Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 53 MIN ] [ 0 H 53 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: ]

   Na adventnom koncerte v nedeľu 29. 11. vystúpia dve telesá – Slovenský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor. Zaznejú diela svetovej literatúry – Schubertova Omša G dur, D. 167, ktorú skladateľ napísal len ako osemnásťročný a už v takom mladom veku dokázal svoje kompozičné majstrovstvo. V diele sa ako sólisti predstavia členovia Slovenského filharmonického zboru Marianna Gelenekyová, Ivan Rychlo a Andrej-Marek Kaňa. V druhej časti koncertu odznejú populárne Biblické piesne Antonína Dvořáka – tentoraz však v netradičnej a nezvyklej interpretácii, kedy celý cyklus prednesie náš zbor unisono. Slovenský filharmonický zbor pripravil jeho zbormajster Jozef Chabroň a koncert diriguje umelecký vedúci SKO Ewald Danel.

  • Životopisy

   MARIANNA GELENEKYOVÁ

   je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave. Vzdelanie si dopĺňala na interpretačných kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Ireny Sylye, Petra Dvorského, Zlatice Livorovej, Dagmar Livorovej a na opernom workshope Jaromíra Brycha. Od r. 2013 je členkou Slovenského filharmonického zboru.

   Stvárnila niekoľko postáv v opere SND, ako napr.: Karolku v Janáčkovej Jenůfe, Resl v Baumgartnerovej Marii Theresii a vílu Terku vo Veľkej doktorskej rozprávke Milana Dubovského (2012/2013).

   Okrem opernej tvorby sa venuje aj koncertnej literatúre rôznych štýlových období. V máji 2015 účinkovala na záverečnom galakoncerte v rámci festivalu Cyrilometodské dni s ŠKO Žilina pod taktovkou Olivera Dohnányiho (J. Haydn: Missa Sti. Cyrilli et Methodii). V októbri 2015 sa podieľala na premiére novej slovenskej operety Láska na Považí z pera Víťazoslava Kubičku v spolupráci s Metropolitným orchestrom Bratislava (dir. Rastislav Štúr). V máji 2016 vystúpila s orchestrom Slovenská filharmónia (F. M. Bartholdy: Sen noci Svatojánskej, dir. Kaspar Zehnder), v júni 2016 v rámci festivalu Noc Hudby a v októbri 2016 v rámci festivalu Musica Nobilis so Slovenským komorným orchestrom – dir. E. Danel (F. Schubert: Omša G dur, D. 167). Ďalej sa predstavila ako Katarina von Bora v duchovnej opere Hrad prepevný od Víťazoslava Kubičku, ktorej premiéra sa konala v októbri 2017 pri príležitosti 500. výročia reformácie, v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (dir. A. Kokoš). V máji 2018 sa predstavila ako Mabel v operete E. Kalmána Cirkusová princezná na festivale Klangantrisch vo Švajčiarsku v spolupráci s Metropolitným orchestrom (dir. Kaspar Zehnder). V apríli 2019 premiérovala symfonickú báseň Hospodin je môj pastier od V. Kubičku so Štátnou filharmóniou Košice (dir. Marek Šedivý). V roku 2019 sólovo participovala na vianočnom CD spolu s orchestrom Slovenského rozhlasu s názvom Symfonické Vianoce Ľubice Čekovskej.


   IVAN RYCHLO

   absolvoval súkromné štúdium spevu u Ljuby Makovickej. V roku 2004 bol prijatý na Štátne konzervatórium v Bratislave, kde sa venoval štúdiu operného spevu pod vedením Róberta Szücsa. V rokoch 2007–2012 študoval v triede Petra Mikuláša na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

   Dvakrát bol finalistom na medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábloch (2007 a 2012). V rámci medzinárodného hudobného festivalu PONTES 2008 vystúpil ako sólista s orchestrom Virtuosi di Praga pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka. V roku 2009 absolvoval študijný pobyt na Conservatorio di Musica di Perugia v triede Michely Sburlati. Ešte počas štúdia sa úspešne predstavil na mnohých koncertoch. V septembri 2010 vystúpil spoločne so sólistami SND na benefičnom koncerte venovanom obetiam povodní z obce Nižná Myšľa pod záštitou Jána Figeľa. V rámci štúdia na VŠMU naštudoval v opernom štúdio postavu Dona Ottavia v Mozartovej opere Don Giovanni a postavu Grófa Gustáva von Pottenstein v operete Zem úsmevov Franza Lehára. Svoje skúsenosti s operetou uplatnil v roku 2013 aj pri naštudovaní postavy Flóriša v Dusíkovej operete Hrnčiarsky bál v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Ako sólista sa predstavil aj na scéne Slovenského národného divadla v Straussovej Salome (2014) a v opere Šperky Madony Ermanna Wolfa-Ferrariho (2015). V máji tohto roku vystúpil spolu s ďalšími sólistami na 6. ročníku podujatia Opera pod májovým nebem v Litomyšli. Od roku 2015 je členom Slovenského filharmonického zboru.


