Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 1 H 47 MIN ] [ 1 H 47 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

Antonín Dvořák – Saint Ludmila

Streda 29. 4. 2015, 19.00 hWednesday, April 29, 2015, 7.00 PM
Cyklus M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
M serie – Special Concerts
Concert Hall of Slovak Philharmonic


Program
Antonín Dvořák (1841–1904)
  Svatá Ludmila Saint Ludmila
  I. část – Na nádvoří hradu mělnickéhoPart I
  1. Introduzione, Coro („Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů“ )1. Introduzione, Coro („Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů“ / “The dusk departs to gloomy caves and forests”)
  2. Recitativo – tenore („Vesno smavá, Vesno snivá“)2. Recitativo – tenore („Vesno smavá, Vesno snivá“ / “Merry Springtime, dreamy Springtime”)
  3. Coro („Květy, jimiž Vesna vábí“)3. Coro („Květy, jimiž Vesna vábí“ / “Blossoms, with which Spring allures us”)
  4. Coro („Svaté jitro jest a svatá noc je tmavá“)4. Coro („Svaté jitro jest a svatá noc je tmavá“ / “Holy dawn and holy night”)
  8. Aria – soprano („Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit“)8. Aria – soprano („Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit“ / “When young it was the altar I ever held most dear”)
  9. Coro („Vždy bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine“)9. Coro („Vždy bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine“ / “The gods are close at hand, where'er we stray and falter”)
  10. Solo – tenore („Sem rychle Vesny květ, ať sochu ověnčíme“)10. Solo – tenore („Sem rychle Vesny květ, ať sochu ověnčíme“ / “Festoon with flowers gay the statue of great Vesna”)
  12. Aria – basso; Coro („Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh!“)12. Aria – basso; Coro („Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh!“ / “Now kiss the dust all! One God there is!”)
  13. Coro („Kdo onen muž, jejž nestih’ s nebe blesk?“)13. Coro („Kdo onen muž, jejž nestih’ s nebe blesk?“ / “What man is this whom lightning will not fell?”)
  14. Aria – soprano („Ó dovol, abych zlíbat směla tvých nohou prach“)14. Aria – soprano („Ó dovol, abych zlíbat směla tvých nohou prach“ / “I beg thee, only thy dusty feet my lips I would lay”)
  17. Coro („Vše láme se a bortí v chaos tmavý“)17. Coro („Vše láme se a bortí v chaos tmavý“ / “Now everything is crumbling, all is chaos”)
  II. část – V lesích berounskýchPart II
  18. Introduzione, Recitativo ed aria – alto („Ó v jaké šeré lesní stíny“)18. Introduzione, Recitativo ed aria – alto („Ó v jaké šeré lesní stíny“ / “Oh, in the fearful forest shadows”)
  19. Duetto – soprano ed alto („Teď ptám se tě: co najít chceš?“)19. Duetto – soprano ed alto („Teď ptám se tě: co najít chceš?“ / “Pray tell me now, what do you seek?”)
  20. Aria – basso („Já neklamal se, buď vítána dcero!“)20. Aria – basso („Já neklamal se, buď vítána dcero!“ / “No error made, I welcome you, daughter!”)
  26. Solo – tenore; Coro („Ó jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá!“)26. Solo – tenore; Coro („Ó jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá!“ / “Oh, what a sight there in the shadows”)
  29. Recitativo – tenore; basso („Ach ona, po níž srdce moje prahne“)29. Recitativo – tenore; basso („Ach ona, po níž srdce moje prahne“ / “Ah, it is she for whom my heart is yearning”)
  30. Aria – tenore („Ó cestu ukaž mi, jak ji mám dobýt“)30. Aria – tenore („Ó cestu ukaž mi, jak ji mám dobýt“ / “Oh, show to me the way that I must win her”)
  32. Recitativo – soprano („Ó kterak mohu zvednout k tobě zraků“)32. Recitativo – soprano („Ó kterak mohu zvednout k tobě zraků“ / “How is it possible to raise my eyelids”)
  33. Coro („Ó běda, nechce slyšet jeho lkání!“)33. Coro („Ó běda, nechce slyšet jeho lkání!“ / “Oh, heavens! She shall not listen to his pleading!”)
  34. Recitativo – tenore, basso („Jak z krásného snu náhle procitlý“)34. Recitativo – tenore, basso („Jak z krásného snu náhle procitlý“ / “I rudely awake from a perfect dream”)
  35. Quartetto, Coro („Ó hledala jsem září toho jitra“)35. Quartetto, Coro („Ó hledala jsem září toho jitra“ / “For this new shining dawn I am now searching”)
  III. část – V chrámu velehradskémPart III
  36. Introduzione, Coro („Hospodine, pomiluj ny!“)36. Introduzione, Coro („Hospodine, pomiluj ny!“ / “Mighty Lord, have mercy on us!”)
  38. Duetto – soprano e tenore („Ó nech juž skanout nad našimi čely“)38. Duetto – soprano e tenore („Ó nech juž skanout nad našimi čely“ / “Anoint our foreheads with the holy water”)
  41. Solo – basso, Coro („Duchu svatý, sestup v nachu“)41. Solo – basso, Coro („Duchu svatý, sestup v nachu“ / “Holy Ghost in royal purple”)
  44. Coro e duetto – alto e basso („Ó zněte písně, zněte k nebes báni“)44. Coro e duetto – alto e basso („Ó zněte písně, zněte k nebes báni“ / “Now let the heavens echo with our anthem”)
  45. Quartetto e coro („Hospodine, pomiluj ny!“)45. Quartetto e coro („Hospodine, pomiluj ny!“ / “Mighty Lord, have mercy on us!”)


VideozáznamVideorecording
VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Facebook

    X (Twitter)