This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

[ 2. časť – ] [ 2nd part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Final Concert of the festival New Slovak Music

Friday, November 14 2014, 7.00 PM
Serie M – Special Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Hanuš DomanskýHanuš Domanský
Chvála zeme Celebration of Earth
Miro BázlikMiro Bázlik
Balada-Koncert pre violu a orchester Ballad-Concerto for viola and orchestra
Jana KmiťováJana Kmiťová
Tri žalmové fragmenty Three Psalm Fragments
Dezider KardošDezider Kardoš
Koncert pre orchester Concerto for orchestera

Symfonický obraz Chvála zeme Hanuša Domanského je zároveň chválou Hudby. Domanský je hudbou zdravo posadnutý a tým “pozemsky” fascinuje aj poslucháča. Jana Kmiťová siaha do iných, nadzemských súdkov; nástojčivá kontemplácia sa však nachádza v každom z nich. Dezider Kardoš bol brilantným pragmatikom a mal opraty tvorby vždy pevne v rukách. Koncert pre orchester je podobne ako Domanského Chvála zeme hrdou poklonou hudbe a orchestru.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014
  • Záverečný koncert XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba
  • Záverečný koncert XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba