Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 1 H 00 MIN ] [ 1 H 00 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

Francúzsky impresionizmus v hudbe i poézii

Utorok 2. 12. 2014, 19.00 hTuesday, December 02, 2014, 7.00 PM
Cyklus HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie
HS serie – Music and Words
Small Hall of Slovak Philharmonic


Program
Jacques Ibert (1890–1962)
Interludium pre hoboj, husle a harfu Interlude for oboe, violin and harp
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Fantaisie, op. 124, pre husle a harfu Fantaisie, Op. 124, for violin and harp
Henri Tomasi (1901–1971)
Deux évocations pre hoboj sólo Deux évocations for solo oboe
Claude Debussy (1862–1918)
Reverie pre hoboj a harfu Reverie For Oboe and Harp
Maurice Ravel (1875–1937)
Pièce en forme de Habanera pre husle a harfu Pièce en forme de Habanera for violin and harp
Jacques Ibert (1890–1962)
Entr’acte pre hoboj a harfu Entr’acte for oboe and harp
Anselme Vinée (1847–1921)
Trio Sérénade pre husle, hoboj a harfu Trio Sérénade for violin, oboe and harp

Čo bolo skôr: slovo, alebo hudba? Parafráza dilemy o vajíčku a sliepke je aktuálna stále, jej otáznik sa však výrazne zviditeľnil v aktivitách francúzskych symbolistov, umelcov, ktorí expresivitu nahradili impresívnosťou. Nechceli kričať o svojich pocitoch a duševných stavoch do sveta; chceli tieto pocity a stavy analyzovať v ich jedinečnosti a fyzikálnej pominuteľnosti. Hra slova a hudby, avšak aj farby začala nadobúdať nové dimenzie a stávalo sa, že slovo iniciovalo hudobný tvar a naopak, že hudobný tvar si žiadal ekvivalent v reči, poézii, či prostej slabike. Francúzi mali pre delikátne situácie a riešenia vždy dobre vyvinutý zmysel, a preto sa na sklonku 19. storočia začali aktivizovať v úsilí čeliť postwagnerovskej kríze.


VideozáznamVideorecording
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014
  • Facebook

    X (Twitter)