Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 57 MIN ] [ 0 H 57 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

movie [ 0 H 52 MIN ] [ 0 H 52 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

Bratislavské gitarové kvarteto

Utorok 3. 12. 2019, 19.00 hTuesday, December 03, 2019, 7.00 PM
Cyklus HM – Hudobná mozaika
Malá sála Slovenskej filharmónie
HM serie – Musical Mosaic
Small Hall of Slovak Philharmonic


Program
Leo Brouwer (1939)
  Paisaje Cubano con Rumba pre gitarové kvarteto Paisaje Cubano con Rumba for guitar quartet
  Canciones Amatorias pre mezzosoprán a gitaru Canciones Amatorias for mezzosoprano and guitar
  Balada de un día de julio (Balada júlového dňa)Balada de un día de julio
  Yo he de enseñarte al camino (Ukážem ti cestičku)Yo he de enseñarte al camino
  El cantar de los cantares (Pieseň piesní)El cantar de los cantares
Vladimír Godár (1956)
  La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide pre violu a gitaru La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide for viola and guitara
  I. Grave. GiocosoI. Grave. Giocoso
  II. –II. –
Manuel de Falla (1876–1946)
  Siete Canciones populares Españolas pre mezzosoprán a gitaru Siete Canciones populares Españolas for mezzosoprano and guitar
  El paño moruno (Maurské súkno)El paño moruno
  Seguidilla murciana (Seguidilla z Murcie)Seguidilla murciana
  Asturiana (Astúrska)Asturiana
  JotaJota
  Nana (Uspávanka)Nana
  Canción (Pieseň)Canción
  PotoPoto
PrestávkaIntermission
Leo Brouwer (1939)
  Los Caminos del Viento Los Caminos del Viento
  Paisaje Cubano con Lluvia (Kubánska krajinka v daždi) pre gitarové kvarteto Paisaje Cubano con Lluvia for guitar quartet
Vladimír Godár (1956)
  Suňíčko – cyklus záhoráckych piesní pre hlas a gitaru Suňíčko – western slovak song cycle for voice and guitar
  Vychádzá suňíčkoVychádzá suňíčko
  Svíťilo slunéčkoSvíťilo slunéčko
  Vyskočilo nad Komárno suňíčkoVyskočilo nad Komárno suňíčko
  Zachádzaj, suňíčkoZachádzaj, suňíčko
Manuel de Falla (1876–1946)[upr. Martin Krajčo (1977)]
  El Amor Brujo pre mezzosoprán a gitarové kvarteto El Amor Brujo for mezzosoprano and guitar
  Introducción y escena („Introdukcia a scéna“)Introducción y escena (“Introduction and scene”)
  En la cueva („V jaskyni. Noc“)En la cueva (“In the cave”)
  Canción del amor dolido („Pieseň bolestnej lásky“)Canción del amor dolido (“Song of suffering love”)
  El aparecido (El espectro) („Zjavenie“)El aparecido (El espectro) (“The apparition”)
  Danza del terror („Tanec hrôzy“)Danza del terror (“Dance of terror”)
  El círculo mágico. Romance del pescador („Začarovný kruh. Rybárova romanca“)El círculo mágico. Romance del pescador (“The magic circle”)
  A media noche: los sortilegios („Polnoc. Veštba“)A media noche: los sortilegios
  Danza ritual del fuego. Para ahuyentar los malos espíritus („Rituálny ohňový tanec. Vyháňanie zlých duchov“)Danza ritual del fuego. Para ahuyentar los malos espíritus (“Ritual Fire Dance”)
  Escena („Scéna“)Escena (“Scene”)
  Canción del fuego fatuo („Pieseň bludičiek“)Canción del fuego fatuo (“Song of the will-o’-the-wisp”)
  Pantomima („Pantomíma“)Pantomima (“Pantomime”)
  Danza del juego de amor („Hry lásky“)Danza del juego de amor (“Dance of the game of love”)
  Final. Las campanas del amanecer („Finále. Zvony na svitaní“)Final. Las campanas del amanecer (“Finale. The bells of sunrise”)

Kubánsky skladateľ Leo Brouwer je jedným z novodobých symbolov gitarovej hudby. Hoci sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia horlivo zaoberal štúdiom diel európskej avantgardy, rodený Havančan nikdy nezabudol na to, že etnická hudba a gitara sú pre ľudí z Latinskej Ameriky symptomatickým nástrojom. Slovenský autor Vladimír Godár patrí do kategórie hudobníckych mystikov. Zdroje tvorivej energie hľadá (a úspešne nachádza) v sfére mýtických idiómov a tým otvára interpretovi aj poslucháčovi brány k poznaniu hlbinných duševných energií. Hudba ďalekej minulosti alebo záhorácky folklór tak nachádzajú kontaktné plochy a pôsobia v dokonalej harmónii. Španiel Manuel de Falla sa na jednej strane zaoberal ibérskym etnickým materiálom, na strane druhej sa počas štúdií v Paríži usiloval vyrovnať s impulzami zo strany Clauda Debussyho a Mauricea Ravela. Diela uvedené na tomto koncerte inklinujú viac k prvej z naznačených inšpiračných sfér.

Bratislavské gitarové kvarteto patrí k renomovaným súborom svojho druhu. Spolupracovalo s osobnosťami gitarovej hudby ako Leo Brouwer a Costas Cotsiolis. Mezzosopranistka Petra Noskaiová pravidelne účinkuje so súbormi starej hudby (Pražskí madrigalisti, Musica aeterna) a spoluúčinkuje v historických predvedeniach barokových opier. Violista Peter Vrbinčík je manažérom a členom súboru Solamente Naturali.


VideozáznamVideorecording
AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka réžiavideo producer, kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2019A Slovak Philharmonic Production © 2019
  • Facebook

    X (Twitter)