Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
Stacks Image 8711
 • Alexander Moyzes

  slovenský skladateľ (1906–1984)
  (pozri aj profil see also: dirigenta, zbormajstra, umeleckého vedúceho…)
  Diela v Online archíve
  Works in Online Archive
   Dolu Váhom
   15. 2. 2024 | Hudobná akadémia II – Príbeh hudby Slovenskej filharmónie | SF / SFZ / BChZ / Rovňák / Rozehnal / Rovňáková...
   26. 10. 2023 – I. Pri prameňoch | Slávnostný koncert k 30. výročiu samostatnosti Českej a Slovenskej republiky | SF / Raiskin / Šaturová / Bárta
   24. 10. 2014 | Slávnostný koncert k 65. výročiu založenia SF | SF / Štúr / Paľa
   Jánošíkovi chlapci, op. 21, predohra pre symfonický orchester
   28. 9. 2018 | Otvárací koncert 54. ročníka BHS | SF / Judd / Capuçon
   Musica Istropolitana, op. 73
   4. 10. 2015 | BHS 2015, Slovenský komorný orchester | SKO / Danel / Karvay
   Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67
   3. 11. 2017 | Moyzes / Haydn / Elgar | SF / Judd / Várdai
   Sonáta e mol pre klavír, op. 2
   20. 4. 2021 | Koncert v rámci festivalu Piano Days 2021 | Júlia Novosedlíková
   Symfónia č. 8, op. 64 (21. 8. 1968)
   17. 11. 2019 | Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie | SF / SFZ / Valentovič / Chabroň / Kružliaková
   V jeseni, cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír na básne Jána Kostru
   25. 9. 2022 | Komorný koncert z piesňovej tvorby slovenských skladateľov | Tajtáková / Fančovič / Garajová / Arendárik / Šelc / Pažický
   Vstávajte, pastieri...
   15. 12. 2013 | Česká mše vánoční | SKO / Lúčnica

   Koncerty, rozhovory, podujatia… v Online archíve
   Concerts, interviews, events…
   • 15. 2. 2024 | Hudobná akadémia II – Príbeh hudby Slovenskej filharmónie | SF / SFZ / BChZ / Rovňák / Rozehnal / Rovňáková...
   • 26. 10. 2023 | Slávnostný koncert k 30. výročiu samostatnosti Českej a Slovenskej republiky | SF / Raiskin / Šaturová / Bárta
   • 25. 9. 2022 | Komorný koncert z piesňovej tvorby slovenských skladateľov | Tajtáková / Fančovič / Garajová / Arendárik / Šelc / Pažický
   • 20. 4. 2021 | Koncert v rámci festivalu Piano Days 2021 | Júlia Novosedlíková
   • 17. 11. 2019 | Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie | SF / SFZ / Valentovič / Chabroň / Kružliaková
   • 28. 9. 2018 | Otvárací koncert 54. ročníka BHS | SF / Judd / Capuçon
   • 3. 11. 2017 | Moyzes / Haydn / Elgar | SF / Judd / Várdai
   • 4. 10. 2015 | BHS 2015, Slovenský komorný orchester | SKO / Danel / Karvay
   • 24. 10. 2014 | Slávnostný koncert k 65. výročiu založenia SF | SF / Štúr / Paľa
   • 15. 12. 2013 | Česká mše vánoční | SKO / Lúčnica