This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

[ 2. časť – ] [ 2nd part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Beethoven, Lalo, Martinů

Friday, February 13 2015, 7.00 PM
Serie D/E – Three Centuries of Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven (1770–1827)
Kráľ Štefan, predohra, op. 117 King Stephen, Overture, Op. 117
Édouard LaloÉdouard Lalo (1823–1892)
Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21 Symphonie Espagnole for violin and orchestra in D minor, Op. 21
Bohuslav MartinůBohuslav Martinů (1890–1959)
Česká rapsodie, kantáta pre barytón, zbor, orchester a organ, H. 118 The Czech Rhapsody, Cantata for baritone, choir, orchestra and organ, H. 118

V roku 1808 sa rakúsko-uhorský cisár František I. rozhodol postaviť v Budapešti nové veľké divadlo. Zároveň poveril Ludwiga van Beethovena, aby skomponoval slávnostnú hudbu pre otvárací ceremoniál plánovaný na rok 1811. Výsledkom tohto obchodu sú partitúry Kráľ Štefan a predohry Ruiny aténske. Edouard Lalo bol vo svojom tvorivom prejave typickým Francúzom. Predsa však v sebe nezaprel španielske gény, zdedené po predkoch z čias, kedy existoval násilne vybudovaný most medzi dobyvačnými Španielmi a Holandskom. Priamym dôkazom tejto genetickej väzby je slávna Španielska symfónia. Zatiaľ čo Lalo v Symfónii aplikuje španielske idiómy ako vonné korenie, Bohuslav Martinů sa v Českej rapsódii prezentuje ako hrdý národovec. Je to jeho prvý výrazný skladateľský počin a je ešte silne ovládaný smetanovsko-dvořákovskými ideami.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Beethoven, Lalo, Martinů
  • Beethoven, Lalo, Martinů