Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 57 MIN ] [ 0 H 57 MIN ] sd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Igor Javorský ]

   V posledných fázach 19. storočia sa pod kultúrnou Európu otriasala zem. Z Bayreuthu sa šírili mohutné seizmické vlny, aké spochybnili všetko, čo bolo v platnosti takmer tri storočia. Richard Wagner a jeho sympatizanti akoby zrušili princíp gravitačného centra a hudba sa utápala vo vzduchoprázdne. Hudba sa prelievala od neznáma nikam, vymizli interpunkčné znamienka, takže komunikácia sa začala odohrávať výsostne na báze vybičovanej emočnosti a extatickej gestiky. Wagnerova hudba v procese komunikácie odignorovala fázu nádychu a výdychu, prebieha bez bodiek, dvojbodiek, či bodkočiarok. Zaplavovala človeka len a len bezuzdným pátosom a trendom dávať najavo nadradenosť človeka – tvorcu nad hudbou. Vývoj sa samohybne rútil do neznáma, človek nad ním strácal kontrolu. Isté bolo len jedno: bolo nevyhnutné zabrzdiť túto divokú jazdu vhodnými protizbraňami. Zo stredu Európy, kde diktovala podmienky práve germánska hudobná diplomacia sa začala pozornosť viac upierať na západ, do Gálie, teda do zóny, v ktorej sa kedysi na prelome 12. a 13. storočia začali písať novodobé dejiny európskej hudby. Škola Notre Dame naozaj znamenala pre vývin hudobného myslenia rozhodujúcu fázu. V takto načrtnutom teréne sa pohybovali v poslednej tretine 19. storočia a v prvých dekádach 20. storočia Claude Debussy, Camille Saint-Saëns aj Gabriel Fauré. Spájala ich nechuť prijímať wagneriánsku poetiku a hľadať kameň mudrcov inde, než v nevhodne komentovanej mytológii. Claude Debussy je dnes považovaný za jeden zo symbolov tvorby novej éry. Od mladosti vystupoval v pozícii rebela, človeka, ktorý sa nezmieri s chatrnými akademickými postulátmi a metódami. Pochádzal z veľmi biednych pomerov, takže vedel, čo to znamená bojovať o jeho pravdu. Učitelia ho neznášali, vykazovali z vyučovania, ale on išiel svojou cestou vzdorovitého mladíka, ktorý kdesi v podvedomí šípil, že sa pod jeho vlastnými rukami a pod jeho kontrolou udeje v krátkej budúcnosti čosi významné a prelomové. Uchádzal sa dvakrát o prestížnu Rímsku cenu. Prvý raz ho porotcovia vysmiali za jeho koncept. Debussy sa zachoval elegantne a v roku 1884 ponúkol dielo, ktoré „by mohlo“ zniesť kritériá zadubených členov komisie (išlo o skladbu Márnotratný syn). Ešte pred tým si Debussy ostril svoju výzbroj ako člen klavírneho tria, pôsobiaceho v sídle Nadeždy von Meck, štedrej mecenášky a propagátorky kultivovaného umenia. Debussy u nej pôsobil počas letných sezón rokov 1880–1882. Pani von Meck oslovila v roku 1880 Piotra Iľjiča Čajkovského vo veci realizácie nového titulu určeného pre zostavu klavírneho tria. Čajkovskij ponuku decentne odmietol z dôvodu zaneprázdnenosti. Vtedy však ešte len osemnásťročný Claude Debussy nezaváhal a ponúkol vznešenej dáme svoj titul venovaný klavírnemu triu. Toto dielo ostávalo dlhý čas v úplnom zabudnutí a až v roku 1982 ho svet opäť objavil. Vzbudilo záujem najmä tým, že málokto by určil za autora práve Claudea Debussyho. Ide o typický príklad salónnej juvenílie, sentimentálnej, sladkej, opojnej, chvíľami mierne pojašenej. Tínedžer Debussy sa ale aj týmto titulom dostával do prudšieho pohybu za záchranu európskej hudby. Netrvalo dlho a Faunovo letné popoludnie otvorilo bájny Sezam do novej epochy.

