Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
  • Ivan Buffa

    klavír, dirigent
    [ 6. 11. 2021]

    je slovenský skladateľ, klavirista, dirigent a pedagóg. Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach u O. Reipricha a P. Kaščáka, neskôr i kompozíciu u J. Podprockého. Po absolutóriu sa ďalej vzdelával na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede D. Schermanna, M. Kopelenta a M. Jarrella. Paralelne študoval na bratislavskej VŠMU v klavírnej triede I. Gajana, neskôr u M. Lapšanského a M. Štefka a tiež kompozíciu u V. Bokesa. Vzdelanie zavŕšil doktorandským štúdiom na VŠMU.

    Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných skladateľských a interpretačných kurzoch. V roku 2008 založil spolu s poprednými mladými slovenskými hudobníkmi komorný súbor Quasars Ensemble, s ktorým sa ako jeho umelecký vedúci a dirigent predstavil na mnohých koncertoch a festivaloch v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Portugalsku, Česku, Maďarsku či Rumunsku. Ako klavirista účinkoval aj na mnohých ďalších koncertoch, prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí. V roku 2007 získal Cenu Jána Levoslava Bellu za skladbu Rituál. V tom istom roku mu vo vydavateľstve Hevhetia vyšlo profilové CD New Slovak Music for Piano, ktoré nahral spoločne s manželkou Dianou. Podieľal sa tiež na realizácii profilových CD viacerých slovenských skladateľov ako klavirista i dirigent spoločne s Quasars Ensemble. Ako interpret premiérovo uviedol desiatky diel slovenských aj zahraničných autorov a je vyhľadávaným komorným hráčom. Od roku 2008 je pedagógom skladby a teoretických predmetov na VŠMU v Bratislave.

    Zobraziť viac
    Skladby v Online archíve Slovenskej filharmónie
    Works in the Slovak Philharmonic Online Archive

    Koncerty, rozhovory, podujatia v Online archíve Slovenskej filharmónie
    Concerts, interviews, events in Slovak Philharmonic Online Archive
    Epoché – Slovenská filharmóniaEpoché – Slovenská filharmóniaEpoché – Slovenská filharmónia