   ANDREJ-MAREK KAŇA

   je absolventom Konzervatória v Bratislave, kde študoval hru na priečnu flautu u Viktora Vavra a operný spev u Róberta Szücsa. V štúdiu operného spevu pokračoval ďalej na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Evy Blahovej. Počas štúdií naštudoval postavu Elvíra z opery Xerxes od G. F. Händla, Jupitera z operety Orfeus v podsvetí od J. Offenbacha, Dulcamara z opery Nápoj lásky od G. Donizettiho, Vodníka z opery Rusalka od A. Dvořáka, Bartola z opery Figarova svadba a Sarastra z opery Čarovná flauta od W. A. Mozarta.

   Sólovo vystúpil so Slovenským komorným orchestrom a Slovenským filharmonickým zborom pod vedením dirigenta Ewalda Danela v Dóme sv. Martina – Hudba v chrámoch, na koncertnom podujatí Noc hudby, na Medzinárodnom hudobnom festivale Musica Nobilis v Spišskej Novej Vsi, na Adventnom koncerte vo Viedni a iných. Pod vedením Pavla Tužinského sólovo vystúpil na otvorení Námestovských hudobných slávností, kde spoluúčinkoval s ŠKO Žilina a Vocal Consort Bratislava. Od roku 2010 pôsobí ako člen basovej skupiny v Slovenskom filharmonickom zbore.


   EWALD DANEL

   študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Wierszyłowského a doktorandské štúdium u Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia dva roky pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie. V roku 2001 prevzal po Bohdanovi Warchalovi post umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra.

   Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Dlhodobá spolupráca ho spája s Orquestra Sinfonica Municipal São Paulo, Hiroshima Symphony Orchestra, Akita Chamber Orchestra, Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, hosťovsky vystupoval s orchestrami Klang Verwaltung München, Orchestra Ensemble Kanazawa, Nagoya Philharmonic Orchestra, Osaka Symphoniker, Sakata Philharmony, orchestrom PKF – Prague Philharmonia, Orquesta Filarmónica de Málaga, Janáčkovou filharmóniou Ostrava a i. V Hiroshima Symphony Orchestra bol v rokoch 2008 – 2014 hlavným hosťujúcim dirigentom.

   Okrem dirigentských a sólistických aktivít s orchestrami a účinkovaním v sólových recitáloch má umelec bohaté skúsenosti aj v oblasti komornej hry, ktoré získal predovšetkým ako primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, od r. 1987 ako spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria. Stál pri zrode Kubínovho kvarteta (na violovom poste) a niekoľko rokov hral tiež v súbore Musica aeterna. V rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako umelecký vedúci komorného orchestra mesta Bratislavy Cappella Istropolitana. Umelec sa spolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. V roku 2012 mu bola udelená Cena Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha. Získal tiež cenu Cieszynit Uznania 2019 za mimoriadnu reprezentáciu regiónu Tešínskeho Sliezska v zahraničí.

   Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V r. 2001 viedol interpretačné majstrovské kurzy pre profesionálnych orchestrálnych hráčov na Affinis Music Festivale v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

   Ako umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra uskutočňuje mnohé zaujímavé projekty, pre slovenské publikum objavuje doposiaľ neuvedené diela svetovej hudobnej literatúry, významnou mierou sa podieľa na uvádzaní nových diel slovenských autorov. Inicioval cyklus koncertov v chrámoch a tiež koncerty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2004, stého výročia úmrtia Antonína Dvořáka, opakovane uvádza jeho Biblické piesne v zborovom unisone ako projekt otvorený pre široký okruh záujemcov, napr. na festivale Pohoda 2018 za účasti vyše 250 spevákov. Cielená dlhodobá spolupráca s rôznymi cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v role dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby je významnou súčasťou jeho umeleckých aktivít.