   O niečo menej avantgardne a provokatívne ako Claude Debussy pristupoval k otázke hudby a tvorby Camille Saint-Saëns. Začínal dokonca ako nadšený wagnerián, nadšenec pre hudbu Franza Liszta. Legendárnym príkladom úcty voči Lisztovi je 3. symfónia c mol zvaná ako „Organová symfónia“. Francúzsky skladateľ písal dielo ako hommage à Franz Liszt. Časom však toto mladícke rojčenie opadalo a po vypuknutí 1. svetovej vojny sa Saint-Saëns celkom od germánskej hudby odvrátil. Bol menovaný za prezidenta vznešenej Société Nationale de Musique – akási predchodkyňa dnešných hudobných fondov a informačných centier. Krédom členov tejto organizácie bola podpora hudby francúzskych autorov a ich mottom bola formulka „Art Gallica“. Vzhľadom na pretrvávajúce konzervatívne tendencie Camille Saint-Saënsa po niekoľkých rokoch z radov členstva vyradili. Camille Saint-Saëns patril k pragmaticky zmýšľajúcim skladateľom. Bol nenapodobiteľným klavírnym virtuózom, vynikajúcim organistom, skúseným dirigentom. Veľa cestoval, zúčastňoval sa koncertných turné. Podobne ako jeho kolega Jules Massenet, si svoj osobnostný profil dopĺňal štúdiom francúzskej literatúry, latinčiny, gréčtiny, teológie, matematiky, filozofie, astrológie, archeológie. Svet ho pozná najmä ako autora opier, koncertantných diel a ako symfonika. Počas celej kariéry sa však zaoberal aj komornou hudbou. Klavírnemu triu venoval tri opusy: Prvé trio opus 18 je ešte stále v područí hudby Roberta Schumanna a Franza Liszta. Napísal ho v roku 1853 simultánne s Klavírnym kvartetom a Klavírnym kvintetom.

   V roku 1892 ale písal svojmu priateľovi Charlesovi Lecocquovi, že trpezlivo pracuje na novom Triu, ktoré podľa jeho predpokladov svojou divokosťou vyrazí dych publiku. Touto skladbou bolo Klavírne trio číslo 2 e mol. Saint-Saëns ponúka obrovské spektrum výrazových polôh. Temné a zachmúrené situácie sú v kontrapunkte s noblesou a šarmom. Na formálnom teréne štandardnej kompozície sa odohráva boj o nový druh výrazovosti, ktorý smeruje kamsi k modelu strhujúceho expresionizmu. Usilovným žiakom a oddaným priateľom Camilla Saint-Saënsa bol Gabriel Fauré. V našom prostredí vieme o tomto výnimočnom zjave, žiaľ stále veľmi málo. Akoby stále v tieni svojich slávnych kolegov Césara Francka, Julesa Masseneta, samotného Camilla Saint-Saënsa a Claudea Debussyho. Fauré patril k menej prierazným osobnostiam. Na rozdiel od jeho učiteľa Fauré takmer vôbec necestoval za hranice Francúzska. Intenzívne sa venoval štúdiu hudby antických Grékov a ranokresťanskému gregoriánskemu chorálu. Od malička bol vnímaný ako vynikajúci klavirista a po vzore Frederyka

   Chopina sa intenzívne venoval tvorbe pre tento nástroj. Na rozdiel od Chopina však poskytol svetu aj operu (Pénelopé) a orchestrálnu hudbu. Fauré má veľa spoločných čŕt aj s Nórom Edvardom Griegom; obidvaja autori vyťažili s ešte existujúceho a platného harmonického systému atakovaného wagneriánskym spolkom veľmi veľa inšpiratívnych riešení. Neusilovali sa teda aplikovať nový systém, čerpali stále z dispozícií toho, čo existovalo. Vrstvenie terciových intervalov, nečakané harmonické zvraty, novo riešenou dynamikou odstredivých a dostredivých energií – to všetko v mnohom anticipuje poetiku Claudea Debussyho a dokonca aj mystiku hudby Oliviera Messiaena. Zostave klavírneho kvarteta venoval Fauré dva opusy. Prvý z nich v tónine c mol pochádza z roku 1879. Skladateľ písal toto dielo pod vplyvom sklamania zo vzťahu k Mariane Viardot, dcére slávnej speváčky Pauliny Viardot. Päť rokov trvajúci vzťah viedol najskôr k zásnubám, ktoré však Marianna vzápätí v roku 1877 zrušila. Až po dvoch rokoch sa Fauré dal do práce a výsledkom je sugestívne dielo, v ktorom síce dominuje mólová tónina, ktoré je však v zásade ladené do pozitívnych výrazových polôh.

   Igor Javorský

   –––––
   Bibliografický údaj: JAVORSKÝ, Igor: Text ku koncertu 8. 12. 2015, in: Slovenská filharmónia, 67. koncertná sezóna 2015/2016, Hudobná mozaika, Cyklus HM, Bratislava, Slovenská filharmónia 2015

  • Životopisy

   JURAJ TOMKA

   Juraj Tomka študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave (Stanislav Mucha), na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Jozef Kopelman, Alexander Jablokov) a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Jan Pospíchal). Ako člen Mucha Quartet študoval na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u Johannesa Meissla, ako aj na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride u Güntera Pichlera.

