Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 09 MIN ] [ 0 H 09 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Markéta Štefková ]

   Medzinárodná klavírna súťaž je venovaná pamiatke skladateľa, klavírneho virtuóza a jedného z najvýznamnejších bratislavských rodákov Johanna Nepomuka Hummela (1778 – 1837).

   V roku 1786 sa rodina presťahovala do Viedne a zázračné dieťa Johann sa stal žiakom W. A. Mozarta, ktorý bol jeho schopnosťami natoľ ko nadšený, že ho nielen zadarmo vyučoval, ale na dva roky z neho spravil riadneho člena svojej rodiny. V sprievode otca absolvoval Johann v rokoch 1788 – 1793 svoje prvé koncertné turné, ktoré ho priviedlo až do Anglicka. Na odporúčanie svojho učiteľa J. Haydna sa Hummel v roku 1804 stal jeho nástupcom vo funkcii kapelníka na dvore kniežaťa Mikuláša II. Esterházyho. V roku 1811 sa vrátil do Viedne, kde sa stal blízkym priateľom L. v. Beethovena. Ako klavírni virtuózi si konkurovali, každý z nich však šiel svojou vlastnou cestou ako skladateľ, hoci aj v tejto oblasti sa navzájom ovplyvnili. Hummel bol dokonca komerčne úspešnejší a Beethovena neraz finančne podporil. Na Beethovenovo želanie Hummel po jeho smrti v roku 1827 v rámci koncertu na jeho počesť improvizoval na slávne témy Beethovenových skladieb. Posledné obdobie svojho života (od roku 1819) strávil Hummel ako slávny muž vo Weimare, kde je aj pochovaný. Pôsobil tu ako kapelník Veľ kokniežacieho orchestra a podnikal koncertné turné do celej Európy. Stal sa vo svojej dobe najžiadanejším a najdrahším učiteľom hry na klavíri v Európe a spolu s J. W. von Goethem aj akousi atrakciou mesta Weimar: každý, kto ho navštívil, musel vidieť Goetheho a počuť Hummela hrať na klavíri.

   Tak ako mal Beethoven zásadný vplyv na formovanie európskej hudby, mal Hummel zásadný vplyv na formovanie ideálu klavírnej hry v 19. storočí, jednak ako autor slávneho traktátu o umení klavírnej hry Ausführliche theoretisch- practische Anweisung zum Pianoforte-Spiele vom ersten Unterricht an bis zur volkommendsten Ausbildung (1828), a hlavne prostredníctvom svojho vplyvu na klavírny štýl raných romantikov F. Mendelssohna, F. Schuberta, F. Chopina, R. Schumanna či F. Liszta. Hummelova sláva ako klavírneho virtuóza sa zakladala na jeho mimoriadnych klaviristických schopnostiach, ktoré z neho učinili priekopnícky jav romantickej virtuozity. Jeho ornamentika je súčasne svojráznym pretavením vokálnej ornamentiky štýlu bel canto do oblasti klavírnej hudby. Brilantnosť, zvuková plnosť a zreteľnosť Hummelovho klavírneho prednesu vraj predstihli všetko, čo dovtedy bolo možné počuť. Tradíciu brilantného štýlu Hummel na základe svojej kariéry cestujúceho virtuóza rozšíril po celej Európe. Obzvlášť silný bol jeho vplyv na raného Chopina, predovšetkým na štýl jeho klavírnych koncertov. Iniciátorom vzniku a prezidentom Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela je popredný slovenský klavirista Marian Lapšanský. 1. ročník súťaže sa uskutočnil v roku 1991, odvtedy pokračovala najskôr s dvojročnou, neskôr trojročnou periodicitou.

   Ako dodnes jediná hudobná súťaž na Slovensku je Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela členom Svetovej federácie hudobných súťaží a Nadácie Alink – Argerich, čo je zárukou povedomia o tomto podujatí po celom svete. Počas svojej doterajšej existencie súťaž významným spôsobom napomohla popularizácii Hummelovho diela a podnietila záujem aj hudobníkov ostatných žánrov o naštudovanie a nahrávanie jeho skladieb.

   Markéta Štefková

   –––––
   Bibliografický údaj: ŠTEFKOVÁ, Markéta: 10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela. In: 10. medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava, Slovenská filharmónia 2021

  Páči sa Likes 0

  Slávnostné vyhlásenie laureátov

  Sobota 27. 11. 2021, 18.30 hSaturday, November 27, 2021, 6.30 PM
  Cyklus HUM – Medzinárodná klavírna súťaž Johann Nepomuk Hummela
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  HUM serie – Johann Nepomuk Hummel International Piano Competition
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program

  Announcement of the competition laureates, festive awarding of the prizes

  Slávnostné vyhlásenie laureátov, odovzdávanie cien  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2021A Slovak Philharmonic Production © 2021

  Facebook

  X (Twitter)