This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 00:57:48 ] [ 1st part – 00:57:48 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

[ 2. časť – 00:43:30 ] [ 2nd part – 00:43:30 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Robert Schumann: Das Paradies und die Peri

Friday, February 14 2020, 7.00 PM
Serie D/E – Three Centuries of Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Robert SchumannRobert Schumann (1810–1856)
Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50 Das Paradies und die Peri, Op. 50
I/1. Pred bránou Edenu vo svite rána (alt) I/1. Vor Edens Tor im Morgenprangen
I/2. Ako šťastne kráčajú (Peri) I/2 Wie glücklich sie wandeln
I/3. Vznešený anjel, ktorý stráži (tenor, anjel) I/3. Der hehre Engel, der die Pforte
I/4. Kde ho nájdem? (Peri)I/4. Wo find ich sie?
I/5. Tak premýšľala (tenor, kvarteto sólistov)I/5. So sann sie nach
I/6. Jeho rieky sú však teraz červené (zbor) I/6. Doch seine Ströme sind jetzt rot
I/7. A stále osamelo mladík stojí (tenor, Gazna, bas a mladík) I/7. Und einsam steht ein Jüngling
I/8. Beda, beda, beda, minul cieľ (zbor) I/8. Weh, weh, er fehlte das Ziel
I/9. Peri na znamenie rany hľadí (tenor, Peri, kvarteto sólistov, zbor)I/9. Die Peri sah das Mal der Wunde
II/10. Peri s posunkom nesmelým vchádza (tenor, anjel, zbor) II/10. Die Peri tritt mit schüchterner Gebärde
II/11. Jej prvá nebeská snaha zmizla bez nádeje (tenor, Peri, zbor) II/11. Ihr erstes Himmelshoffen schwand
II/12. Ďalej vzduchom dieťa prelieta (tenor, Peri)II/12. Fort streift von hier das Kind der Lüfte
II/13. Peri plače (tenor, kvarteto sólistov) II/13. Die Peri weint
II/14. Pri tichom jazere v lesnej zeleni (alt, mladík) II/14. Im Waldesgrün am stillen See
II/15. Opustený mladík (alt, tenor, mladík) II/15. Verlassener Jüngling
II/16. Ach, dovoľ, nech ťa vzduchom oblažím (panna, tenor) II/16. O lass mich von der Luft durchdringen
II/17. Teraz spia a v snoch plných vône spočinú (Peri, zbor)II/17. Schlaf nun und ruhe in Träumen voll Duft
PrestávkaIntermission
Robert SchumannRobert Schumann (1810–1856)
Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50 Das Paradies und die Peri, Op. 50
III/18. Ozdobte stupne k trónu Alaha (zbor hurisiek) III/18. Schmücket die Stufen zu Allahs Thron
III/19. Počúvajúc pieseň z diaľky (tenor, anjel) III/19. Dem Sang von ferne lauschend
III/20. Vinná som! Znova zatvoril sa (Peri) III/20. Verstossen! Verschlossen aufs neu
III/21. Práve zapadá večerná zlatá žiara (bas) III/21. Jetzt sank des Abends goldner Schein
III/22. Je to pravda, Peri? (kvarteto sólistov) III/22. Und wie sie niederwärts sich schwingt
III/23. Dolu k tomu slnka chrámu! (Peri, tenor, alt, zbor) III/23. Hinab zu jenem Sonnentempel
III/24. Ó, sväté slzy úprimného žiaľu (kvarteto sólistov, spevácky zbor) III/24. O heilge Tränen innger Reue
III/25. Padá kvapka (Peri, tenor, zbor) III/25. Es fällt ein Tropfen
III/26. Radosť, radosť večná, moja práca je hotová (Peri, zbor)III/26. Freud, ewge Freude, mein Werk ist getan

Robert Schumann v spolupráci s Felixom Mendelssohnom Bartholdym aktivizoval v Nemecku proces cieľavedomej revitalizácie tvorby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Vďaka týmto autorom sa Schumann okrem iného oboznamoval so zákonitosťami oratória a kantáty. Jeho jediné oratórium Raj a Peri na motívy orientálnej poémy Thomasa Moora Lalla–Rookh teda stojí na pevnom základe. Pridanou hodnotou je Schumannov zámer vystihnúť mystiku perzskej kultúry, v ktorej je éterická postava Peri výdatným zdrojom inšpirácie.


 • VideozáznamVideorecording
 • AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, VáclavVáclav Frkal ml.Frkal jr. kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2020A Slovak Philharmonic Production © 2020
 • Robert Schumann: Raj a Peri
 • Robert Schumann: Raj a Peri