Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 1 H 30 MIN 1 H 30 MINsd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Mária Gavalová ]

   Inšpirovanie sa alebo vychádzanie z tvorby starších majstrov bolo a stále je neodmysliteľným fenoménom kompozície. Poznávanie osobitosti jazykov iných pomáha skladateľom profilovať ich vlastné rukopisy. Zároveň tým ale poukazujú aj na nadčasovosť tvorby svojich predchodcov a súčasnému poslucháčovi poskytujú nové pohľady na jej vnímanie. V súvislosti s históriou klavírnej literatúry je nemysliteľné nespomenúť markantný prínos Fryderyka Chopina. Obdobie, kedy pôsobil nielen ako klavirista, ale aj ako skladateľ nazýva súčasný rakúsky skladateľ Bernhard Lang „zlatým vekom klavíra“. Chopin si osvojil v tom čase prevládajúcu hráčsku techniku presadzovanú Carlom Czernym, obohatil ju, a tým nastolil nové trendy interpretácie. Etudy v jeho ponímaní už neboli len obyčajnými prstovými cvičeniami. Rozšíril ich o emocionálnu hĺbku, sugesciu a výrazovú jednoznačnosť. Tým sa v očiach koncertných umelcov stali vyhľadávanou formou. Prepájajú v sebe virtuozitu a obsažnú hĺbku, vytvárajúc tak ucelenú umeleckú formu. S výnimkou troch sonát opustil od tradičných vznešených foriem tej doby a svoju skladateľskú pozornosť upriamil na „obyčajné“ nokturná, impromptu, balady, valčíky a v neposlednom rade na tance zo svojej domoviny, mazúrky a polonézy. Jeho klavírne kusy sa stali symbolmi umeleckého prostredia Paríža medzi revolúciami 1830 až 1848 a jeho atmosféru sprítomňujú do dnešných dní, keďže nikdy neprestali byť vyhľadávané profesionálmi i nadšencami.

   V programe dnešného koncertu budú originálne diela Fryderyka Chopina konfrontované s ich vnímaním a premenou dvoch majstrov našich čias. Monadologie XXXVI Chopin 12 etudes Bernharda Langa (*1957) narába s materiálom slávneho opusu 10. Jednotlivé etudy transformuje pomocou osobitých techník plných rozmanitosti, ktoré sú založené na opakovaní a slučkách, kedy pravidelne, niekoľkokrát zaznie istá množina tónov. Vďaka tomu Lang transformuje Chopinov rukopis do nových interpretačných podôb, vyzýva poslucháča k inému spôsobu vnímania notoricky známych kusov, čím otvára nové spôsoby ich komunikácie a porozumenia s prijímateľom. Benhard Lang rozhodne nie je prvý skladateľ nadväzujúci na Chopinove etudy. Inšpiráciu v nich nachádzali súčasníci, ako aj ďalšie generácie. Franz Liszt, Robert Schumann, Claude Debussy, Sergej Prokofiev či Sergej Rachmaninov ich rovnako ako Bernhard Lang zasadili do svojich osobitých poetík, typických pre estetiku epochy, v ktorej žili. Súčasnosť sa preto nevyhne novej zvukovosti prekračujúc čisto analógové spektrum zvuku. Bernhard Lang s obľubou siaha po elektronike a počítačových softvéroch generujúcich priebeh, ako aj ďalšie parametre hudby. Klasiku prepája s rozmanitými štýlmi, neochudobňujúc sa o čo najrozmanitejšie východiská svojej tvorby. Často spolupracuje s umelcami z iných žánrov, vrátane choreografov, „vídžejov“ a „dídžejov“.