   Počas štúdia dosiahol viaceré úspechy v sólovej i komornej hre: Kocianova husľová súťaž v Ústí nad Orlicí – úspešný účastník, Súťaž študentov slovenských konzervatórií – laureát, štipendium od nadácie Yamaha Music Foundation of Europe (2010). Bol účastníkom viacerých kurzov pod vedením významných interpretov a pedagógov: Musica arvenzis (Dolný Kubín) – Vesselin Parashkevov, Holland Music Session – Serguei Azizian, Isaac Schuldman, Humilitas Masterclasses v Bratislave – Simone Jandl, Francesco Senese. Medzi najvýznamnejšie úspechy Mucha Quartet patrí 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Reggio Emilia v Taliansku (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe (2014) a 1. cena na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne (2015).

   Juraj Tomka účinkoval sólovo viackrát so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice a Symfonickým orchestrom VŠMU. Ako člen komorných zoskupení (Mucha Quartet, Slovenské kvarteto, Klavírne trio Istropolis) účinkoval na rôznych festivaloch komornej hudby doma i v zahraničí – napr. Clarimania Wroclaw (s Nicolasom Fargeix), Felix Mendelssohn Music Days (s Janom Jakubom Bokunom), Bratislavské hudobné slávnosti, Bordeaux String Quartet Festival, Pražská jar, Orfeus, Komorné dni J. N. Hummela, Nová slovenská hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Albrechtina – (Ne)známa hudba, Trenčianska hudobná jar, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Konfrontácie Nitra, Hudba Modre, Nitrianska hudobná jeseň. V roku 2008 bol členom Slovenskej filharmónie, v rokoch 2008-2009 zastával post zástupcu koncertného majstra v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu.


   VERONIKA PROKEŠOVÁ

   Veronika Prokešová absolvovala hru na viole na Konzervatóriu v Českých Budějoviciach v triede Laritsy Koltsovej a v roku 2015 ukončila doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u doc. Jozefa Hošeka. Ako členka Mucha Quartet študovala na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u Johannesa Meissla, ako aj na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride u Güntera Pichlera.

   Úspešne sa zúčastnila mnohých súťaží sólovej hry na viole, ako napríklad Čírenie Talentov (3. cena), Súťaž českých konzervatórií (2. cena), Beethovenov Hradec (čestné uznanie). Bola účastníčkou viacerých kurzov pod vedením významných interpretov a pedagógov: Letné kurzy v meste Grächen (Švajčiarsko), Humilitas Masterclasses v Bratislave – Simone Jandl, Francesco Senese (členovia orchestrov Spira mirabilis, Orchestra Mozart). Medzi najvýznamnejšie úspechy Mucha Quartet patrí 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Reggio Emilia v Taliansku (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe (2014) a 1. cena na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne (2015).

   Veronika Prokešová umelecky spolupracovala s rôznymi telesami a orchestrami, ako Jihočeská komorní filharmonie, Orchester Jihočeského divadla, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Účinkovala na mnohých hudobných festivaloch na Slovensku – Bratislavské hudobné slávnosti, Festival mladých umelcov v Piešťanoch, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, a iné. Ako sólistka hrala so sprievodom Slovenského komorného orchestra, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho komorného orchestra Žilina, Komorného združenia Bratislava, či Symfonického orchestra VŠMU.


   PAVOL MUCHA

   Pavol Mucha vyštudoval hru na violončele na Konzervatóriu v Bratislave v triede Karola Filipoviča a ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Jána Slávika a tiež na Akadémii múzických umení v Prahe u Daniela Veisa a Mikaela Ericssona (violončelista Vlachovho kvarteta).

   V roku 2014 úspešne ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave u Eugena Procháca. Ako člen Mucha Quartet študoval na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u Johannesa Meissla, ako aj na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride u Güntera Pichlera.

   Zúčastnil sa mnohých súťaží sólovej violončelovej hry, ako napríklad Heranova violončelová súťaž v Ústí nad Orlicí – úspešný účastník (1997), Čírenie talentov v Dolnom Kubíne – 2. cena, cena mladej poroty (2001), Súťaž študentov konzervatórií – laureát (2005). Bol účastníkom prestížnych majstrovských kurzov The International Holland Music Sessions, Bergen (Holandsko) pod vedením významných interpretov a pedagógov – Johannes Goritzki, Harro Ruijsenaars. Medzi najvýznamnejšie úspechy Mucha Quartet patrí 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Reggio Emilia v Taliansku (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe (2014) a 1. cena na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne (2015).

