Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 1 H 47 MIN ] [ 1 H 47 MIN ] sd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Igor Javorský ]

   Jeden z otcov drámy Sofokles, noblesný secesný symbolista Hugo von Hofmannsthal a suverénny, pragmatický hudobník Richard Strauss… Tri brilantné osobnosti v histórii duchovných aktivít človeka si podali ruku, aby akoby opäť raz dôrazne reštartovali kolobeh jeho tvorivých aktivít. Dejiny umenia píšu aj takéto hviezdne kapitoly. Táto sčasti fiktívna a sčasti reálna spolupráca veľkých mužov žala bohatú a veľmi šťavnatú úrodu na premiére hudobnej tragédie Elektra 25. januára 1909 v Drážďanoch pod hudobným vedením Ernsta von Schucha. K antickému klasikovi Sofoklovi pridajme ešte Euripida a Aischyla, k novodobejšiemu básnikovi Hofmannsthalovi zasa Gerharta Hauptmanna, Eugena O’Neila, Jeana Giraudouxa alebo Jeana Paula Sartra a do popredia vystúpi všeobecná obľuba námetu drámy o Elektre v kolobehu vývoja veľkého umenia. Je v tom čosi fatálne, čosi „freudovsko-jungovské“, že človek stále rád vyhľadáva vražedné námety tohto typu; veď predsa záľuba v napínavých detektívkach alebo krvou zaliatych hororoch je aj dnes stále aktuálna.

   Ak sme spomenuli dnes kybernetikou zaváňajúci pojem reštartovania, v súvislosti s kultúrno-spoločenskou situáciou panujúcou v roku premiéry diela, teda v roku 1909, ale aj dlhšie pred ním, ako aj necelých desať rokov po ňom, je toto slovo azda namieste. Bolo to obdobie veľkých otrasov. Človek, žijúci v strednej Európe, bol pomerne radikálnymi metódami prinútený dôsledne prehodnocovať všetko, v čo ľudstvo najskôr spontánne, neskôr z akejsi akademickej povinnosti bez väčších útrap verilo a v čo dúfalo. Ideály antickej krásy, harmónie, proporčnej dokonalosti, v zásade pozitívnej iluzívnosti umenia už dožívali a boli atakované zo všetkých strán. Už sa stálo akousi módou pripisovať tento útok vo svete hudby predovšetkým Richardovi Wagnerovi. Echá z Bayreuthu samozrejme spôsobili na povrchovom plášti hudobnej tvorby a neskôr aj v jej hlbších slojoch výraznú eróziu a vyvolali nebezpečné otrasy vo svete tektonických útvarov a základných tvorivých princípov. Čo je začiatok? Čo je koniec hudobnej formy? Jestvuje v hudbe vlastne začiatok a koniec? Čo je to vlastne hudobná forma? Je to prvok racionálny, architektonický, duchovný, alebo iracionálny? Čo je mýtus, legenda a čo je hudobná dráma, hudobné divadlo? Sú to princípy nečasové, alebo dôsledky pôsobnosti reálneho času? A tak ďalej, a tak ďalej… Otáznikov bolo koncom 19. storočia nadostač. Wagner síce tento svet opustil v roku 1883, ale aj potom blúdil v mysliach každého tvorcu akoby v prezlečení za Blúdiaceho Holanďana, o ktorom napísal jednu svoju úspešnú operu.

   Richard Strauss prišiel na svet v roku 1864 v bavorskom Mníchove. V tom istom meste, len o rok neskôr zaťal Richard Wagner drámou o Tristanovi a Izolde do kmeňa hudobných dejín prvý silný úder. Dnes označujeme skladateľov, ktorí vstúpili do aktívneho života po Tristanovi, za príslušníkov tristanovskej generácie. Títo bojovníci za pravdu hudby boli hodení do rozbúreného toku a každý bol nútený nájsť vlastný spôsob úniku: spoločná a univerzálna metóda bola už viac-menej nemožná. Niektorí z nich podľahli skepse: to bol Gustav Mahler. Iní našli vhodné útočisko v kontakte s rýdzou prírodou a s hudobným rudimentom: to boli napríklad Leoš Janáček, Jean Sibelius, Modest Petrovič Musorgskij… Našli sa aj takí tvorcovia, ktorí vzniknutú situáciu riešili celkom pokojne, s nadhľadom, s meštiackou noblesou. Takým typom bol v zásade aj Richard Strauss a popri ňom doplňme súhvezdie na opernom nebi ešte o hrejivú hviezdu Giacoma Pucciniho. Strauss mal na komponovanie vyhradený presný čas denne. Keď nastala istá hodina, pokojne vstal od rozpísaného taktu, išiel si do klubu zahrať karty a po návrate domov pokračoval tam, kde skončil. Večer dirigoval divadelné predstavenie a po návrate domov opäť celkom pokojný skorigoval to, čo cez deň napísal. Je preto možno nepochopiteľné, že na operné javisko doslova vtrhol dvomi expresívnymi a rozvášnenými titulmi; boli to dve mýtické postavy: Salome v roku 1905 a Elektra v spomínanom roku 1909. Tieto dva opusy sa vymykajú z celkového „ladenia“ Straussovej tvorby. Už v symfonických básňach z mladíckych rokov síce prejavil dispozície vystavať naozaj strhujúci hudobný príbeh, Salome a Elektra k tomu však pridali drsnú rétoriku, možno aj štipku skutočnej brutality (ktorá sa dá nevhodnými inscenačnými metódami aj zneužiť…) a istú morbídnosť námetu. Dekadencia, šíriaca sa touto dobou, mala byť pohltená maximálnou výrazovosťou a nekompromisným gestom. Salome a Elektra akoby korešpondovali s náporom freudovskej psychoanalýzy, ktorá sa začala výrazne konštituovať práve po roku 1905 a takzvaný „Elektrin komplex“ stál v centre pozornosti slávneho psychiatra. Okrem toho záľuba v podobných „krvákoch“, akými obidve opery sú, bola pre túto zakliatu dobu symptomatická a na scéne pretrvávala ešte pomerne dlho po Straussovi – napríklad Bergove opery Wozzeck a Lulu alebo Pucciniho krutá princezná Turandot z dvadsiatych rokov kráčajú v takto naznačenom smere.

   Straussa lákalo zdôrazniť pudový svet človeka, jeho krvavé chúťky. Akoby dokonal to, čo naznačil Friedrich Nietzsche v diele Zrodenie tragédie z ducha hudby. Filozof tam píše o „…správnom, prísnom úsilí starých Helénov o pesimizmus, tragický mýtus, o obraz všetkej hrôzy, zla, záhadnosti, ničivosti, osudovosti na základe existencie…“ Elektra a aj Salome sú presne o tomto svete zúfalo, možno až kŕčovito odhaleného vnútra človeka.