   Takmer všetci skladatelia 2. polovice 20. storočia sa zaoberali novým trendom v hudbe – zvukovosťou, čo viedlo k etablovaniu nových postupov, ktoré mali zabezpečiť čo najsvojráznejšie výsledné vyznenie. Často využívanou formou interpretácie i tvorby klaviristu a skladateľa Frederica Rzewského (1938 – 2021) bola improvizácia, zahmlievajúca možnú finálnu podobu diela. Ďalším charakteristickým znakom jeho poetiky bola obľuba v „technike“ hovoriaceho klaviristu. V roku 2008 napísal vlastnú reakciu na zlatý vek klavírnej hry zhmotnenú v kuse Rubinstein v Berlíne. Skladba sa začína citáciou slávneho Chopinovho Nokturna cis mol. Náhle sa ale hra mení na predstavenie hovoriaceho klaviristu hrajúceho Rzewského hudbu a prednášajúceho texty Rubinsteina. Tie sú vyskladané z jeho memoárov s názvom „My Young Years“ (Moje mladé roky). Úryvky spomienok naratívne opisujú Rubinsteinove pôsobenie v Berlíne vedúce až k neúspešnému pokusu o samovraždu. A keďže pokus nevyšiel, Rzewského hudba sa mení opäť na Chopinovu, zatiaľ čo interpret (zosobňujúci Rubinsteina) zrazu vidí svet nanovo a uvedomuje si silu hudby. Zanechanie posolstva či zrodenie svedomia sú ďalšími typickými znakmi tvorby Frederica Rzewského, amerického skladateľa s poľskými koreňmi. Reagujúc na spoločenské, sociálne historické, ako aj politické udalosti, zanechal Rzewski množstvo diel s úprimným odkazom pre ďalšie generácie.

   Program koncertu pretkáva krehká hudba Fryderyka Chopina (1811 – 1886). Lyrická Uspávanka (Berceuse), op. 57, ktorú Chopin napísal na konci života, sa aj napriek umiernenej povahe nesie v nepretržitom toku pohyblivých variácií východiskového basového motívu. Chopin ju zrejme skomponoval pre dcéru speváčky Pauline Viardot, Louisette. Kým jej mama koncertovala, ona trávila leto v blízkosti usadlosti v Nohante, kde Chopin býval so svojou partnerkou George Sandovou. Uspávanka je inšpirovaná piesňou zo Chopinovho detstva, Mesiac už vyšiel, psy spia. Po formálnej stránke veľmi pripomína passacagliu, starú barokovú formu, v ktorej sa basová téma nemení, pravidelne sa opakuje, zatiaľ čo nad ňou sa splietajú stále nové vrstvy jej variácií. Poetikou Uspávanky Chopin vizionársky predpovedal o pár rokov neskôr nastupujúci hudobný symbolizmus, resp. impresionizmus. Význam tejto skladby, ako aj ďalších z konca Chopinovho života, vidno aj v mimoriadnom záujme, ktorý o ňu prejavil práve Claude Debussy.

   Recitál uzatvárajú Tri nové etudy (Trois nouvelles études). Vznikli ako príspevok k učebnici Ignaza Moschelesa a Françoisa-Josepha Fétisa. Aj napriek menším technickým nárokom na interpreta sú stále plné komplexného výrazu a zachovávajú typický harmonický progres a vyváženosť formy. Prvá etuda je plná intimity a krehkej melanchólie. Kontrastná druhá je tvorená majestátnymi sledmi akordov obohatených o jednoduchý sprievod ľavej ruky. Obe sa technicky zameriavajú na obávaný problém študentov – polyrytmickú hru v pomeroch 3:4 a 2:3, čo v praxi znamená, že jedna ruka zahrá v trvaní jednej doby tri, resp. dve noty a druhá štyri, resp. tri. Aj napriek neobľúbenosti tohto zložitého problému je najnáročnejšou etudou posledná z nich. Tá rozvíja samostatnosť všetkých hlasov, čím delenie už neponecháva len na rukách, ale sústredí ju do samotných prstov. Klavirista musí byť schopný silnej koncentrácie, aby dokázal dynamicky diferencovať jednotlivé hlasy, alebo, naopak, neklásť do popredia žiaden z nich.

