Veľké množstvo Beethovenových klavírnych, komorných a orchestrálnych skladieb však bolo prepísaných pre organ.

   Sonáta pre klavír č. 8 c mol, op. 13 nazývaná Patetická vznikla v roku 1798, keď mal Beethoven 28 rokov. Publikovaná bola o rok neskôr. Skladateľ ju venoval svojmu priateľovi princovi Karlovi von Lichnowskému. Hoci prevláda názor, že prívlastok patetická dostala ako jedno z mála diel od samotného Beethovena, titul Grande sonate pathétique dal jednej z jeho najslávnejších skladieb vydavateľ, ktorý bol dojatý jej tragickou atmosférou. V muzikologickom svete sa vedie dilema o tom, či bol Beethoven inšpirovaný Mozartovou Klavírnou sonátou K 457. Obe skladby sú totiž v c mol a majú veľmi podobné časti. Druhá časť Adagio cantabile obsahuje dokonca tému veľmi podobnú téme druhej časti Mozartovej sonáty.

   Sonáta má tri časti. Prvá je v sonátovej forme. Začína pomalou introdukciou Grave a nasleduje búrlivé Allegro di molto con brio, ktoré prináša tri témy. V druhej časti zaznie trikrát slávna kantabilná melódia v tónine As dur. Táto melódia bola použitá ako znelka pre najznámejšiu rozhlasovú reláciu klasickej hudby v USA tzv. Adventures in Good Music. Populárny klavirista a skladateľ piesní Billy Joel ju použil vo svojej piesni This Night. Treťou časťou je rondové Allegro, ktorého téma je príbuzná druhej téme úvodného Allegra. Nachádzame tu aj modifikovanú reminiscenciu na melódiu druhej časti, čím skladateľ tematicky prepája všetky časti sonáty. Patetická sonáta bola jedným z Beethovenových prvých veľkých úspechov. Zabezpečila mu reputáciu nielen ako virtuóznemu klaviristovi. Je nasýtená intenzívnym výrazom plným subjektívnej bolesti a vzdoru a je považovaná za prelomové dielo, pokiaľ ide o Beethovenov osobitý štýl. Vďaka nej vošiel významne do povedomia hudobnej verejnosti prvýkrát aj ako skladateľ.

   Juraj Beneš je považovaný za jedného z prvých postmoderných slovenských skladateľov. Svoj vzťah k renesančnej a barokovej hudbe prejavuje využívaním kompozičných techník týchto období, ktoré prepája s novým kompozičným myslením. V jeho bohatej tvorbe nachádzame aj päť skladieb pre sólový organ: Populácijó Hajkeles (1976), Melanchólia per organo positivo (1977), Durée  per organo (2001), Durée Φ per organo (2001) a Durée Δ per organo (2002). Trojicu Durées skomponoval Beneš v rozpätí rokov 2001 – 2002. Dve z týchto skladieb dedikoval prof. Jánovi Vladimírovi Michalkovi, Durée Φ venoval Zuzane Ferjenčíkovej.

   Iracionálne číslo 1,618034, tzv. „zlatý rez“ (lat. sectio divina) sa označuje gréckym písmenom Φ (fí), čo je ekvivalent pre naše F. V európskej kultúre je zlatý rez pokladaný za ideálnu proporciu umeleckého diela. Z hudobných skladateľov ho často využívali napr. W. A. Mozart, L. van Beethoven či Béla Bartók. Je základom aj Benešovej organovej skladby Durée Φ. Skladba sa začína jednoduchou melódiou, ktorá je v ďalšom procese rozdelená na jednotlivé motívy na základe uplatnenia princípu Φ. Tieto motívy Beneš následne stavia nad seba ako kontrapunkty rytmicky úplne nezávislých hlasov. Kompozícia je pretkaná chorálovými idiómami a dramatickým súzvukom hlasov, a snáď práve na základe uplatnenia „zlatého rezu“ vo svojich proporciách vytvára obdivuhodný celok.

   Zuzana Ferjenčíková

   –––––
   Bibliografický údaj: FERJENČÍKOVÁ, Zuzana: text ku koncertu 23. 4. 2017, in: Slovenská filharmónia, Organové koncerty, cyklus O3, 68. koncertná sezóna, Bratislava, Slovenská filharmónia 2017

  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  [ 2. časť – 00:38:53 ] [ 2nd part – 00:38:53 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

    PlayPrehrať
  00:00
  00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

  Organový recitál III. – Zuzana Ferjenčíková

  Nedeľa 23. 4. 2017, 16.00 h
  O – Organové koncerty, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

  ProgramProgram
  Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven (1770–1827) [upr. arr. Zuzana FerjenčíkováZuzana Ferjenčíková (1978)]
    Sonáta č. 8 c mol, op. 13 „Patetická“ (transkripcia pre organ) Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 “Pathetique” (transcription for organ)
    Grave. Allegro di molto e con brio.Grave. Allegro di molto e con brio.
    Adagio cantabileAdagio cantabile
    Rondo. AllegroRondo. Allegro
  Juraj BenešJuraj Beneš (1940–2004)
    Durée Φ per organo Durée Φ per organo
  Zuzana FerjenčíkováZuzana Ferjenčíková (1978)
    Improvizácie Improvisations
  PrestávkaIntermission
  Modest Petrovič MusorgskijModest Petrovich Mussorgsky (1839–1881) [upr. arr. Jean GuillouJean Guillou (1930–2019)]
    Obrázky z výstavy / Tableaux d’une Exposition (transkripcia pre organ) Tableaux d’une Exposition (transcription for organ)
    PromenádaPromenade
    1. Škriatok1. The Gnome
    PromenádaPromenade
    2. Starý hrad2. The Old Castle
    PromenádaPromenade
    3. Park v Tuileries3. Tuileries (Children’s Quarrel after Games)
    4. Bydlo4. Cattle
    PromenádaPromenade
    5. Balet nevyliahnutých kuriatok5. Ballet of Unhatched Chicks
    6. Samuel Goldenberg a Schmuyle6. Samuel Goldenberg and Schmuÿle
    PromenádaPromenade
    7. Trh v Limoges7. Limoges. The Market (The Great News)
    8. Catacombae Sepulcrum romanum. Con mortuis in lingua morta8. Catacombae Sepulcrum romanum. Con mortuis in lingua morta
    9. Baba Jaga, alebo Domček na stračej nôžke9. The Hut on Hen’s Legs (Baba Yaga)
    10. Veľká brána Kyjevská10. The Bogatyr Gates (In the Capital in Kiev)

  Beethovenova Patetická sonáta je nasýtená intenzívnym výrazom plným subjektívnej bolesti a vzdoru a je považovaná za prelomové dielo, pokiaľ ide o skladateľov osobitý štýl. Pre tvorbu Juraja Beneša je charakteristické gesto revolty voči tradíciám, čo sa prejavuje najmä v jeho antipsychologicky koncipovanej opernej tvorbe, ale aj vo výraze Durée Φ per organo. Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského, ktorý dielo skomponoval pre klavír, sú nabité obrovským hudobným potenciálom, ktorý od čias vzniku diela až podnes neustále láka k tvorbe transkripcií pre rozmanité nástroje alebo zoskupenia.


  • VideozáznamVideorecording
  • VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2017A Slovak Philharmonic Production © 2017
  • Organový recitál III. – Zuzana Ferjenčíková