   Elektre venoval Strauss plné tri roky práce. Prvé krôčiky, sprevádzané nadšením z jeho strany a aj zo strany Hofmannsthala – autora dramatickej predlohy uverejnenej v roku 1903 –, pochádzajú z roku 1906. Samotný Hofmannsthal poznamenal: „Elektru, usilujúcu sa o víťazstvo a očistu si môžem neporovnateľne pôsobivejšie predstaviť v hudbe, než v básni…“ Pomerne dlhý čas zrodu tohto diela možno vysvetliť Straussovou zaneprázdnenosťou vo funkcii dirigenta operných domov. V lete 1907 napísal budúcemu prvému dirigentovi Elektry: „V zime už by som sa nechcel toľko namáhať dirigovaním, pretože by som rád usilovne pracoval na Elektre, aby ste zasa raz mali zo mňa radosť…“. Napokon sa však predsa len nechal prehovoriť na veľké turné po Európe a Elektra musela čakať. Až keď mu vedenie berlínskeho divadla povolilo ročnú dovolenku, vrhol sa do dokončovacích prác. „Elektra pokračuje a bude dobrá…“ To je jedna z poznámok v jeho denníku. V septembri 1908 písal Schuchovi: „Elektra je hotová a koniec je šťavnatý. Hlavnú úlohu musí rozhodne dostať najdramatickejšia speváčka, ktorou disponujete…“. Tesne pred premiérou, v januári 1909 písal: „Som šialene napätý, že osemnásteho prvý raz budem počuť orchester Elektry…“.

   Operu prijalo publikum viac-menej vlažne, dokonca sa hovorilo o fiasku a ktosi napísal, že táto hudba páchne. Je to celkom pochopiteľné, pretože hrozivý námet v expresívnom hudobnom stvárnení zabrnkal vtedajšej pohnutej dobe na citlivú strunu. Po tridsiatich rokoch sa Elektra opäť doslova vrútila na veľké operné scény a dodnes fascinuje poslucháčstvo. Hoci je naozaj infernálna, hrôzostrašná, stále láka a imponuje.


   Dej opery

   Operu otvára sugestívny leitmotív Agamemnona – niekomu môže tento lakonický úvod pripomenúť pôsobivý vstup do Pucciniho Toscy – len s tým rozdielom, že zatiaľ čo Puccini predstavil v prvých taktoch tyrana Scarpiu, Strauss vzýva ráznym unisonom ducha vládcu Agamemnona.

   Od prvej chvíle sa z dejovej línie a z jednotlivých scén a situácií Straussovej a Hofmannstahlovej hudobnej tragédie šíri ťaživá, temná a zlovestná atmosféra. Klytaimnestra za pomoci milenca Aegistha zavraždili kráľa Agamemnona – otca Elektry. V úvodnom vstupe doplatí jedna zo služobníc pri studni na mykénskom dvore na to, že v rozhovore s ostatnými služobnicami prejavila súcit s kráľovskou dcérou Elektrou, ktorá akoby nepríčetná prešla dvorom hľadajúc hrozivý vražedný nástroj: bojovú sekeru, ktorou zavraždili jej milovaného otca. Slúžku za jej súcitnosť kruto fyzicky potrestá vrchná dozorkyňa – posluhovačka hriešneho páru Klytaimnestry a Aegistha.

   Elektra však svoje okolie nevníma; je celkom ponorená do svojho vnútra, presýteného nenávisťou voči matke a otčimovi a najmä túžbou po tvrdej, krvavej pomste. Neustále sa vracia k miestu, kde je zahrabaná vražedná sekera. Pred očami sa jej vynárajú kruté scény, vidí prúdy krvi a okamih vraždy. Takmer v auto-hypnotickom stave si pripomína lásku k otcovi a žiadostivo čaká na deň návratu svojho brata Oresta. Len s jeho pomocou bude schopná vykonať akt krvavej pomsty. V tomto vypätom psychickom stave nespoznáva dokonca ani svoju sestru Chrysothemis – dievča, túžiace po živote, kráse, rodinnom šťastí, harmónii. Chrysothemis vidí, do akej pozície sa Elektra stavia a úzkostlivo ju nabáda, aby utiekla z hrôzostrašného sídla vražedného manželského páru, kde stále visí kliatba a nad hlavami prítomných sa vznáša Damoklov meč ďalších vrážd a krutostí. Elektra ostro a s opovrhnutím jej návrh odmieta.

   Po tejto dejovej a aj hudobnej expozícii, v ktorej sa načrtne celá fabula a v ktorej Strauss nastolí základný motivický materiál v podobe útočných a precízne profilovaných leitmotívov, prichádza v dynamickej zápletke na scénu tyranka a hysterická vrahyňa Klytaimnestra. Jej príchod je avizovaný celkovým nepokojom na scéne aj v hudbe. Chrysothemis vie, že Klytaimnestra má v úmysle uvrhnúť Elektru do hladomorne; vie totiž, že Elektra ju právom upodozrieva z vraždy vlastného manžela Agamemnoma. Preto ešte raz varuje Elektru pred unáhlenosťou a prejavmi nenávisti. Elektra vo svojej túžbe pomstiť sa však už nepozná pocit strachu – až natoľko je motivovaná svojou víziou, v ktorej Klytaimnestra aj Aegisth ležia v kalužiach krvi v prachu na zemi. Odvetí Chrysothemis asi v tom zmysle, že práve dnes má túžbu vidieť matku silnejšiu, ako kedykoľvek predtým.

   Klytaimnestrin príchod je sprevádzaný doslova patologickou atmosférou výčitiek svedomia. Je úchvatné, akým spôsobom sa meštiak Strauss vnoril do psychologických procesov a ako dokázal nasýtiť svoju hudbu pachom zvrátenosti a duševnej dekadencie. Klytaimnestra nemôže spávať, ťaží ju svedomie a chce sa z tohto stavu v chráme vykúpiť obeťou drahých kameňov a šperkov. Túži aspoň po jednej pokojnej noci. Zbadá na dvore Elektru a tá sa napodiv od nej tento raz neodvracia – čo vladárku prekvapí a dodá jej to odvahu s dcérou osamote prehovoriť. Prizná sa jej k ťaživým snom a pýta sa Elektry, či nepozná liek proti týmto útrapám. Elektra ho pozná: je potrebné obetovať jednu ženu. Klytaimnestra je zmätená, nechápe dcérino proroctvo až do okamihu, kedy Elektra burcovaná nenávisťou v extatickom stave vyriekne ďalšie z proroctiev: bude to ona, Klytaimnestra, komu Orest vražednou zbraňou zabezpečí večný pokoj. Kráľovná je zdesená. Vtom prichádza vrchná dozorkyňa a čosi jej pošepká. Klytaimnestra s hysterickým, démonickým smiechom odchádza.

   Nasleduje katastrofa.