   JOZEF CHABROŇ

   ukončil štúdium v roku 2007 na VŠMU v Bratislave v odbore zborové dirigovanie pod pedagogickým vedením prof. Blanky Juhaňákovej. V roku 2006 dostal možnosť spolupracovať so Slovenským filharmonickým zborom ako asistent hlavnej zbormajsterky Blanky Juhaňákovej. Od sezóny 2013/2014 pôsobí samostatne ako zbormajster SFZ. Pripravil SFZ na uvedenie množstva vokálno-inštrumentálnych diel ako napr.: Dafnis a Chloé M. Ravela, Nokturná C. Debussyho, Stvorenie J. Haydna, Kristovo detstvo H. Berlioza, Lobgesang F. Mendelssohna Bartholdyho, Žalm zeme podkarpatskej E. Suchoňa, Messa di Gloria G. Pucciniho, Rekviem G. Verdiho, Symfónia č. 13 Babij jar D. Šostakoviča, Stabat Mater K. Szymanowského a G. Rossiniho, Persefona a Oidipus Rex I. Stravinského, Glagolská omša L. Janáčka, Vojnové rekviem B. Brittena, Gurrelieder A. Schönberga. V premiére uviedol diela Missa pro defunctis E. Kráka, Missa pro nobis R. Bergera, Apolloopera M. Piačeka, Carmina austriaca G. Wirtha a ďalšie. Počas doterajšieho pôsobenia v SFZ spolupracoval s viacerými renomovanými dirigentmi ako napr.: J. Judd, E. Villaume, S. Baudo, J. Valčuha, T. Sanderling, N. Ballatsch, Th. Lang, F. Haider, L. Svárovský, P. Altrichter, R. Štúr, Ch. Campestrini, S. Byčkov, J. Conlon, R. Weikert, Y. Sado, P. Valentovič a iní.

   Najvýznamnejšie umelecké počiny v jeho doterajšej kariére predstavujú kompletné naštudovanie Schönbergovho diela Mojžiš a Áron pre Operný dom v Zürichu (2011), ktorého premiéra sa uskutočnila pod taktovkou dirigentskej legendy Christopha von Dohnányiho, ako aj príprava SFZ na účinkovanie v opernej produkcii Chovančina M. P. Musorgského a Trójania H. Berlioza pre Viedenskú štátnu operu. Spolupracoval tiež s BBC Singers. Dirigoval samostatné koncerty SFZ v Hamburgu, Bratislave, Žiline a Piešťanoch.

   V sezóne 2019/2020 spolupracoval s Konzerthausorchester Berlin a dirigentom Christophom Eschenbachom na uvedení Mahlerovej 8. symfónie v Berlíne. Pripravil SFZ na spoluprácu s Tonkünstler-Orchester v Rakúsku (Dvořák: Rekviem) a Plzeňskou filharmóniou (Beethoven: Missa solemnis) v Čechách.

   V úvode novej sezóny uviedol spolu so Slovenskou filharmóniou Beethovenovu 9. symfóniu na festivale v Piešťanoch. SFZ pripravil pre novú produkciu opery Eugen Onegin Viedenskej štátnej opery a pre Poulencovu Gloriu v spolupráci so Symfonickým orchestrom hl. mesta Prahy FOK. V druhej polovici sezóny pripraví SFZ na uvedenie oratória Paula Hindemitha s Bruckner Orchester Linz v Rakúsku.


   SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

   vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. V roku 2001 prevzal vedenie orchestra Ewald Danel.

   Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí, orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé koncertné projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Orchestrálne suity a Brandenburské koncerty. Postupne uviedol všetky concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho, opakovane uviedol Händlovo oratórium Mesiáš. Pre slovenské publikum objavil mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazzollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako šesťdesiat skladieb, v rámci Roku slovenskej hudby 2016 nahral dva CD nosiče s dielami súčasných slovenských autorov.

   Mimoriadnymi koncertmi si orchester pravidelne pripomína nielen významné výročia jubilujúcich skladateľov a hudobných osobností, ale každoročne organizovaným slávnostným koncertom Hommage à Bohdan Warchal i výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudobnú scénu. V rámci koncertného cyklu Hudba v chrámoch dlhodobou umeleckou spoluprácou podporuje prácu neprofesionálnych zborov. Spolupráca so zbormi sa medzičasom rozšírila i do úspešnej kooperácie s neprofesionálnymi komornými orchestrami a v posledných rokoch sa realizuje v celoslovenskom meradle.

   Z ďalšej pozoruhodnej koncertnej činnosti je dôležité spomenúť, že orchester už niekoľko rokov pokračuje v takmer dvestoročnej bratislavskej tradícii uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu; pokračuje tiež v pravidelnom uvádzaní Koncertov bez bariér pre ľudí so zdravotným znevýhodnením; spolupracuje s významnými slovenskými, či zahraničnými sólistami. Okrem toho sa každoročne venuje príprave a realizácii koncertov pre deti a mládež v pravidelných koncertných cykloch Slovenskej filharmónie a v spolupráci s Detskou univerzitou v Bratislave. V marci 2019 premiéroval SKO spolu s Jurajom Kukurom hudobno-dramatické predstavenie „Biblia“ v Divadle Aréna, ktoré uvádzajú aj na rôznych festivaloch na Slovensku a v Českej republike.

