This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 01:18:56 ] [ 1st part – 01:18:56 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Querela pacis

Wednesday, April 30 2014, 7.00 PM
Serie M – Special Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic


„Objednávku som dostal z putovného festivalu Europa Cantat. Potrebovali odo mňa kompozíciu, čo mala zaznieť spolu s Händlovým Utrechtským Te Deum, ktoré vzniklo pri príležitosti podpísania Utrechtského mieru. Skladba oslavovala koniec vojny a ja som mal vytvoriť akýsi novodobý pendant. No ja som chcel napísať skôr nejakú meditáciu na túto tému. Uzavretie mieru má totiž pre mňa istú sladko-trpkú príchuť, lebo mier prináša aj deľbu koristi. Hlavnou inšpiráciou boli pre mňa myšlienky Erazma Rotterdamského, ktorý napísal o fenoméne vojny dva dôležité texty. Jeden sa volá Dulce Bellum Inexpertis alebo Vojna je sladká pre toho, kto ju sám neokúsil, no a druhým je práve Querela Pacis, teda žalospev mieru.“

Skladba Querela pacis bola premiérovaná v Utrechte 23. júla 2009, roku 2010 zaznela na festivale Bažant Pohoda o rok neskôr bola nahraná a vydaná vo vydavateľstve Pavian records.

V stredu 30. apríla zaznelo oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester Querela pacisŽalospev mieru v bratislavskej Redute v interpretácii súboru Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta, zboru Vocale Solamente naturali (zbormajster Dušan Bill), sólistov – sopranistky Hildy Gulyásovej, altistky Petry Noskaiovej a barytonistu Tomáša Šelca. Za dirigentským pultom stál britský dirigent Andrew Parrot. „Skladba poukazuje na to, že od ukončenia druhej svetovej vojny azda neuplynul na našej zemeguli ani deň bez tohto vznešeného zabíjania.“ uviedol skladateľ.


Rulers have always justified the inevitability of their wars by noble goals. Since the end the World War II not a single day has passed that would not be marked by this sort of noble slaughter taking place somewhere on the Earth. Gradually, rulers stopped listening to philosophers, theologians, artists and scientists in case their ideas and attitudes would cast doubt on this august inevitability. …

…The Dutch humanist Erasmus Roterodamus was probably the first thinker to express an outright rejection of all the justificatory noble goals of monarchs. In his two treatises - Querela pacis and Dulce bellum inexpertis - he defined war as the ultimate evil, the only real reason for which was the greed of the powerful. According to Erasmus, the absurd killing of innocent people could not be justified by any ideology or religion. Victorious soldiers know this only too well, being unable to find any excuse foe their recent murdering.…

Vladimír Godár


  • VideozáznamVideorecording
  • VáclavVáclav FrkalFrkal zvuksound, svetlálights, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014