Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ ] [ ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

Osem

Utorok 10. 2. 2015, 19.00 hTuesday, February 10, 2015, 7.00 PM
Cyklus HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie
HS serie – Music and Words
Small Hall of Slovak Philharmonic

Program
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Menuetto zo Symfónie č. 36 Lineckej, KV 425 Menuetto from Symphony No. 36 “Linzer” 425
Anton Bruckner (1824–1896) traweegensemble
Erinnerung pre klavír (okolo 1868), WAB 117 – „Langsam, innig“ Erinnerung for Piano (about 1868), WAB 117 – “Langsam, innig”
Rudolf Jungwirth (1955)
poème élégiaque poème élégiaque
Franz Schubert (1797–1828) traweegensemble
Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D360 Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D360
Rudolf Jungwirth (1955)
poème élégiaque poème élégiaque
Michael Hazod (1954)
Regenten, eine Karikatur Regenten, eine Karikatur
Ľudová hudba
Hornorakúsky Ländler Oberösterreichisches Ländler
Anton Bruckner (1824–1896)
Trio zo Scherza zo Symfónie č. 4 Es dur, WAB 104 Trio from Scherzo from Symphony No. 4 E-flat major, WAB 104

Súbor traweegensemble sa od roku vzniku, teda od roku 2007 usiluje hľadať nové hranice medzi zvukovým ideálom starších čias a dnešnej sonoristickej reality. Repertoár a koncertné projekty súboru sú veľmi inšpirujúcim dialógom súčasníkov s hudbou majstrov minulých stáročí. Členovia inštrumentačne nevšedne obsadeného kvarteta uvádzajú v premiére nové tituly, ktoré sú často venované práve im a zároveň prezentujú ich pohľad na známe skladby klasikov. Rakúski hudobníci sa na dielach štyroch rakúskych skladateľov Mozarta, Schuberta, Brucknera, či Haydna nepriživujú; naopak, usilujú sa vojsť brilantným dielam akoby „pod kožu“ a prezentovať ich v novom kontexte, ale vždy s úctou a pokorou.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Facebook

    X (Twitter)