   Konfrontácia súčasnosti s minulosťou je možná viacerými spôsobmi. Zahrať na koncerte hudbu minulých i aktuálne komponujúcich tvorcov, ako aj predstaviť publiku dielo vychádzajúce, resp. odvolávajúce sa na hudbu niekoho iného. Dramaturgia dnešného koncertu zahŕňa oba spôsoby odrážajúce sa od kameňa uhoľného, Fryderyka Chopina.

   Mária Gavalová

   –––––
   Bibliografický údaj: GAVALOVÁ, Mária (LÁNYOVÁ, Irena, red.): Text ku koncertu 2. 5. 2023, in: Piano Days 2023, Bratislava, InMusic 2023, s. 17-22

  • Životopisy

   DAAN VANDEWALLE

   Daan Vandewalle je medzinárodne uznávaným interpretom klavírnej hudby 20. a 21. storočia. Jeho repertoár pozostáva zo stoviek skladieb, vrátane kompletných prevedení klavírnych diel Charlesa Ivesa, Oliviera Messiaena, ako aj početných premiér, ktoré sú výsledkom intenzívnej spolupráce so súčasnými skladateľmi. Vystupoval na rôznych miestach, od malých klubov nezávislej scény experimentálnej hudby až po etablované podujatia a sály, akými sú festival Pražská jar, Lincoln Center v New Yorku či Théatre du Châtelet v Paríži.

   Špeciálne projekty zahŕňajú jeho celoživotnú spoluprácu s americkým skladateľom Alvinom Curranom, ktorá vyústila do série 6-hodinových maratónskych predstavení klavírneho cyklu Inner Cities, série, ktorá bola vydaná na sade CD nosičov Long Distance classics/harmonia Mundi (2005). Realizoval tiež nahrávky kompletného klavírneho diela Gordona Mummu (2008 NWR) a debutovú nahrávku 2. klavírnej sonáty Charlesa Ivesa „Concord, Mass.“ (1996), ktorá sa stretla s nadšenými ohlasmi v americkej tlači. Jeho ostatné dve nahrávky sú venované hudbe Frederica Rzewského (The People United Will Never Be Defeated) a Nikosa Skalkottasa (Koncert pre klavír č. 3).

   Premiéroval desiatky nových diel skladateľov, akými sú napr. Christian Wolff, Clarence Barlow, Maria de Alvear, Fred Frith a Gordon Mumma. Je jedným z mála klaviristov na svete, ktorí uvádzajú celé Sorabjiho Opus Clavicembalisticum. Nedávno sa predstavil ako sólista v Ligetiho Klavírnom koncerte v Carnegie Hall v New Yorku a na festivale Pražská jar. V roku 2015 odohral so súborom Asko Schönberg svetovú premiéru Rzewského 2. klavírneho koncertu A Dog’s Life pod vedením Petra Rundela. V roku 2017 premiéroval Rzewského Songs of Insurrection v Concertgebouw Brugges.

   Okrem sólových aktivít tvorí klavírne duo s legendárnym austrálskym klaviristom Geoffreym Douglasom Madgeom a duá s violončelistom Arnem Deforceom a speváčkou Salome Kammer.


