Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 • Eva Varhaníková

  klavír
  Telesá
  Ensemles

  [21. 1. 2022]

  absolvovala klavírne začiatky pod vedením Petra Lička. Od roku 1992 študovala na Konzervatóriu v Žiline v klavírnej triede Dariny Švárnej. Konzervatórium ukončila v roku 1998 absolventským koncertom v spolupráci s ŠKO Žilina. V štúdiách pokračovala pod vedením Zuzany Niederdorfer na Fakulte múzických umení AU v Banskej Bystrici. V roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave v triede Zuzany Niederdorfer.

  Počas štúdií sa aktívne zúčastnila niekoľkých majstrovských interpretačných kurzov – v Brne (J. Skovajsa), Jihlave (K. Seibert, R. Kvapil), v Piešťanoch (E. Indjic), v Sanoku. Je držiteľ kou niekoľ kých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. V roku 1999 získala na Medzinárodnej súťaži B. Martinů v Prahe Čestné uznanie. V máji 2002 vystúpila v rámci festivalu Anglo-Czechoslovak Trust na viacerých koncertoch v Londýne. Na tomto festivale jej bola udelená Cena za interpretáciu F. Liszta a J. Cikkera. V roku 2004 získala 3. miesto na Medzinárodnej súťaži B. Smetanu v Plzni.

  Ako členka klavírneho dua sa zúčastnila Medzinárodnej súťaže F. Schuberta v Jeseníku, kde sa spolu s Anetou Majerovou umiestnili na 1. mieste. Vo februári 2008 získala ocenenie Zlatý Parnas udeľované najlepším účastníkom Medzinárodného fóra klaviristov v poľskom Sanoku. Eva Varhaníková sa nepretržite venuje koncertnej činnosti na renomovaných pódiách doma aj v zahraničí. Účinkovala napr. v Londýne (Anglicko), Prahe (Česká republika), Klaipede (Litva), Oulu (Fínsko), Florencii (Taliansko), Sanoku a Varšave (Poľsko), Ľvove (Ukrajina), Moskve (Rusko), Ruse (Bulharsko), Reykjavíku (Island), Sapri (Taliansko), Barcelone (Španielsko), Ľubľane (Slovinsko). Spolupracovala s domácimi aj zahraničnými symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia, ŠKO Žilina, Komorný orchester České Budějovice, Symfonický orchester Hudobnej akadémie v Ľvove, Filharmónia v Ruse, Orchester štátnej opery v Banskej Bystrici, Orchester Camerata Novisoliensis Banská Bystrica, Slovenský komorný orchester Bratislava). Ako komorná hráčka pôsobila so špičkovými slovenskými interpretmi – v klavírnom duu so Zuzanou Niederdorfer, v klavírnom kvintete s Daliborom Karvayom, Jozefom Podhoranským, Zuzanou Bouřovou, Jánom Krigovským, v klavírnom triu s Jozefom Podhoranským a Zuzanou Bouřovou.

  Pravidelne koncertuje ako komorná spoluhráčka so spevákom Ivanom Zvaríkom, akordeonistom Michalom Červienkom a gitaristom Adamom Marcom. Je členkou komorného súboru Invention Quartet, ktoré dlhodobo úspešne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. V roku 2020 založila komorný súbor Slovak Nuevo Quintet, ktorý už má za sebou niekoľko domácich aj zahraničných vystúpení. V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti komornej hudby účinkovala s Čajkovského kvartetom z Moskvy. Eva Varhaníková aktívne propaguje v rámci svojich koncertných vystúpení pôvodnú slovenskú tvorbu pre klavír. Nahrala profilové CD z diel slovenských skladateľov a má za sebou množstvo domácich i zahraničných premiér pôvodných slovenských diel. Viedla majstrovské kurzy klavírnej hry v rámci medzinárodného festivalu v Moskve, v Sanoku, vo Varšave, tiež na popredných hudobných umeleckých vysokých školách v Litve, Maďarsku, Taliansku, na Islande. Je aktívnou organizátorkou mnohých umeleckých podujatí – spoluorganizuje medzinárodný festival klavírneho umenia Forum per tasti, medzinárodnú klavírnu súťaž Forum per tasti a národnú súťaž Musica slovaca. Je autorkou niekoľkých projektov zameraných na rozvoj slovenského umeleckého diania a medzinárodnej spolupráce.

  Zobraziť viac
  Skladby v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Works in the Slovak Philharmonic Online Archive

  Koncerty, rozhovory, podujatia v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Concerts, interviews, events in Slovak Philharmonic Online Archive
  Šostakovič / Cikker / Liszt / ChopinŠostakovič / Cikker / Liszt / ChopinŠostakovič / Cikker / Liszt / Chopin