Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 • Filip Jaro

  kontrabas
  Telesá
  Ensemles

  [21. 4. 2020]

  sa narodil v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabase ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasistami. Aktuálne sa ako doktorand Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzickych umení v Bratislave venuje pod vedením Jána Slávika dizertačnej práci zameranej na koncertnatnú tvorbu J. M. Spergera. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2005 vyhral 1. miesto na Súťaži študentov konzervatórií SR a v roku 2007 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne, kde mu cenu odovzdával významný svetový kontrabasista Catalin Rotaru.

  Absolvoval majstrovské kurzy u Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa na piatom, šiestom a siedmom Medzinárodnom stretnutí kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, W. Guttler a C. Rotaru. Na majstrovských kurzoch vo Viedni spolupracoval s H. Mayrom a J. Niederhammerom.

  Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, s orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergencie, Hudba Trnave a ďalších. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov, ako napriklad Stefan Lano, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinik a iné). V rokoch 2007 – 2019 bol členom Orchestra Slovenského národného divadla, kde od roku 2008 zastával pozíciu zástupcu vedúceho a od 2018 pozíciu vedúceho hráča skupiny kontrabasov. Od apríla 2019 je členom Slovenskej filharmónie.

  Ako komorný hráč spolupracuje Filip Jaro aj s Moyzesovým kvartetom a Mucha Quartet, s ktorými absolvoval okrem iného cyklus koncertov k výročiu Antonína Dvořáka. V lete 2017 účinkoval v Bratislave ako komorný spoluhráč s huslistkou Sarah Chang.

  V decembri 2017 vyšlo CD Filipa Jara s Mucha Quartet s dielami J. L. Bellu a A. Dvořáka. Aktuálne nahral profilové CD Virtuoso Double Bass Concertos s virtuóznymi koncertami Spergera, Dragonettiho a Vaňhala.

  Zobraziť viac
  Skladby v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Works in the Slovak Philharmonic Online Archive

  Koncerty, rozhovory, podujatia v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Concerts, interviews, events in Slovak Philharmonic Online Archive
  Koncerty bez publika II / Sperger Duo / Tomka / Klátik