Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 57 MIN ] [ 0 H 57 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
Páči sa Likes 0

movie [ 0 H 43 MIN ] [ 0 H 43 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina

Štátna filharmónia KošiceSlovak State Philharmonic Košice

Nedeľa 7. 10. 2018, 19.30 hSunday, October 07, 2018, 7.30 PM
Cyklus BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
BHS serie – Bratislava Music Festival
Concert Hall of Slovak Philharmonic

Program
Jozef Grešák (1907–1987)
  Komorná symfónia Chamber Symphony
Jean Sibelius (1865–1957)
  Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47 Violin Concerto in D minor, Op. 47
  Allegro moderatoAllegro moderato
  Adagio di moltoAdagio di molto
  Allegro, ma non tantoAllegro, ma non tanto
PrestávkaIntermission
Antonín Dvořák (1841–1904)
  Omša D dur, op. 86 „Lužanská“ Mass in D major, Op. 86 „Lužanská“
  KyrieKyrie
  GloriaGloria
  CredoCredo
  SanctusSanctus
  BenedictusBenedictus
  Agnus deiAgnus dei

Štátna filharmónia Košice pri príležitosti 50. výročia svojho založenia otvára koncert dielom východoslovenského rodáka Jozefa Grešáka, ktorý čerpal zo silných etnických základov rodného kraja a modely ľudovej hudby dokázal spontánne prepojiť s novodobými technikami. Komorná symfónia, inšpirovaná ľudovou svadbou, je dielom len šestnásťročného skladateľa. Prepojiť etnický základ so sofistikovanými postupmi a tvarmi dokázal aj Fín Jean Sibelius; nikdy necitoval žiaden z fínskych a karélskych nápevov, a predsa je jeho hudba výsostne fínska. Azda len v slávnom Husľovom koncerte sa viac poddal európskej tradícii. Antonín Dvořák na seba v oblasti sakrálnej hudby upozornil predovšetkým Stabat MaterRequiem. Samotný autor si však cenil aj pôvabnú Omšu D dur, ktorú – napriek objednávke – komponoval predovšetkým pre svoje potešenie ako vyznanie radosti zo života, prírody, viery.

Sólistkou v Sibeliovom koncerte je Sophia Jaffé, ktorej „vznešenú, bravúrnu interpretáciu umocňujúcu umelecký zážitok“ ocenili okrem iného na súťaži Kráľovnej Alžbety v Bruseli (2005). Jubilujúca Štátna filharmónia Košice na festivale účinkuje po prvý raz so svojím šéfdirigentom Zbyňkom Müllerom.


On the occasion of the 50th anniversary of its establishment The Slovak State Philharmonic Košice opens the night with the work by East-Slovak native Jozef Grešák, who drew on powerful ethnic foundations of his home region and could join the folk music models spontaneously with modern techniques. His Chamber Symphony inspired by the folk nuptials is a work of only a 16-year-old composer. The Finn Jean Sibelius never quoted any Finnish or Karelian chants, yet his music is exclusively Finnish. Perhaps only in the famous Violin Concerto he gave way more to European tradition. In the field of sacred music Antonín Dvořák drew attention specially by his Stabat Mater and Requiem. However, the composer himself valued also a charming Mass in D major, which he composed – in addition to the fact that it was a commission – mostly for his own delight, as a declaration of joy of life, nature, faith.

In Sibelius’ concerto the solo is played by Sophia Jaffé, whose “noble masterful rendition enhancing the musical experience” was appreciated also at the Queen Elisabeth Competition in Brussels (2005). The celebrating Slovak State Philharmonic Košice appears at the festival under the baton of its current music director Zbyněk Müller for the first time.


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, VašoVašo FrkalFrkal kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2018A Slovak Philharmonic Production © 2018
 • Facebook

  Twitter