   Elektra je opäť v spoločnosti nežnej Chrysothemis, ktorá je vskutku jediným svetlejším bodom expresívnej drámy. Chrysothemis rozvášnenej sestre hovorí, že v okolí sa pohybujú dvaja neznámi cudzinci a šíria správu o smrti Oresta; a to je práve tá správa, ktorej sa pred okamihom Klytaimnestra tak vášnivo smiala. Klytaimnestra posiela posla, aby správu zvestoval aj neprítomnému kráľovi Aegisthovi. Elektra upadá do zúfalstva a beznádeje. Je však rozhodnutá akt pomsty vykonať aj sama. Zaprisaháva Chrysothemis, aby jej pri tom pomohla. Chrysothemis v úľaku uteká preč prenasledovaná sestrinou kliatbou. Vzápätí Elektra náhlivo vykopáva sekeru, aby svoj plán bez odkladu uskutočnila. Sleduje ju pri tom neznámy mladík. Prihovorí sa mu a on jej povie, že je Orestovým bojovým druhom a že prišiel oznámiť Klytaimnestre priateľovu smrť. Elektra nemôže skryť bôľ a smútok a hoci nevie, s kým sa rozpráva, priznáva, že je Orestovou sestrou. Mladík jej pošepká, že Orest žije. Elektra ho prosí, aby mu pomohol, na čo neznámy muž odpovedá, že práve preto ho tam Elektra vidí; neznámy je totiž samotný Orest, zahalený, zamaskovaný, takisto túžiaci po pomste. Elektra v ďalšej z extáz volá jeho meno: „Orest! Orest!…“ a aj starý sluha bozkáva jeho rúcho. Elektra rozpráva bratovi, v akých krutých, tyranských podmienkach žijú všetci obyvatelia Mykén. Orest si uvedomuje svoju povinnosť – utvrdzuje ho v nej sestra aj jeho vychovávateľ. Musí vstúpiť do paláca a vykonať akt krvavej pomsty. Napätie stúpa a vyvrcholí srdcervúcim smrteľným výkrikom zlovestnej kráľovnej. Elektra v nadšení kričí: „Udri ešte silnejšie!“

   Do tejto vyhrotenej situácie vstupuje Aegisth. Je prekvapený, keď vidí Elektru stáť na hradbe s pochodňou v ruke. Žiara osvetľuje vrahovi cestu do paláca. Elektra, vybičovaná odohrávajúcimi sa udalosťami čaká; je ovládnutá vrcholným cynizmom a posmieva sa Aegisthovi, ktorý zistil, čo sa odohralo v jeho sídle. Vzápätí hynie rukou pomstiteľa Oresta. Smrteľné výkriky zbabelého Aegistha privolajú všetkých obyvateľov sídla na miesto krvavého činu. Posluhovači manželského páru sú obkľúčení Orestovými bojovníkmi, ostatní jasajú v neskrývanom nadšení. Len Elektra sa nachádza kdesi inde, mimo tohto oslavného rituálu: stále akoby nepríčetná tancuje magický, extatický tanec. Na jeho hypnotickom, frenetickom vrchole padá bez seba na zem. Jej poslanie pomstiteľky sa zavŕšilo, jej sen sa splnil. Tu sa končí príbeh Elektry. Aké dôsledky malo jej konanie a konanie Oresta? Orest bol uvrhnutý do kliatby a prenasledovaný bohyňami Erínyami, zošalel a až jeho hrdinský čin na ostrove Taurid, kde zachránil svoju sestru Ifigéniu, ho z tohto prekliatia oslobodil. O tom však už rozpráva iný majster opery: Christoph Willibald Gluck v nádhernej klasickej opere Ifigénia v Tauride.


   Poznámka

   Slovenská premiéra opery Richarda Straussa Elektra, v hudobnom naštudovaní Karla Nedbala a v réžii Bohuša Vilíma, sa konala 12.októbra 1928 v SND. Jedna z repríz tohto naštudovania 9. januára 1929 zaznela pod taktovkou samotného Richarda Straussa. Bolo to v čase, keď riaditeľom SND bol Oskar Nedbal (1923 – 1930). Richard Strauss po Elektre dirigoval 11. januára 1929 v SND aj reprízu svojej opery Gavalier s ružou. Obe diela boli v SND naštudované v češtine. Elektra bola v SND následne uvedená aj v roku 1943 v hudobnom naštudovaní Josefa Vincourka a réžii Bohuša Vilíma a v rokoch 1980 – 1984 s dirigentom Tiborom Frešom a v réžii Miroslava Fischera.

   Igor Javorský

   –––––
   Bibliografický údaj: JAVORSKÝ, Igor: Text ku koncertu 23. a 24. 2. 2017, in: Slovenská filharmónia, Hudba troch stroročí, cyklus DE, 68. koncertná sezóna, Bratislava, Slovenská filharmónia 2017

  • Libreto

   Elektra

   Tragödie in einem Aufzug
   Hugo von Hoffmanstahl

   Schauplatz der Handlung: Mykene

   Der innere Hof, begrenzt von der Rückseite des Palastes und niedrigen Gebäuden, in denen die Diener wohnen. Dienerinnen am Ziehbrunnen, links vorne. Aufseherinnen unter ihnen.

   I. Magd ihr Wassergefäss aufhebend:
   Wo bleibt Elektra?

   II. Magd
   Ist doch ihre Stunde,
   die Stunde, wo sie um den Vater heult,
   dass alle Wände schallen.

   Elektra kommt aus der schon dunkelnden Hausflur gelaufen. Alle drehen sich nach ihr um. Elektra springt zurück wie ein Tier in seinen Schlupfwinkel, den einen Arm vor dem Gesicht.

   I. Magd
   Habt ihr gesehn, wie sie uns ansah?

   II. Magd
   Giftig
   wie eine wilde Katze.

   III. Magd
   Neulich lag sie
   da und stöhnte --

   I. Magd
   Immer, wenn die Sonne tief steht,
   liegt sie und stöhnt.

   III. Magd
   Da gingen wir zuzweit
   und kamen ihr zu nah --

   I. Magd
   sie hält's nicht aus,
   wenn man sie ansieht.

   III. Magd
   Ja, wir kamen ihr
   zu nah. Da pfauchte sie wie eine katze
   uns an. "Fort, Fliegen!", schrie sie, "fort!"

   IV. Magd
   "Schmeissfliegen, fort!"

   III. Magd
   "Sitzt nicht auf meinen Wunden!"
   und schlug nach uns mit einem Strohwisch.

   IV. Magd Schmeissfliegen, fort!"

   III. Magd "Ihr sollt das Süsse nicht
   abweiden von der Qual. Ihr sollt nicht schmatzen
   nach meiner Krämpfe Schaum."

   IV. Magd
   "Geht ab, verkriecht euch,"
   schrie sie uns nach. "Esst Fettes, und esst Süsses
   und geht zu Bett mit euren Männern" schrie sie,
   und die --

   III. Magd
   ich war nicht faul --

   IV. Magd
   die gab ihr Antwort!

   III. Magd
   Ja: "wenn du hungrig bist," gab ich zur Antwort,
   "so isst du auch," da sprang sie auf und schoss
   grässliche Blicke, reckte ihre Finger
   wie Krallen gegen uns und schrie: "Ich füttre
   mir einen Geier auf im Leib."

   II. Magd
   Und du?

   III. Magd
   "Drum hockst du immerfort," gab ich
   zurück, "wo Aasgeruch dich hält und scharrst
   nach einer alten Leiche!"

   II. Magd
   Und was sagte
   sie da?

   III. Magd
   Sie heulte nur und warf sich
   in ihren Winkel.

   I. Magd
   Dass die Königin
   solch einen Dämon frei in Haus und Hof
   sein Wesen treiben lässt.

   II. Magd
   Das eigne Kind!

   I. Magd
   Wär' sie mein Kind, ich hielte, ich -- bei Gott! --
   sie unter Schloss und Riegel.

   IV. Magd
   Sind sie dir
   nicht hart genug mit ihr? Setzt man ihr nicht
   den Napf mit Essen zu den Hunden?
   Hast du
   den Herrn nie sie schlagen sehn?

