Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 57 MIN ] [ 0 H 57 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

movie [ 0 H 43 MIN ] [ 0 H 43 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

Robert Schumann: Raj a Peri

Piatok 14. 2. 2020, 19.00 hFriday, February 14, 2020, 7.00 PM
Cyklus D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
D/E serie – Three Centuries of Music
Concert Hall of Slovak Philharmonic


Program
Robert Schumann (1810–1856)
  Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50 Das Paradies und die Peri, Op. 50
  I/1. Pred bránou Edenu vo svite rána (alt) I/1. Vor Edens Tor im Morgenprangen
  I/2. Ako šťastne kráčajú (Peri) I/2 Wie glücklich sie wandeln
  I/3. Vznešený anjel, ktorý stráži (tenor, anjel) I/3. Der hehre Engel, der die Pforte
  I/4. Kde ho nájdem? (Peri)I/4. Wo find ich sie?
  I/5. Tak premýšľala (tenor, kvarteto sólistov)I/5. So sann sie nach
  I/6. Jeho rieky sú však teraz červené (zbor) I/6. Doch seine Ströme sind jetzt rot
  I/7. A stále osamelo mladík stojí (tenor, Gazna, bas a mladík) I/7. Und einsam steht ein Jüngling
  I/8. Beda, beda, beda, minul cieľ (zbor) I/8. Weh, weh, er fehlte das Ziel
  I/9. Peri na znamenie rany hľadí (tenor, Peri, kvarteto sólistov, zbor)I/9. Die Peri sah das Mal der Wunde
  II/10. Peri s posunkom nesmelým vchádza (tenor, anjel, zbor) II/10. Die Peri tritt mit schüchterner Gebärde
  II/11. Jej prvá nebeská snaha zmizla bez nádeje (tenor, Peri, zbor) II/11. Ihr erstes Himmelshoffen schwand
  II/12. Ďalej vzduchom dieťa prelieta (tenor, Peri)II/12. Fort streift von hier das Kind der Lüfte
  II/13. Peri plače (tenor, kvarteto sólistov) II/13. Die Peri weint
  II/14. Pri tichom jazere v lesnej zeleni (alt, mladík) II/14. Im Waldesgrün am stillen See
  II/15. Opustený mladík (alt, tenor, mladík) II/15. Verlassener Jüngling
  II/16. Ach, dovoľ, nech ťa vzduchom oblažím (panna, tenor) II/16. O lass mich von der Luft durchdringen
  II/17. Teraz spia a v snoch plných vône spočinú (Peri, zbor)II/17. Schlaf nun und ruhe in Träumen voll Duft
PrestávkaIntermission
Robert Schumann (1810–1856)
  Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50 Das Paradies und die Peri, Op. 50
  III/18. Ozdobte stupne k trónu Alaha (zbor hurisiek) III/18. Schmücket die Stufen zu Allahs Thron
  III/19. Počúvajúc pieseň z diaľky (tenor, anjel) III/19. Dem Sang von ferne lauschend
  III/20. Vinná som! Znova zatvoril sa (Peri) III/20. Verstossen! Verschlossen aufs neu
  III/21. Práve zapadá večerná zlatá žiara (bas) III/21. Jetzt sank des Abends goldner Schein
  III/22. Je to pravda, Peri? (kvarteto sólistov) III/22. Und wie sie niederwärts sich schwingt
  III/23. Dolu k tomu slnka chrámu! (Peri, tenor, alt, zbor) III/23. Hinab zu jenem Sonnentempel
  III/24. Ó, sväté slzy úprimného žiaľu (kvarteto sólistov, spevácky zbor) III/24. O heilge Tränen innger Reue
  III/25. Padá kvapka (Peri, tenor, zbor) III/25. Es fällt ein Tropfen
  III/26. Radosť, radosť večná, moja práca je hotová (Peri, zbor)III/26. Freud, ewge Freude, mein Werk ist getan

Robert Schumann v spolupráci s Felixom Mendelssohnom Bartholdym aktivizoval v Nemecku proces cieľavedomej revitalizácie tvorby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Vďaka týmto autorom sa Schumann okrem iného oboznamoval so zákonitosťami oratória a kantáty. Jeho jediné oratórium Raj a Peri na motívy orientálnej poémy Thomasa Moora Lalla–Rookh teda stojí na pevnom základe. Pridanou hodnotou je Schumannov zámer vystihnúť mystiku perzskej kultúry, v ktorej je éterická postava Peri výdatným zdrojom inšpirácie.


VideozáznamVideorecording
AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, VašoVašo Frkal ml.Frkal jr. kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2020A Slovak Philharmonic Production © 2020
  • Facebook

    X (Twitter)