   Umelecky spolupracoval v rôznych hudobných telesách: International Youth Symphony Orchestra, Bremen (dirigent Heiner Buhlmann), Wien Jeunesse Orchester (dirigent Herbert Böck), Slovenská filharmónia, Solamente naturali, Slovenské národné divadlo. Vystúpil na mnohých festivaloch doma i v zahraničí, ako Talentinum – festival mladých umelcov v Zlíne, Albrechtina – (Ne)známa hudba, Cyklus akademických koncertov v Prahe. Sólovo účinkoval so sprievodom umeleckých telies: Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, Symfonický orchester Bohuslava Martinů v Zlíne, Filharmónia Hradec Králové, Moyzesovo kvarteto, Comorra, Capella Istropolitana, VŠMU Baroque Ensemble.


   MAROŠ KLÁTIK

   Maroš Klátik študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie – hudobná interpretácia u Idy Černeckej. K jeho súťažným úspechom patrí čestné uznanie na súťaži slovenských konzervatórií v roku 2000 a 2002. Ďalej 1. miesto a titul laureáta na The International Competition of Young Performers 2006 Viedeň, 1. miesto a titul laureáta na Kaukko Sorjonen Foundation 2008, Jyväskylä, Fínsko, Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 1. miesto. Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lübecku pod vedením Rudolfa Jansena a Christy Pfeiler. Zúčastnil sa tiež majstrovských kurzov v Meissene, kde získal cenu Rotary clubu.

   V roku 2007 bol štipendistom na Hochschule für Musik v Drážďanoch v triede Arkadiho Zenzipera. Bol sólistom Moravskej filharmónie Olomouc, Janáčkovho akademického orchestra, Filharmónie Bohuslava Martinů, Západočeského symfonického orchestra Mariánske Lázně a Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Ako sólista a komorný hráč účinkoval na mnohých hudobných festivaloch ako Janáčkov festival Brno, Bratislavské hudobné slávnosti, Galéria hudby Nitra, Musica nobilis, Pianofortefest Meissen, Pažaislio muzikos festivalis Kaunas - Litva, Chopin festival Gaming – Rakúsko, EPTA - Bratislava. Je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba. Koncertoval v mnohých krajinách Európy, USA a Ázie. Pedagogicky pôsobil na JAMU v Brne, Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave.


  Páči sa Likes 0

  movie [ 0 H 34 MIN ] [ 0 H 34 MIN ] sd

    PlayPrehrať
  00:00
  00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

  Debussy, Saint-Saëns, Fauré

  Utorok 8. 12. 2015, 19.00 hTuesday, December 08, 2015, 7.00 PM
  Cyklus HM – Hudobná mozaika
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  HM serie – Musical Mosaic
  Small Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Claude Debussy (1862–1918)
  Andantino con moto allegro – Allegro appassionatoAndantino con moto allegro – Allegro appassionato
  Scherzo. Intermezzo. Moderato con allegroScherzo. Intermezzo. Moderato con allegro
  Andante espressivoAndante espressivo
  Finale: AppassionatoFinale: Appassionato
  Camille Saint-Saëns (1835–1921)
  Allegro non troppoAllegro non troppo
  AllegrettoAllegretto
  Andante con motoAndante con moto
  Grazioso poco allegroGrazioso poco allegro
  Allegro non troppoAllegro non troppo
  PrestávkaIntermission
  Gabriel Fauré (1845–1924)
    Klavírne kvarteto č. 1 c mol, op. 15 Piano Quartet No. 1 in C Minor, Op. 15
  Allegro molto moderatoAllegro molto moderato
  Scherzo: Allegro vivoScherzo: Allegro vivo
  AdagioAdagio
  Allegro moltoAllegro molto

  Claude Debussy – dnes známy „symbol hudobného symbolizmu“, v mladosti zlý a priečny chlapec, ktorý odmietal klasické vzdelávacie metódy a chcel ísť vlastnou cestou. Napokon sa mu to podarilo, takže mohol konzervatívcom ukázať dlhý nos. Hoci však hľadal nové riešenia, nezanevrel na svojich francúzskych kolegov – na akademickejšieho Camille Saint-Saënsa, ani na vizionárskejšieho Gabriela Faurého. Aj ich klavírne triá sú si preto v mnohom veľmi blízke.


  VideozáznamVideorecording
  VašoVašo Frkal ml.Frkal jr. zvuksound, svetlálights, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
 • Facebook

  X (Twitter)