   V. Magd ganz jung, mit zitternder erregter Stimme:
   Ich will
   vor ihr mich niederwerfen und die Füsse
   ihr küssen. Ist sie nicht ein Königskind
   und duldet solche Schmach! Ich will die Füsse
   ihr salben und mit meinem Haar sie trocknen.

   Die Aufseherin
   Hinein mit dir! Stösst sie

   V. Magd
   Es gibt nichts auf der Welt,
   das königlicher ist als sie. Sie liegt
   in Lumpen auf der Schwelle, aber niemand,
   niemand ist hier im Haus, der ihren Blick
   aushält!

   Die Aufseherin
   Hinein!

   Stösst sie in die offene niedrige Tür links vorne

   V. Magd in die Tür geklemmt
   Ihr alle seid nicht wert,
   die Luft zu atmen, die sie atmet! O,
   könnt' ich euch alle, euch, erhängt am Halse,
   in einer Scheuer Dunkel hängen sehn
   um dessen willen, was ihr an Elektra
   getan!

   Die Aufseherin schlägt die Tür zu
   Hört ihr das? wir, an Elektra!
   die ihren Napf von unserm Tische stiess,
   als man mit uns sie essen hiess, die ausspie
   vor uns und Hündinnen uns nannte.

   I. Magd
   Was?
   Sie sagte: keinen Hund kann man erniedern,
   wozu man uns hat abgerichtet: dass wir
   mit Wasser und mit immer frischem Wasser
   das ewige Blut des Mordes von der Diele
   abspülen --

   III. Magd
   und die Schmach, so sagte sie,
   die Schmach, die sich bei Tag und Nacht erneut,
   in Winkel fegen...

   I. Magd
   unser Leib, so schreit sie,
   starrt von dem Unrat, dem wir dienstbar sind!

   Die Mägde tragen die Gefässe ins Haus links

   Die Aufseherin die ihnen die Tür aufgemacht
   Und wenn sie uns mit unsern Kindern sieht,
   so schreit sie: nichts kann so verflucht sein, nichts,
   als Kinder, die wir hündisch auf der Treppe
   im Blute glitschernd, hier in diesem Haus
   empfangen und geboren haben. Sagt sie
   das oder nicht?

   Die Dienerinnen im Abgehen
   Ja! ja!

   Die Aufseherin
   Sagt sie das oder nicht?

   Die Dienerinnen Alle schon drinnen
   Ja, ja.

   Die Eine innen
   Sie schlagen mich!

   Die Aufseherin geht hinein. Die Tür fällt zu Elektra tritt aus dem Hause.

   Elektra
   Allein! Weh, ganz allein. Der Vater fort,
   hinabgescheucht in seine kalten Klüfte. gegen den Boden Agamemnon! Agamemnon!
   Wo bist du, Vater? Hast du nicht die Kraft,
   dein Angesicht herauf zu mir zu schleppen?
   Es ist die Stunde, unsre Stunde ist's!
   Die Stunde, wo sie dich geschlachtet haben,
   dein Weib und der mit ihr in einem Bette,
   in deinem königlichen Bette schläft.
   Sie schlugen dich im Bade tot, dein Blut
   rann über deine Augen, und das Bad
   dampfte von deinem Blut, da nahm er dich,
   der Feige, bei den Schultern, zerrte dich
   hinaus aus dem Gemach, den Kopf voraus,
   die Beine schleifend hinterher: dein Auge,
   das starre, offne, sah herein ins Haus.
   So kommst du wieder, setzest Fuss vor Fuss
   und stehst auf einmal da, die beiden Augen
   weit offen, und ein königlicher Reif
   von Purpur ist um deine Stirn, der speist sich
   aus des Hauptes offner Wunde.

   Agamemnon! Vater!
   Ich will dich sehn, lass mich heute nicht allein!
   Nur so wie gestern, wie ein Schatten, dort
   im Mauerwinkel zeig dich deinem Kind!
   Vater! Agamemnon, dein Tag wird kommen! Von den Sternen
   stürzt alle Zeit herab, so wird das Blut
   aus hundert Kehlen stürzen auf dein Grab!
   So wie aus umgeworfnen Krügen wird's
   aus den gebunden Mördern fliessen,
   und in einem Schwall, in einem
   geschwollnen Bach wird ihres Lebens Leben
   aus ihnen stürzen -- und wir schlachten dir
   die Rosse, die im Hause sind, wir treiben
   sie vor dem Grab zusammen, und sie ahnen
   den Tod und wiehern in die Todesluft
   und sterben, und wir schlachten dir die Hunde,
   die dir die Füsse leckten, die mit dir gejagt, denen du
   die Bissen hinwarfst, darum müss ihr Blut
   hinab, um dir zu Dienst zu sein, und wir, wir,
   dein Blut, dein Sohn Orest und deine Töchter,
   wir drei, wenn alles dies vollbracht und Purpur-
   gezelte aufgerichtet sind, vom Dunst
   des Blutes, den die Sonne nach sich zieht,
   dann tanzen wir, dein Blut, rings um dein Grab: in begeistertem Pathos und über Leichen hin werd' ich das Knie
   hochheben Schritt für Schritt, und die mich werden
   so tanzen sehn, ja, die meinen Schatten
   von weiten nur so werden tanzen sehn,
   die werden sagen: einem grossen König
   wird hier ein grosses Prunkfest angestellt
   von seinem Fleisch und Blut, und glücklich ist,
   wer Kinder hat, die um sein hohes Grab
   so königliche Siegestänze tanzen!
   Agamemnon! Agamemnon!

   Chrysothemis die jüngere Schwester, steht in der Haustür.
   Elektra!

   Elektra fährt zusammen und starrt zuerst wie aus einem Traum erwachend auf Chrysothemis

   Elektra
   Ah, das Gesicht!

   Chrysothemis steht an die Tür gedrückt.
   Ist mein Gesicht dir so verhasst?

   Elektra
   Was willst du? Rede, sprich, ergiesse dich,
   dann geh und lass mich!

   Chrysothemis hebt wie abwehrend die Hände.

   Elektra
   Was hebst du die Hände?
   So hob der Vater seine beiden Hände,
   da fuhr das Beil hinab und spaltete
   sein Fleisch. Was willst du, Tochter meiner Mutter,
   Tochter Klytämnestras?

   Chrysothemis
   Sie haben etwas Fürchterlichtes vor.

   Elektra
   Die beiden Weiber?

   Chrysothemis
   Wer?

   Elektra
   Nun, meine Mutter
   und jenes andre Weib, die Memme, ei,
   Aegisth, der tapfre Meuchelmörder, er,
   der Heldentaten nur im Bett vollführt.
   Was haben sie denn vor?

   Chrysothemis
   Sie werfen dich
   in einen Turm, wo du von Sonn' und Mond
   das Licht nicht sehen wirst.

   Elektra lacht.

   Chrysothemis
   Sie tun's, ich weiss es,
   ich hab's gehört.

   Elektra
   Wie hast denn du
   es hören können?

   Chrysothemis
   An der Tür, Elektra.

