This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 00:48:43 ] [ 1st part – 00:48:43 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

[ 2. časť – 00:38:53 ] [ 2nd part – 00:38:53 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Organ Recital III. – Zuzana Ferjenčíková

Sunday, April 23 2017, 4.00 PM
Serie O – Organ Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven (1770–1827) (upr. arr. Zuzana FerjenčíkováZuzana Ferjenčíková)
Sonáta č. 8 c mol, op. 13 „Patetická“ (transkripcia pre organ) Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 “Pathetique” (transcription for organ)
Grave. Allegro di molto e con brio.Grave. Allegro di molto e con brio.
Adagio cantabileAdagio cantabile
Rondo. AllegroRondo. Allegro
Juraj BenešJuraj Beneš (1940–2004)
Durée Φ per organo Durée Φ per organo
Zuzana FerjenčíkováZuzana Ferjenčíková (1978)
Improvizácie Improvisations
PrestávkaIntermission
Modest Petrovič MusorgskijModest Petrovich Mussorgsky (1839–1881) (upr. arr. Jean GuillouJean Guillou)
Obrázky z výstavy / Tableaux d’une Exposition (transkripcia pre organ) Tableaux d’une Exposition (transcription for organ)
PromenádaPromenade
1. Škriatok1. The Gnome
PromenádaPromenade
2. Starý hrad2. The Old Castle
PromenádaPromenade
3. Park v Tuileries3. Tuileries (Children’s Quarrel after Games)
4. Bydlo4. Cattle
PromenádaPromenade
5. Balet nevyliahnutých kuriatok5. Ballet of Unhatched Chicks
6. Samuel Goldenberg a Schmuyle6. Samuel Goldenberg and Schmuÿle
PromenádaPromenade
7. Trh v Limoges7. Limoges. The Market (The Great News)
8. Catacombae Sepulcrum romanum. Con mortuis in lingua morta8. Catacombae Sepulcrum romanum. Con mortuis in lingua morta
9. Baba Jaga, alebo Domček na stračej nôžke9. The Hut on Hen’s Legs (Baba Yaga)
10. Veľká brána Kyjevská10. The Bogatyr Gates (In the Capital in Kiev)

Beethovenova Patetická sonáta je nasýtená intenzívnym výrazom plným subjektívnej bolesti a vzdoru a je považovaná za prelomové dielo, pokiaľ ide o skladateľov osobitý štýl. Pre tvorbu Juraja Beneša je charakteristické gesto revolty voči tradíciám, čo sa prejavuje najmä v jeho antipsychologicky koncipovanej opernej tvorbe, ale aj vo výraze Durée Φ per organo. Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského, ktorý dielo skomponoval pre klavír, sú nabité obrovským hudobným potenciálom, ktorý od čias vzniku diela až podnes neustále láka k tvorbe transkripcií pre rozmanité nástroje alebo zoskupenia.


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav FrkalFrkal svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2017A Slovak Philharmonic Production © 2017
 • Organový recitál III. – Zuzana Ferjenčíková
 • Organový recitál III. – Zuzana Ferjenčíková