Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
Stacks Image 8711
 • Franz Schmidt

  rakúsky skladateľ (1874–1939)
  (pozri aj profil see also: dirigenta, zbormajstra, umeleckého vedúceho…)
  Diela v Online archíve
  Works in Online Archive
   Hallelujah z oratória Kniha siedmich pečatí
   1. 1. 2017 | Novoročný koncert | SF / SFZ / Svárovský / Chabroň / Ružička
   Koncertná skladba pre klavír a orchester
   11. 2. 2016 | Kolman, Schmidt, Mendelssohn Bartholdy | SF / Nagy / Stancul
   Predohra, medzihra a karnevalová hudba z opery Notre Dame
   26. 10. 2023 | Slávnostný koncert k 30. výročiu samostatnosti Českej a Slovenskej republiky | SF / Raiskin / Šaturová / Bárta
   28. 9. 2017 | Otvárací koncert 53. ročníka BHS | SF / Judd / Gerhardt
   Prelúdium a fúga D dur
   15. 11. 2015 | Organový recitál I. – Johannes Ebenbauer | Ebenbauer
   Prelúdium a fúga Es dur
   20. 11. 2022 | Organový recitál I – Stefan Donner | Stefan Donner
   Symfónia č. 3 A dur
   8. 2. 2024 | Schubert / Beethoven / Schmidt | SF / Raiskin / Marušić
   Tokáta C dur
   6. 6. 2021 | Organový recitál – Bernadetta Šuňavská | Bernadetta Šuňavská

   Koncerty, rozhovory, podujatia… v Online archíve
   Concerts, interviews, events…
   • 8. 2. 2024 | Schubert / Beethoven / Schmidt | SF / Raiskin / Marušić
   • 26. 10. 2023 | Slávnostný koncert k 30. výročiu samostatnosti Českej a Slovenskej republiky | SF / Raiskin / Šaturová / Bárta
   • 20. 11. 2022 | Organový recitál I – Stefan Donner | Stefan Donner
   • 6. 6. 2021 | Organový recitál – Bernadetta Šuňavská | Bernadetta Šuňavská
   • 28. 9. 2017 | Otvárací koncert 53. ročníka BHS | SF / Judd / Gerhardt
   • 1. 1. 2017 | Novoročný koncert | SF / SFZ / Svárovský / Chabroň / Ružička
   • 11. 2. 2016 | Kolman, Schmidt, Mendelssohn Bartholdy | SF / Nagy / Stancul
   • 15. 11. 2015 | Organový recitál I. – Johannes Ebenbauer | Ebenbauer