   Elektra
   Mach keine Türen auf in diesem Haus!
   Gepresster Atem, pfui! und Röcheln von Erwürgten,
   nichts andres gibt's in diesen Mauern.
   Mach keine Türen auf! Schleich nicht herum.
   Sitz an der Tür wie ich und wünsch den Tod
   und das Gericht herbei auf sie und ihn.

   Chrysothemis
   Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren
   wie du. Ich hab's wie Feuer in der Brust,
   es treibt mich immerfort herum im Haus,
   in keiner Kammer leidet's mich, ich muss
   von einer Schwelle auf die andre, ach!
   treppauf, treppab, mir ist, als rief' es mich,
   und komm ich hin, so stiert ein leeres Zimmer
   mich an. Ich habe soche Angst, mir zittern
   die Knie bei Tag und Nacht, mir ist die Kehle
   wie zugeschnürt, ich kann nicht einmal weinen,
   wie Stein ist Alles! Schwester, hab Erbarmen!

   Elektra
   Mit wem?

   Chrysothemis
   Du bist es, die mit Eisenklammern
   mich an den Boden schmiedet. Wärst nicht du,
   sie liessen uns hinaus. Wär nicht dein Hass,
   dein schlafloses, unbändiges Gemüt,
   vor dem sie zittern, ah, so liessen sie
   uns ja heraus aus diesem Kerker, Schwester!
   Ich will heraus! Ich will nicht jede Nacht
   bis an den Tod hier schlafen! Eh ich sterbe,
   will ich auch leben! Kinder will ich haben,
   bevor mein Leib verwelkt, und wärs ein Bauer,
   dem sie mich geben, Kinder will ich ihm
   gebären und mit meinem Leib sie wärmen
   in kalten Nächten, wenn der Sturm die Hütte
   zusammenschüttelt!
   Hörst du mich an? Sprich zu mir, Schwester!

   Elektra
   Armes
   Geschöpf!

   Chrysothemis
   Hab Mitleid mit der selber und mit mir!
   Wem frommt denn solche Qual?
   Der Vater, der ist tot. Der Bruder kommt nicht heim.
   Immer sitzen wir auf der Stange
   wie angehängte Vögel, wenden links
   und rechts den Kopf und niemand kommt kein Bruder --
   kein Bote von dem Bruder, nicht der Bote
   von einem Boten. Nichts -- Mit Messern
   gräbt Tag um Tag in dein und mein Gesicht
   sein Mal und draussen geht die Sonne auf
   und ab, und Frauen, die ich schlank gekannt hab',
   sind schwer von Segen, mühn sich zum Brunnen
   heben kaum die Eimer, und auf einmal
   sind sie entbunden ihrer Last kommen
   zum Brunnen wieder und aus ihnen selber
   quillt süsser Trank und säugend hängt ein Leben
   an ihnen, und die Kinder werden gross --
   Nein, ich bin
   ein Weib und will ein Weiberschicksal.
   Viel lieber tot als leben und nicht leben.

   Sie bricht in heftiges Weinen aus

   Elektra
   Was heulst du? Fort, hinein! Dort ist dein Platz.
   Es geht ein Lärm los. Stellen sie vielleicht
   für dich die Hochzeit an? Ich hör sie laufen.
   Das ganze Haus ist auf. Sie kreissen oder
   sie morden. Wenn es an Leichen mangelt,
   drauf zu schlafen, müssen sie doch morden!

   Chrysothemis
   Geh fort, verkriech dich! dass sie dich nicht sieht.
   Stell dich ihr heut' nicht in den Weg: sie schickt
   Tod aus jedem Blick. Sie hat geträumt.

   Der Lärm von vielen Kommenden drinnen, allmählich näher

   Geh fort von hier. Sie kommen durch die Gänge.
   Sie kommen hier vorbei. Sie hat geträumt:
   Sie hat geträumt,
   ich weiss nicht, was, ich hab' es von den Mägden gehört,
   sie sagen, dass sie von Orest, von Orest geträumt hat,
   dass sie geschrien hat aus ihrem Schlaf,
   wie einer schreit, den man erwürgt.

   Fackeln und Gestalten erfüllen den Gang links von der Tür.

   Chrysothemis
   Sie kommen schon. Sie treibt die Mägde alle
   mit Fackeln vor sich her. Sie schleppen Tiere
   und Opfermesser. Schwester, wenn sie zittert,
   ist sie am schrecklichsten, geh ihr nur heut,
   nur diese Stunde geh aus ihrem Weg!

   Elektra
   Ich habe eine Lust, mit meiner Mutter
   zu reden wie noch nie!

   An den grell erleuchteten Fenstern klirrt und schlürft ein hastiger Zug vorüber: es ist ein Zerren, ein Schleppen von Tieren, ein gedämpftes Keifen, ein schnell ersticktes Aufschreien, das Niedersausen einer Peitsche, ein Aufraffen, ein Weitertaumeln.

   Chrysothemis
   Ich will's nicht hören.

   Stürzt ab durch die Hoftür In dem breiten Fenster erscheint Klytämnestra. Ihr fahles, gedunsenes Gesicht, in dem grellen Licht der Fackeln, erscheint noch bleicher über dem scharlachroten Gewand. Sie stützt sich auf eine Vertraute, die dunkelviolett gekleidet ist, und auf einen elfenbeinernen, mit Edelsteinen geschmückten Stab. Eine gelbe Gestalt, mit zurückgekämmtem schwarzem Haar, einer Egypterin ähnlich, mit glattem Gesicht einer aufgerichteten Schlange gleichend, trägt ihr die Schleppe. Die Königin ist über und über bedeckt mit Edelsteinen und Talismanen, die Arme sind voll von Reifen, ihre Finger starren von Ringen. Die Lider ihrer Augen scheinen übermässig gross und es scheint ihr eine furchtbare Anstrengung zu kosten, sie offen zu halten. Elektra richtet sich hoch auf Klytämnestra öffnet jäh die Augen, zitternd vor Zorn tritt sie ans Fenster und zeigt mit dem Stock auf Elektra.

   Klytämnestra
   Was willst du? Seht doch, dort! so seht doch das!
   Wie es sich aufbäumt mit geblähtem Hals
   und nach mir züngelt! und das lass ich frei
   in meinem Hause laufen!
   Wenn sie mich mit ihren Blicken töten könnte!
   O Götter, warum liegt ihr so auf mir?
   Warum verwüstet ihr mich so? warum
   muss meine Kraft in mir gelähmt sein, warum
   bin ich lebendigen Leibes wie ein wüstes
   Gefild und diese Nessel wächst aus mir
   heraus, und ich hab' nicht die Kraft zu jäten!
   Warum geschieht mir das, ihr ew'gen Götter?

   Elektra
   Die Götter! bist doch selber eine Göttin!
   bist, was sie sind.

   Klytämnestra
   Habt ihr gehört? habt ihr
   verstanden, was sie redet?

   Die Vertraute
   Dass auch du
   vom Stamm der Götter bist.

   Die Schleppträgerin zischend:
   Sie meint es tückisch.

   Klytämnestra Klytämnestras schwere Augenlider fallen zu
   Das klingt mir so bekannt. Und nur als hätt ich's
   vergessen, lang und lang. Sie kennt mich gut.
   Doch weiss man nie, was sie im Schilde führt.

