Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 38 MIN ] [ 0 H 38 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Jana Majerová ]

   V pravidelne plynúcom kolobehu sveta sa čas od času stávajú veci, ktoré jeho zvyčajne vyvážený chod výraznejšie narušia. Rozmer, závažnosť tohto narušenia a jeho vplyv na dejiny sveta, je niekedy zrejmý hneď, inokedy až s odstupom času. Neočakávané a nezvyčajné veci však posúvajú ľudstvo vpred, a to nielen tie pozitívne, ale aj negatívne, ak sme schopní sa z nich poučiť. Medzi pozitívne zvláštne javy patrí aj fenomén tzv. zázračných detí. V oblasti hudby sa prejavuje ako medzi skladateľmi, tak medzi interpretmi a dnešný koncert je krásnym príkladom ich prepojenia.

   Johann Sebastian Bach sa narodil v Eisenachu do rodiny s bohatou hudobníckou tradíciou, a tak mal už od detstva vhodné zázemie pre rozvoj svojho talentu. keď Johann Sebastian ako desaťročný osirel, ujal sa ho najstarší brat Johann christoph, ktorý bol organistom a mladšieho brata učil hrať na klávesových nástrojoch a hudobnú teóriu. Behom svojho života bol Bach uznávaný najmä ako hráč na klávesových nástrojoch a improvizátor. Ako skladateľ sa slávy dočkal viac menej až po smrti. V Bachovej inštrumentálnej sólovej tvorbe pochopiteľne dominujú diela pre čembalo, resp. klavír, či pre organ. Ako výborný huslista (základy mu už v predškolskom veku dal jeho otec) však svoje skvelé porozumenie sláčikovým nástrojom zúročil napríklad v cykle šiestich Sonát a partít pre sólové husle, BWV 1001 – 1006, či v šiestich Suitách pre sólové violončelo, BWV 1007 – 1012, pričom oba cykly patria ku kmeňovému repertoáru daných nástrojov. Preludio – prvá časť z Partity pre husle sólo č. 3 E dur, BWV 1006 je jednou z najznámejších častí celého cyklu. Je virtuóznym úvodom k nasledujúcim tanečným častiam Partity (Gavotte en Rondeau tvorí jej tretiu časť) a má improvizačný charakter. Hudobný materiál z Preludia Bach neskôr použil vo svojich dvoch kantátach: Wir danken dir, Gott, wir danken dir, BWV 29 a Herr Gott Beherrscher aller Dinge, BWV 120a. V roku 1933 transkriboval pre klavír tri časti z Partity E dur Sergej Rachmaninov. Partita E dur existuje aj ako BWV 1006a v Bachovej vlastnej úprave pre lutnu, resp. lutnové čembalo, no dnes ju v transkripcii pomerne často uvádzajú najmä gitaristi.

   O niečo mladší Bachov súčasník – francúzsky husľový virtuóz a skladateľ Jean-Marie Leclair – pochádzal síce zo skromných pomerov, no jeho otec – amatérsky hudobník – dokázal podnietiť vážny záujem o hudbu vo viacerých svojich ratolestiach. Jean-Marie sa spočiatku venoval nielen hudbe, ale aj tancu – ako tanečník pôsobil v balete v Lyone či Turíne. Behom svojho života sa preslávil skôr ako husľový virtuóz než ako skladateľ. Za svoje kompozície získal uznanie až s odstupom času. Muzikológ prvej polovice 20. storočia Georges Poulain, gróf zo Saint-Foix, ho dokonca neváhal nazvať „francúzskym Bachom“. Ako huslista pôsobil Leclair istý čas aj v rámci tzv. Concert Spirituel – renomovanej série prvých koncertov pre verejnosť vo Francúzsku. Niet divu, že väčšinu jeho skladieb tvoria husľové koncerty a sonáty. Sonáty zo Štvrtej knihy (op. 9) pochádzajú z rokov 1738–1743 a štýlovo smerujú k predklasicistickým kompozíciám. V Sonáte pre husle a klavír D dur, op. 9, č. 3 sa mieša starší barokový štýl s vyvíjajúcim sa novým štýlom. úvodná časť sonáty Un poco andante sa rozvíja v intenciách galantného štýlu. V druhej časti Allegro dominuje nad polyfóniou homofónia, pričom základnou hnacou silou je chytľavá melódia. Naopak tretia časť Sarabanda odkazuje na obľúbenú hudobnú formu baroka, ktorá mala svoje stále miesto najmä v tanečných suitách. Posledná rýchla časť Tambourin je Leclairovou pôsobivou imitáciou preludovania sedliackych muzikantov.

   Prípad Piotra Iľjiča Čajkovského je príkladom toho, že príliš veľký talent, aj keď sa najprv potláča, respektíve nerozvíja akoby mal, si svoju cestu skôr či neskôr nájde. Čajkovského rodičia o chlapcovom hudobnom nadaní vedeli, avšak oni i skladateľ sám dávali dlhší čas prednosť racionálnej voľbe – dráhe úradníka. Napokon sa však osud naplnil a Čajkovskij sa stal jedným z najväčších romantických skladateľov. Popri jeho slávnych baletoch a symfóniách sa medzi najobľúbenejšie koncertantné skladby vôbec zaradili jeho dva koncerty – Klavírny koncert b mol a Husľový koncert D dur. Približne v rovnakom období ako tento Husľový koncert vznikli aj Čajkovského tri skladby pre husle a klavír Souvenir d'un lieu cher, op. 42 (Spomienka na drahé miesto), ktoré neskôr pre husle a orchester inštrumentoval iný významný ruský skladateľ Alexander Glazunov. Cyklus, ktorého súčasťou sú okrem Melódie pre husle klavír Es dur, op. 42, č. 3 aj Meditácia (1. časť) a Scherzo (2. časť), dokončil Čajkovskij na jar 1878 v Brailove na Ukrajine. V tomto meste skladateľ rád pobýval v rodinnom sídle svojej mecenášky a dôverníčky Nadeždy von Meck, ktorá mu rezidenciu počas svojej neprítomnosti prepožičiavala. V Melódii sa vystrieda pre Čajkovského typická melanchólia v krajných úsekoch s pôvabnou strednou časťou grazioso scherzando.

