This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

[ 2. časť – ] [ 2nd part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Slovak Philharmonic 65th Anniversary Festive Concert

Friday, October 24 2014, 7.00 PM
Serie A/B – Symphonic-Vocal Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Alexander MoyzesAlexander Moyzes (1906–1984)
Dolu Váhom Down the River Váh
Dezider KardošDezider Kardoš
Koncert pre husle a orchester Concerto for violin and orchestra
Antonín DvořákAntonín Dvořák (1841–1904)
Symfónia č. 8, G dur, op. 88 Symphony No. 8 in G major, Op. 88

Rudimentárny hudobný cestopis prekrásnym Považím Alexandra Moyzesa zaslúžene patrí k preferovaným dielam klasikov hudobnej tvorby na Slovensku v 20. storočí. Suverénny znalec možnosti aj skrytých rezerv symfonického orchestra Dezider Kardoš mohol s pokojom komponovať aj koncertantné diela pre akýkoľvek sólový nástroj; každému z nich rozumel a nástroje akoby rozumeli jeho poetike. 8. symfónia Antonína Dvořáka je dielom Šťasteny. Český skladateľ získaval vzácne medzinárodné úspechy a toto spočiatku baladické, v konečnom dôsledku však burácajúce dielo je reflexiou duševnej pohody a spokojnosti.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014
  • Slávnostný koncert k 65. výročiu založenia SF
  • Slávnostný koncert k 65. výročiu založenia SF