   Die Vertraute und die Schleppträgerin flüstern miteinander

   Elektra nähert sich langsam Klytämnestra
   Du bist nicht mehr du selber. Das Gewürm
   hängt immerfort um dich. Was sie ins Ohr
   dir zischen, trennt dein Denken fort und fort
   entzwei, so gehst du hin im Taumel, immer
   bist du als wie im Traum.

   Klytämnestra
   Ich will hinunter.
   Lasst, lasst, ich will mit ihr reden.

   Sie geht vom Fenster weg und erscheint mit ihren Begleiterinnen in der Türe von der Türschwelle aus
   Sie ist heute
   nicht widerlich. Sie redet wie ein Arzt.

   Die Vertraute
   Sie redet
   nicht, wie sie's meint.

   Die Schleppträgerin
   Ein jedes Wort ist Falschheit.

   Klytämnestra (auffahrend)
   Ich will nichts hören. Was aus euch herauskommt,
   ist nur der Atem des Aegisth.
   Und wenn ich nachts euch wekke, redet ihr
   nicht jede etwas andres? Schreist nicht du,
   dass meine Augenlider angeschwollen
   und meine Leber krank ist, und winselst
   nicht du ins andre Ohr, dass du Dämonen
   gesehen hast mit langen spitzen Schnäbeln,
   die mir das Blut aussagen? zeigst du nicht die Spuren mir an meinem Fleisch, und folg' ich
   dir nicht und schlachte, schlachte, schlachte Opfer
   um Opfer? Zerrt ihr mich mit euren Reden
   und Gegenreden nicht zu Tod? Ich will nicht
   mehr hören: das ist wahr und das ist Lüge.
   Was die Wahrheit ist, das bringt kein Mensch heraus.
   Wenn sie zu mir redet, was mich zu hören freut,
   so will ich horchen, auf was sie redet.
   Wenn einer etwas Angenehmes sagt,
   und wär' es meine Tochter, wär es die da,
   will ich von meiner Seele alle Hüllen
   abstreifen und das Fächeln sanfter Luft,
   von wo es kommen mag, einlassen, wie
   die Kranken tun, wenn sie der kühlen Luft,
   am Teiche sitzend, abends ihre Beulen
   und all ihr Eiterndes der kühlen Luft
   preisgeben abends, und nichts andres denken,
   als Linderung zu schaffen.
   Lasst mich allein mit ihr.

   Ungeduldig weist sie mit dem Stock die Vertraute und die Schleppträgerin ins Haus. Diese verschwinden zögernd in der Tür. Auch die Fackeln verschwinden und nur aus dem Innern des Hauses fällt ein schwacher Schein durch den Flur auf den Hof und streift hie und da die Gestalten der beiden Frauen

   Klytämnestra kommt herab

   Klytämnestra
   Ich habe keine guten Nächte. Weisst du
   kein Mittel gegen Träume?

   Elektra näher rückend
   Träumst du, Mutter?

   Klytämnestra
   Wer älter wird, der träumt. Allein es lässt sich
   vertreiben. Es gibt Bräuche.
   Es muss für alles richtige Bräuche geben.
   Darum bin ich so
   behängt mit Steinen. Denn es wohnt in jedem
   ganz sicher eine Kraft. Man muss nur wissen,
   wie man sie nützen kann. Wenn du nur wolltest,
   du könntest etwas sagen, das mir nützt.

   Elektra
   Ich, Mutter, ich?

   Klytämnestra
   Ja, du! denn du bist klug.
   In deinem Kopf ist alles stark.
   Du könntest vieles sagen, was mir nützt.
   Wenn auch ein Wort nichts weiter ist! Was ist denn
   ein Hauch! und doch kriecht zwischen Tag und Nacht,
   wenn ich mit offnen Augen lieg', ein Etwas
   hin über mich, es ist kein Wort, es ist
   kein Schmerz, es drückt mich nicht, es würgt mich nicht,
   nichts ist es, nicht einmal ein Alp, und dennoch
   es ist so fürchterlich, dass meine Seele
   sich wünscht, erhängt zu sein, und jedes Glied
   in mir schreit nach dem Tod, und dabei leb' ich
   und bin nicht einmal krank; du siehst mich doch:
   seh' ich wie eine Kranke? Kann man denn
   vergehn, lebend, wie ein faules Aas?
   kann man zerfallen, wenn man garnicht krank ist?
   zerfallen wachen Sinnes, wie ein Kleid,
   zefressen von den Motten? Und dann schlaf' ich
   und träume, träume! dass sich mir das Mark
   in den Knochen löst, und taumle wieder auf,
   und nicht der zehnte Teil der Wasseruhr
   ist abgelaufen, und was unter'm Vorhang
   hereingrinst, ist noch nicht der fahle Morgen, nein,
   immer noch die Fackel vor der Tür,
   die grässlich zuckt wie ein Lebendiges
   und meinen Schlaf belauert.
   Diese Träume müssen
   ein Ende haben. Wer sie immer schickt:
   ein jeder Dämon lässt von uns, sobald
   das rechte Blut geflossen ist.

   Elektra
   Ein jeder!

   Klytämnestra
   Und müsst' ich jedes Tier, das kriecht und fliegt,
   zur Ader lassen und im Dampf des Blutes
   aufsteh'n und schlafen gehn wie die Völker
   des letzten Thule in blutroten Nebel:
   ich will nicht länger träumen.

   Elektra
   Wenn das rechte
   Blutopfer unter'm Beile fällt, dann träumst du
   nicht länger.

   Klytämnestra
   Also wüsstest du, mit welchem
   geweihten Tier --

   Elektra
   Mit einem ungeweihten!

   Klytämnestra
   Das drin gebunden liegt?

   Elektra
   Nein! es läuft frei.

   Klytämnestra
   Und was für Bräuche?

   Elektra
   Wunderbare Bräuche,
   und sehr genau zu üben.

   Klytämnestra
   Rede doch!

   Elektra
   Kannst du mich nicht erraten?

   Klytämnestra
   Nein, darum frag' ich.
   Den Namen sag des Opfertiers.

   Elektra
   Ein Weib.

   Klytämnestra hastig
   Von meinen Dienerinnen eine sag!
   ein Kind? ein jungfäuliches Weib? ein Weib,
   das schon erkannt vom Manne?

   Elektra
   Ja! erkannt!
   das ist's!

   Klytämnestra
   Und wie das Opfer? und welche Stunde,
   und wo?

   Elektra
   An jedem Ort, zu jeder Stunde
   des Tags und der Nacht.

   Klytämnestra
   Die Bräuche sag!
   Wie brächt' ich's dar? ich selber muss --

   Elektra
   Nein. Diesmal
   gehst du nicht auf die Jagd mit Netz und mit Beil.

   Klytämnestra
   Wer denn? wer brächt es dar?

   Elektra
   Ein Mann.

   Klytämnestra
   Aegisth?

   Elektra lacht:
   Ich sagte doch: ein Mann!

   Klytämnestra
   Wer? gib mir Antwort.
   Vom Hause jemand? oder muss ein Fremder
   herbei?

   Elektra zu Boden stierend, wie abwesend:
   Ja, ja, ein Fremder. Aber freilich
   ist er vom Haus.