   V nedávnom období SKO koncertoval v Japonsku, Južnej Kórei, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Švajčiarsku a Českej republike. Na zahraničných a domácich pódiách sa orchester predstaví aj v jubilejnej sezóne. 21. februára 2021 na Slávnostnom koncerte k 60. výročiu založenia SKO uvedie v spolupráci s bývalými členmi orchestra rovnaký program, aký zaznel na prvom koncerte SKO vo februári 1961.


   SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

   je prominentným reprezentantom slovenského profesionálneho zborového umenia. Do hudobného diania vstúpil v roku 1946 ako Miešaný zbor československého rozhlasu a prvé roky ho viedol jeho iniciátor a zakladateľ, dirigent Ladislav Slovák. V roku 1955 sa vedenia kolektívu ujal Jan Maria Dobrodinský, ktorý sa svojou viac než dvadsaťročnou činnosťou nemalou mierou zaslúžil o profiláciu a umelecké napredovanie ansámblu, začleneného v roku 1957 – už pod dnešným názvom – do zväzku telies Slovenskej filharmónie. Roku 1977 funkciu zbormajstra prijal Valentin Iljin, ktorého vystriedal vynikajúci znalec zborového spevu Lubomír Mátl, po ňom sa na ďalšom zveľaďovaní interpretačnej úrovne podieľali Štefan Klimo, Pavel Baxa, Pavol Procházka a Marián Vach. V tradícii zvyšovania interpretačnej úrovne zboru pokračovali Blanka Juhaňáková (1991 – 2001) a Jan Rozehnal (1991 – 2003). V sezóne 2003/2004 bol umeleckým vedúcim a hlavným zbormajstrom SFZ Marián Vach. V rokoch 2005 – 2014 zastávala post hlavnej zbormajsterky Blanka Juhaňáková. Od roku 2014 plní funkciu zbormajstra Slovenského filharmonického zboru Jozef Chabroň. Za polstoročie intenzívnej umeleckej aktivity SFZ vyrástol na teleso mimoriadnych kvalít a dnes sa radí k najlepším európskym ansámblom svojho druhu.

   Jedinečný technický arzenál, kultivovanosť prejavu, ideálna zvuková rovnováha hlasových skupín, ale aj interpretačná pohotovosť, spoľahlivosť a príkladná umelecká disciplína sa premietajú do suverénnych výkonov, plných tvorivého napätia a výrazovej sily, ktoré pri vzájomnej spolupráci ocenili mnohí renomovaní dirigenti, medzi nimi takí svetoznámi majstri taktovky ako Claudio Abbado, Serge Baudo, Bertrand de Billy, Jean-Claude Casadesus, James Conlon, Dean Dixon, Christoph von Dohnányi, Vladimír Fedosejev, János Ferencsik, Daniele Gatti, Pedro Halffter, Riccardo Chailly, Dmitrij Kitajenko, Zdeněk Košler, Ondrej Lenárd, Alain Lombard, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, Franz Welser-Möst, Antonio Pedrotti, Libor Pešek, Ľudovít Rajter, Helmuth Rilling, Karl Richter, Esa Pekka-Salonen, Peter Schreier, Pinchas Steinberg, Hans Swarowsky, Václav Talich, Emmanuel Villaume a Ralf Weikert. Okrem pravidelnej činnosti na domácej pôde zbor každoročne absolvuje množstvo zahraničných zájazdov, ktorých cieľom sa stali bezmála všetky európske krajiny, ale aj Maroko, Turecko, Japonsko a Omán. Zbor spolupracoval s prestížnymi zahraničnými orchestrami ako napr.: Berlínski a Viedenskí filharmonici, Viedenskí symfonici, Izraelská filharmónia, Orchestre de Paris. Svojimi výkonmi prispel k lesku významných medzinárodných festivalových podujatí (Viedeň, Salzburg, Londýn, Praha, Perugia, Edinburg, Berlín, Atény, Madrid, Paríž, Mníchov, Štrasburg).

   Jeho bohatá diskografia obsahuje nahrávky pre slovenské i zahraničné televízne a rozhlasové stanice, ako aj pre renomované nahrávacie spoločnosti, z ktorých možno spomenúť OPUS, Supraphon, Deutsche Grammophon, Hungaroton, Sony, Marco Polo, Naxos, Nuova Era, Decca a mnoho ďalších.