  • Libreto

   Frederic Rzewski – Rubinstein in Berlin

   Why did I go to Berlin?
   I have tried in vain to find a logical answer to this question.
   My departure from Warsaw left me in a complete vacuum.
   The money I had earned in Poland
   could last two or three months.
   I rented a room with a bath at the hotel Bellevue, Potsdamer Platz.
   I wanted escape.
   I seemed to be waiting for something to happen,
   to wake me from a kind of torpor.
   One day my sister Jadzia arrived.
   She believed I was basking in wealth and glory;
   she wanted to share it with me.
   My family was convinced my success was assured.
   But this time things looked worse.
   I had nothing to show. My career had come to a stop.
   We started a merry-go-round of shows, shops, and museums.
   My sister liked the food at my hotel restaurant.
   My hotel bills were overdue. I had only a small sum left.
   The only person who could understand was Jaroszynski.
   He knew all the facts.
   I wrote him a letter and begged him to send me five thousand Marks.
   Without his help, I wrote, it was the end.
   I was standing on the edge of an abyss.
   Jadzia left. I felt alone. My credit at the restaurant was cancelled.
   No news from Jaroszynski.
   I felt as if I were drowning and yelling for help.
   Waiting for his answer was agonizing.
   I told the hotel that the money I expected was coming any day.
   My diet consisted now of a wurstel at Aschinger's Automat for lunch and the same menu for dinner.
   And the rest of the day? A vague fumbling for some right notes on the piano, and a chronic state of despair.
   Just at that time I had fantastic dreams.
   I was a famous composer. I conducted my new symphony,
   which was received with endless ovations.
   All the beautiful women were at my feet.
   I fought battles for Poland,
   I saved Jews from persecution.
   I was fabulously rich,
   the benefactor of humanity.
   My awakening: another letter from the hotel manager under the door.
   I decided to accept my dreams as reality and my days as nightmares.
   I gave up all hope. I had reached the bottom.
   I prepared for the finish.
   I took out the belt from my old worn-out robe
   and fastened it to the clothes-hook in the bathroom.
   I pulled up a chair, secured the belt on the hook,
   and put it around my neck.
   As I pushed the chair away,
   the belt tore apart and I fell on the floor with a
   crash.
   I cried bitterly.
   Then, I staggered to the piano and cried myself out in
   music.
   Music: you're the one who, on that day, brought me back to life.
   When one stops crying, the suffering subsides,
   the same as when laughter dies, the fun is gone .
   And so, nature claiming its own, I began to feel hungry.
   “This time I shall have two sausages,”
   I decided.
   Out in the street, however, a sudden impulse made me stop.
   Something strange came over me, call it a revelation or a vision.
   I looked at everything around me with new eyes,
   as if I had never seen any of it before.
   The streets, the trees, the houses, dogs chasing each other,
   and the man and woman all looked different,
   and the noise of the great city –
   – I was fascinated by it all.
   Life seems beautiful and worth living,
   even in a prison or in a hospital,
   as long as you look at it that way.
   Well, that night, right there in the street,
   I discovered the secret of happiness,
   and I still cherish it:
   love
   life,
   for better or for worse,
   without conditions.

  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Koncert v rámci spolupráce s festivalom Piano Days.

  Concert in cooperation with Piano Days Festival.

  Klavírny recitál V – Daan Vandewalle

  Utorok 2. 5. 2023, 19.00 hTuesday, May 02, 2023, 7.00 PM
  Cyklus K – Klavír a klaviristi
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  K serie – Piano and pianists
  Small Hall of Slovak Philharmonic  Niektoré skladateľské osobnosti zanechajú takú výraznú stopu, že ich tvorba doznieva aj v životoch o sto rokov mladších autorov. Tvorba Fryderyka Chopina je dôležitým pilierom najmä pre milovníkov klavírnej tvorby. Bernhard Lang aj Frederic Rzewski boli podobne ako Chopin skladatelia a zároveň klaviristi. Langova Monadologie je akousi rekompozíciou Chopinových Etúd, Rzewski zas kombinuje príbeh klaviristu Arthura Rubinsteina s Nokturnom cis mol.

  Daan Vandewalle je výraznou osobnosťou belgickej klavírnej školy, výrazné miesto v jeho repertoári má súčasná hudba, ktorej nadpozemskou interpretáciou udivuje publikum na celom svete.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček titulkysubtitles, prekladtranslation, réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2023A Slovak Philharmonic Production © 2023

  Facebook

  X (Twitter)