Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

Sledujte náš kanál na Youtube
Navštívte tím Streamboyz na Facebooku
Sledujte nás na Twittri
Sledujte nás na Instagrame

1. časť [00:53:12]1st part [00:53:12]

00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

2. časť [00:51:27]2nd part [00:51:27]

00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Slovak Philharmonic – Closing Concert of the 55th Year of the Bratislava Music Festival

Sunday, October 13 2019, 7.30 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 55. ročníka BHS

Nedeľa 13. 10. 2019, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Beethovenovou predohrou, ktorá uvádza záverečný koncert, predznamenávame rok 2020 venovaný géniovi, ktorého 250. výročie narodenia si pripomenieme. Pod taktovkou dirigentského mága Pinchasa Steinberga uvedie Maďar István Várdai, jeden z najžiadanejších svetových  violončelistov, meditatívny violončelový koncert Edwarda Elgara (koncert mal premiéru pred sto rokmi). Dielo ostávalo dlhý čas v úzadí Elgarovej tvorby, až jeho interpretácia v podaní sólistky Jacqueline du Pré v šesťdesiatych rokoch minulého storočia priniesla koncertu popularitu, ktorú si právom zaslúži. István Várdai bude interpretovať toto dielo na legendárnom nástroji „Ex du Pré-Harrell“ Stradivari z roku 1673.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Ladislava Slováka venujeme tento koncert dirigentovi, ktorý zastával pozície šéfdirigenta a súčasne umeleckého riaditeľa Slovenskej filharmónie (1961–1988) a bol aj členom Festivalového výboru BHS. Jednou z umeleckých priorít Ladislava Slováka bolo dielo Dmitrija Šostakoviča, ktoré s obľubou uvádzal na koncertoch so Slovenskou filharmóniou.

Jedna zo skladateľových symfónií zaznie aj na záver tohtoročných BHS – Symfónia č. 5 z roku 1937, ktorá je vášnivou hudobnou obžalobou stalinského režimu.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia nahral Ladislav Slovák so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu komplet Šostakovičových symfónií.


Through Beethoven’s overture introducing the concluding concert, we adumbrate the year 2020 dedicated to the genius, whose 250th birth anniversary we will commemorate. The Hungarian István Várdai, one of the most sought-after world cellists, will perform the meditative Cello concerto by Edward Elgar (premiered a century ago) under the baton of the conductor-sorcerer Pinchas Steinberg. The work remained in the shadow of Elgar’s other work for a long time. It was its performance given by the soloist Jacqueline du Pré in 1960s which brought popularity to the concerto, which it justly deserves. István Várdai will play solo on the legendary instrument ‘Ex du Pré-Harrell’ Stradivarius from 1673.

On the occasion of the 100th anniversary of Ladislav Slovák’s birth this concert will be dedicated to the conductor, who was the chief conductor and music director of the Slovak Philharmonic (1961–1988) and a member of the Festival Committe of the BMF for many years. One of his artistic priorities was the work of Dmitri Shostakovich, which he performed with delight with the Slovak Philharmonic. In 1990s the Slovak Radio Symphony Orchestra under his baton recorded the set of all Shostakovich’s symphonies.


 • VideozáznamVideorecording
 • AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2019A Slovak Philharmonic Production © 2019
 • Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 55. ročníka BHS
 • Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 55. ročníka BHS