   Klytämnestra
   Gib mir nicht Rätsel auf.
   Elektra, hör mich an. Ich freue mich,
   dass ich dich heut einmal nicht störrisch finde.

   Elektra
   Lässt du den Bruder nicht nach Hause, Mutter?

   Klytämnestra
   Von ihm zu reden hab' ich dir verboten.

   Elektra
   So hast du Furcht vor ihm?

   Klytämnestra
   Wer sagt das?

   Elektra
   Mutter,
   du zitterst ja!

   Klytämnestra
   Wer fürchtet sich
   vor einem Schwachsinnigen.

   Elektra
   Wie?

   Klytämnestra
   Es heisst,
   er stammelt, liegt im Hofe bei den Hunden
   und weiss nicht Mensch und Tier zu unterscheiden.

   Elektra
   Das Kind war ganz gesund.

   Klytämnestra
   Es heisst, sie gaben
   ihm schlechte Wohnung und Tiere
   des Hofes zur Gesellschaft.

   Elektra
   Ah!

   Klytämnestra mit gesenkten Augenlidern
   Ich schickte
   viel Gold und wieder Gold, sie sollten ihn
   gut halten als ein Königskind.

   Elektra
   Du lügst!
   Du schicktest Gold, damit sie ihn erwürgen.

   Klytämnestra
   Wer sagt dir das?

   Elektra
   Ich seh's an deinen Augen.
   Allein an deinem Zittern seh' ich auch,
   dass er noch lebt. Dass du bei Tag und Nacht
   an nichts denkst als an ihn. Dass dir das Herz
   verdorrt vor Grauen, weil du weisst: er kommt.

   Klytämnestra
   Was kümmert mich, wer ausser Haus ist.
   Ich lebe hier und bin die Herrin. Diener
   hab ich genug, die Tore zu bewachen,
   und wenn ich will, lass ich bei Tag und Nacht
   vor meiner Kammer drei Bewaffnete
   mit offenen Augen sitzen. Und aus dir
   bring' ich so oder so das rechte Wort
   schon an den Tag. Du hast dich schon verraten,
   dass du das rechte Opfer weisst und auch
   die Bräuche, die mir nützen. Sagst du's nicht
   im Freien, wirst du's an der Kette sagen.
   Sagst du nicht satt, so sagst du's hungernd. Träume
   sind etwas, das man los wird. Wer dran leidet
   und nicht das Mittel findet, sich zu heilen,
   ist nur ein Narr. Ich finde mir heraus,
   wer bluten muss, damit ich wieder schlafe.

   Elektra mit einem Sprung aus dem Dunkel auf sie zu, immer näher an ihr, immer furchtbarer anwachsend:
   Was bluten muss? Dein eigenes Genick,
   wenn dich der Jäger abgefangen hat!
   Ich hör ihn durch die Zimmer gehn, ich hör ihn
   den Vorhang von dem Bette heben:
   Wer schlachtet
   ein Opfertier im Schlaf! Er jagt dich auf,
   schreiend entfliehst du. Aber er, er ist hinterdrein,
   er treibt dich durch das Haus! willst du nach rechts,
   da steht das Bett! nach links, da schäumt das Bad
   wie Blut! das Dunkel und die Fakkeln werfen
   schwarzrote Todesnetze über dich --
   Klytämnestra, von sprachlosem Grauen geschüttelt.
   Hinab die Treppen durch Gewölbe hin,
   Gewölbe und Gewölbe geht die Jagd
   Und ich, ich, ich, ich, ich, die ihn dir geschickt,
   ich bin wie ein Hund an deiner Ferse, willst du
   in eine Höhle, spring ich dich von seitwärts
   an. So treiben wir dich fort, bis eine Mauer
   Alles sperrt, und dort -- im tiefsten Dunkel,
   doch ich seh ihn wohl, ein Schatten, und doch Glieder
   und das Weisse von einem Auge doch, da sitzt
   der Vater, er achtet's nicht, und doch muss es geschehn,
   zu seinen Füssen drücken wir dich hin.
   Du möchtest schreien, doch die Luft erwürgt
   den ungebornen Schrei und lässt ihn lautlos
   zu Boden fallen, wie von Sinnen hälst du
   den Nacken hin, fühlst schon die Schärfe zukken
   bis an den Sitz des Lebens, doch er hält
   den Schlag zurück: die Bräuche sind noch nicht erfüllt.
   alles schweigt, du hörst dein eignes Herz
   an deinen Rippen schlagen: diese Zeit
   -- sie dehnt sich vor dir wie ein finstrer Schlund
   von Jahren -- diese Zeit ist dir gegeben
   zu ahnen, wie es Scheiternden zu Mute ist,
   wenn ihr vergebliches Geschrei die Schwärze
   der Wolken und des Tods zerfrisst, diese Zeit
   ist dir gegeben, alle zu beneiden,
   die angeschmiedet sind an Kerkermauern,
   die auf dem Grund von Brunnen nach dem Tod
   als wie nach Erlösung schrei'n -- denn du,
   du liegst in deinem Selbst so eingekerkert,
   als wär's der glühnde Bauch von einem Tier
   von Erz -- und so wie jetzt kannst du nicht schrein!
   da steh' ich
   vor dir, und nun liest du mit starrem Aug'
   das ungeheure Wort, das mir in mein
   Gesicht geschrieben ist:
   erhängt ist dir die Seele in der selbst-
   gedrehten Schlinge, sausend fällt das Beil,
   und ich steh' da und seh' dich endlich sterben!
   Dann träumst du nicht mehr, dann brauche ich
   nicht mehr zu träumen, und wer dann noch lebt,
   der jauchzt und kann sich seines Lebens freun!

   Sie stehn einander, Elektra in wilder Trunkenheit, Klytämnestra grässlich atmend vor Angst, Aug' in Aug'. In diesen Augenblick erhellt sich die Hausflur. die Vertraute kommt hergelaufen. Sie flüstert Klytämnestra etwas ins Ohr. Diese scheint erst nicht recht zu verstehen. Allmählich kommt sie zu sich. Sie winkt: Lichter! Es laufen Dienerinnen mit Fackeln heraus, und stellen sich hinter Klytämnestra. Sie winkt: Mehr Lichter! Nun verändern sich ihre Züge allmählich und die Spannung weicht einem bösen Triumph. Es kommen immer mehr Dienerinnen heraus, stellen sich hinter Klytämnestra, so dass der Hof voll von Licht wird und rotgelber Schein um die Mauern flutet. Klytämnestra lässt sich die Botschaft abermals zuflüstern und verliert dabei Elektra keinen Augenblick aus dem Auge. Ganz bis an den Hals sich sättigend mit wilder Freude, streckt Klytämnestra die beiden Hände drohend gegen Elektra. Dann hebt ihr die Vertraute den Stock auf und, auf beide sich stützend, eilig, gierig, an den Stufen ihr Gewand aufraffend, läuft sie ins Haus. Die Dienerinnen mit den Lichtern, wie gejagt, hinter ihr drein.

   Elektra
   Was sagen sie ihr denn? sie freut sich ja!
   Mein Kopf! Mir fällt nichts ein. Worüber freut sich
   das weib?

   Chrysothemis kommt, laufend, zur Hoftür herein, laut heulend wie ein verwundetes Tier.