   Cigánske melódie, op. 20 španielskeho romantického husľového virtuóza a skladateľa Pabla de Sarasateho si získali trvalú popularitu ako u interpretov, tak u poslucháčov. Sarasate ako zázračné dieťa už v ranom veku predčil svojou hrou na husliach otca, ktorý synovi dával prvé hodiny. Už ako dvanásťročný sa stal študentom prestížneho Parížskeho konzervatória. Cigánske melódie pre husle a orchester, ktoré patria k k skladateľovým najslávnejším kompozíciám vôbec, skomponoval Sarasate v roku 1878. Jedná sa o jednočasťovú kompozíciu rozdelenú do štyroch úsekov, ktorej tematický základ tvoria cigánske melódie maďarskej proveniencie. V skladbe sa prelínajú pomalé úseky plné vášne a intenzívnych emócií s vskutku brilantnými pasážami, ktoré dávajú vyniknúť interpretovej neomylnej technike a radosti z rýchlej hry.

   Jana Majerová

   –––––
   Bibliografický údaj: MAJEROVÁ, Jana: Text ku koncertu 13. 10. 2019, in: Bratislavské hudobné slávnosti, 55. ročník, Bratislava, Slovenská filharmónia 2019

  Páči sa Likes 0

  movie [ 0 H 51 MIN ] [ 0 H 51 MIN ] sd

    PlayPrehrať
  00:00
  00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

  Mladé talenty

  Nedeľa 13. 10. 2019, 16.00 hSunday, October 13, 2019, 4.00 PM
  Cyklus BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  BHS serie – Bratislava Music Festival
  Small Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Johann Sebastian Bach (1685–1750)
    Partita pre husle sólo č.3 Edur, BWV 1006 (výber) Violin Partita No. 3 in E major, BWV 1006 (selection)
    PreludioPreludio
    Gavotte en RondeauGavotte en Rondeau
  Jean-Marie Leclair (1697–1764)
    Sonáta pre husle a klavír op. 9, č. 3 Violin Sonata in D major, Op. 9 No. 3
    Un poco andanteUn poco andante
    AllegroAllegro
    Sarabanda. LargoSarabanda. Largo
    Tambourin. PrestoTambourin. Presto
  Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
    Melódia pre husle klavír Es dur, op. 42, č. 3 Souvenir d’un lieu cher, Op. 42: Mélodie in E flat major
  Pablo de Sarasate (1844–1908)
    Cigánske melódie, op. 20 Gypsy Melodies, Op. 20
    ModeratoModerato
    LentoLento
    Un poco più lentoUn poco più lento
    Allegro molto vivaceAllegro molto vivace
  PrestávkaIntermission
  Johann Sebastian Bach (1685–1750)
    Prelúdium a fúga Es dur, TK I., BWV 852 Prelude and Fugue in E flat major, TK I, BWV 852
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
    9 variácií D dur na Menuet Jeana-Pierra Duporta, KV 573 9 variations in D major on a Minuet by Duport, KV 573
  Fryderyk Chopin (1810–1849)
    Balada č. 3 As dur, op. 47 Ballade No. 3 in A flat major, Op. 47
  Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
    Prelúdium a fúga Des dur, op. 87, č. 15 Prelude and fugue in D flat major, Op. 87, No. 15
  Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
    Téma a variácie F dur, op. 19, č. 6 Theme and Variations in F major, Op. 19, No. 6

  Na koncerte sa predstavia dva mimoriadne detské talenty, ktoré spája láska k hudbe, ale aj vášeň pre matematiku. Teo Gertler zažiaril na jednej z najnáročnejších medzinárodných súťaží mladých huslistov v poľskom Lubline a získal Grand Prix. Teo si už zahral sólo aj s Moskovskou filharmóniou a určite si bude dlho spomínať na stretnutie s Plácidom Domingom pri príležitosti svojho koncertu v Lincolnovom centre v New Yorku.

  Ryan Martin Bradshaw má austrálsko-slovenský pôvod. Od roku 2016 je žiakom viedenskej Universität für Musik und darstellende Kunst v triede prof. Vladimira Kharina pre mimoriadne nadané deti, kde ako jediný študent klavírneho oddelenia získal možnosť hrať pre Marthu Argerich. Je laureátom 14 medzinárodných klavírnych súťaží, za rok 2019 menujme len víťazstvá na detskej Chopinovej súťaži v poľskej Szafarnii, na súťažiach Vladimira Kraineva v Moskve a v dánskom Aarhuse. Od ôsmich rokov zbiera skúsenosti v hre s orchestrom a zahral si aj s Ruskou filharmóniou pod vedením Vladimira Spivakova.  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka réžiavideo producer, kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2019A Slovak Philharmonic Production © 2019
 • Facebook

  X (Twitter)