   Začiatkom sezóny 2019/2020 sa zbor predstavil na otváracom koncerte Berlin Konzerthausorchester v Berlíne v Mahlerovej 8. symfónii s dirigentom Christophom von Eschenbachom. Následne sa prezentoval na koncertoch s Tonkünstler-Orchester v Rakúsku a s Plzenskou filharmóniou v Čechách. V dôsledku pandémie zaznamenal SFZ najmä v druhej polovici sezóny zrušenie významných umeleckých spoluprác (Praha, Belehrad, Dortmund, Neuberg an der Mürz, Mannheim).

   V úvode sezóny 2020/2021 sa zbor predstavil so Slovenskou filharmóniou v Piešťanoch na uvedení Beethovenovej 9. symfónie. V októbri účinkoval  vo Viedenskej štátnej opere v novej opernej produkcii Eugen Onegin. V decembri bude SFZ hosťovať v sezóne Symfonického orchestra hl. mesta Prahy FOK, kde uvedie Poulencovu Gloriu. V druhej polovici sezóny ho čaká spolupráca s Bruckner Orchester Linz a dirigentom Paavom Järvim na uvedení oratória Paula Hindemitha.


  Páči sa Likes 0

  Schubert / Dvořák

  Nedeľa 29. 11. 2020, 16.00 hSunday, November 29, 2020, 4.00 PM
  Cyklus KSP – Koncerty s publikom
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  KSP serie – Concerts with audience
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Franz Schubert (1797–1828)
    Omša G dur, D. 167 Mass in G major, D167
    KyrieKyrie
    GloriaGloria
    CredoCredo
    SanctusSanctus
    BenedictusBenedictus
    Agnus DeiAgnus Dei
  Antonín Dvořák (1841–1904)
    Biblické piesne, op. 99 (na text Kralickej biblie) Biblical Songs, Op. 99
    Oblak a mrákota jest vůkol Něho (Žalm 97:2-6)Oblak a mrákota jest vůkol Něho (Žalm 97:2-6)
    Skrýše má a pavéza má (Žalm 119:114, 115, 117, 120)Skrýše má a pavéza má (Žalm 119:114, 115, 117, 120)
    Slyš ó Bože! Slyš modlitbu mou (Žalm 55:1, 2, 4-8)Slyš ó Bože! Slyš modlitbu mou (Žalm 55:1, 2, 4-8)
    Hospodin jest můj pastýř (Žalm 23:1-4)Hospodin jest můj pastýř (Žalm 23:1-4)
    Bože! Bože! Píseň novou (Žalm 144:9; Žalm 145:2, 3, 5, 6)Bože! Bože! Píseň novou (Žalm 144:9; Žalm 145:2, 3, 5, 6)
    Slyš, ó Bože volání mé (Žalm 61:1, 3, 4; Žalm 63:1, 4)Slyš, ó Bože volání mé (Žalm 61:1, 3, 4; Žalm 63:1, 4)
    Při řekách babylonských (Žalm 137:1-5)Při řekách babylonských (Žalm 137:1-5)
    Popatříž na mne a smiluj se nade mnou (Žalm 25:16-18, 20)Popatříž na mne a smiluj se nade mnou (Žalm 25:16-18, 20)
    Pozdvihuji očí svých k horám (Žalm 121:1-4)Pozdvihuji očí svých k horám (Žalm 121:1-4)
    Zpívejte Hospodinu píseň novou (Žalm 98:1, 4, 7, 8; Žalm 96:12)Zpívejte Hospodinu píseň novou (Žalm 98:1, 4, 7, 8; Žalm 96:12)

  Na adventnom koncerte v nedeľu 29. 11. vystúpia dve telesá – Slovenský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor. Zaznejú diela svetovej literatúry – Schubertova Omša G dur, D. 167, ktorú skladateľ napísal len ako osemnásťročný a už v takom mladom veku dokázal svoje kompozičné majstrovstvo. V diele sa ako sólisti predstavia členovia Slovenského filharmonického zboru Marianna Gelenekyová, Ivan Rychlo a Andrej-Marek Kaňa. V druhej časti koncertu odznejú populárne Biblické piesne Antonína Dvořáka – tentoraz však v netradičnej a nezvyklej interpretácii, kedy celý cyklus prednesie náš zbor unisono. Slovenský filharmonický zbor pripravil jeho zbormajster Jozef Chabroň a koncert diriguje umelecký vedúci SKO Ewald Danel.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, VašoVašo Frkal ml.Frkal jr. kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2020A Slovak Philharmonic Production © 2020
 • Facebook

  X (Twitter)