   Chrysothemis schreiend:
   Orest!
   Orest ist tot!

   Elektra winkt ihr ab, wie von Sinnen:
   Sei still!

   Chrysothemis
   Orest ist tot!

   Elektra bewegt die Lippen.

   Chrysothemis
   Ich kam hinaus, da wussten sie's schon! Alle
   standen herum und alle wussten es schon,
   nur wir nicht.

   Elektra
   Niemand weiss es.

   Chrysothemis
   Alle wissen's!

   Elektra
   Niemand kann's wissen: denn es ist nicht wahr.

   Chrysothemis wirft sich verzweifelt auf den Boden.

   Elektra Chrysothemis emporreissend
   Es ist nicht wahr!
   Es ist nicht wahr! ich sag' dir doch!
   es ist nicht wahr!

   Chrysothemis
   Die Fremden standen an der Wand, die Fremden,
   die hergeschickt sind, es zu melden: zwei,
   ein Alter und ein Junger. Allen hatten
   sie's schon erzählt, im Kreise standen alle
   um sie herum und alle, Alle, wussten es schon.

   Elektra mit höchster Kraft
   Es ist nicht wahr.

   Chrysothemis
   An uns denkt niemand. Tot! Elektra, tot!
   Gestorben in der Fremde! Tot! Gestorben
   dort in fremdem Land. Von seinen Pferden
   erschlagen und geschleift.

   Ein junger Diener kommt eilig aus dem Haus, stolpert über die vor der Schwelle Liegende hinweg:
   Platz da! wer lungert so vor einer Tür?
   Ah, konnt' mir's denken! Heda, Stallung! he!

   Ein alter Diener finsteren Gesichts, zeigt sich an der Hoftür:
   Was soll's im Stall?

   Ein junger Diener
   Gesattelt
   soll werden, und so rasch als möglich! hörst du?
   ein Gaul, ein Maultier, oder meinetwegen
   auch eine Kuh, nur rasch!

   Ein alter Diener
   Für wen?

   Ein junger Diener
   Für den,
   der dir's befiehlt. Da glotzt er! Rasch, für mich!
   Sofort! für mich! Trab, trab! Weil ich hinaus muss
   auf's Feld, den Herren holen, weil ich ihm
   Botschaft zu bringen habe, grosse Botschaft,
   wichtig genug, um eine eurer Mähren
   im Abgehen
   zu Tod zu reiten.

   Ein alter Diener auch der Alte verschwindet.

   Elektra vor sich hin, leise und sehr energisch:
   Nun muss es hier von uns geschehn.

   Chrysothemis verwundert fragend
   Elektra?

   Elektra
   Wir!
   Wir beide müssen's tun.

   Chrysothemis
   Was, Elektra?

   Elektra
   Am besten heut', am besten diese Nacht.

   Chrysothemis
   Was, Schwester?

   Elektra
   Was? Das Werk, das nun auf uns
   gefallen ist, weil er nicht kommen kann

   Chrysothemis angstvoll steigernd
   Was für ein Werk?

   Elektra
   Nun müssen du und ich
   hingehn und das Weib und ihren Mann
   erschlagen.

   Chrysothemis
   Schwester, sprichst du von der Mutter?

   Elektra
   Von ihr. Und auch von ihm. Ganz ohne Zögern
   muss es geschehn.

   Elektra
   Schweig still. Zu sprechen ist nichts.
   Nichts gibt es zu bedenken, als nur: wie?
   wie wir es tun.

   Chrysothemis
   Ich?

   Elektra
   Ja. Du und ich.
   Wer sonst?

   Chrysothemis
   Wir, wir beide sollen hingehn? Wir? wir zwei?
   mit unsern beiden Händen?

   Elektra
   Dafür lass
   du mich nur sorgen.

   Elektra
   Das Beil! das Beil, womit der Vater --

   Chrysothemis
   Du?
   Entsetzliche, du hast es?

   Elektra
   Für den Bruder bewahrt' ich es. Nun müssen wir es schwingen.

   Chrysothemis
   Du? diese Arme den Aegisth erschlagen?

   Elektra
   erst sie, dann ihn, erst ihn, dann sie, gleichviel.

   Chrysothemis
   Ich fürchte mich.

   Elektra
   Es schläft niemand in ihrem Vorgemach.

   Chrysothemis
   Im schlaf sie morden!

   Elektra
   Wer schläft, ist ein gebundnes Opfer. Schliefen
   sie nicht zusamm', könnt' ich's allein vollbringen.
   So aber musst du mit.

   Chrysothemis abwehrend:
   Elektra!

   Elektra
   Du! Du!
   denn du bist stark!

   Dicht bei Chrysothemis
   Wie stark du bist! dich haben
   die jungfräulichen Nächte stark gemacht.
   Überall ist so viel Kraft in dir! Sehnen
   hast du wie ein Füllen. Schlank sind deine Füsse.
   Wie schlank und biegsam leicht umschling ich sie deine Hüften sind!
   Du windest dich durch jeden Spalt, du hebst dich
   durch's Fenster! Lass mich deine Arme fühlen:
   wie kühl und stark sie sind! Wie du mich abwehrst,
   fühl' ich, was das für Arme sind. Du könntest
   erdrükken, was du an dich ziehst. Du könntest
   mich, oder einen Mann in deinen Armen
   erstikken, Überall
   ist so viel Kraft in dir! Sie strömt wie kühles
   verhaltnes Wasser aus dem Fels. Sie flutet
   mit deinen Haaren auf die starken Schultern
   herab.
   Ich spüre durch die Kühle deiner Haut
   das warme Blut hindurch, mit meiner Wange
   spür ich den Flaum auf deinen jungen Armen.
   Du bist voller Kraft, du bist schön,
   du bist wie eine Frucht an der Reife Tag.

   Chrysothemis
   Lass mich!

   Elektra
   Nein: ich halte dich!
   Mit meinen traurigen verdorrten Armen
   umschling ich deinen Leib, wie du dich sträubst,
   ziehst du den Knoten nur noch fester, ranken
   will ich mich rings um dich versenken meine Wurzeln
   in dich und mit meinem Willen
   dir impfen das Blut!

   Chrysothemis
   Lass mich!

   Flüchtet ein paar Schritte

   Elektra wild ihr nach, fasst sie am Gewand:
   Nein!

   Elektra
   Ich lass dich nicht.

   Chrysothemis
   Elektra, hör mich.
   Du bist so klug, hilf uns aus diesem Haus,
   hilf uns ins Freie. Elektra, hilf uns,
   hilf uns in's Freie...

   Elektra
   Von jetzt an will ich deine Schwester sein,
   so wie ich niemals deine Schwester war!
   Getreu will ich mit dir in deiner Kammer sitzen
   und warten auf den Bräutigam, für ihn
   will ich dich salben und ins duftige Bad
   sollst du mir tauchen wie der junge Schwan
   und deinen Kopf an meiner Brust verbergen
   bevor er dich, die durch die Schleier glüht
   wie eine Fakkel, in das Hochzeitsbett
   mit starken Armen zieht.

   Chrysothemis schliesst die Augen:
   Nicht, Schwester, nicht.
   Sprich nicht ein solches Wort in diesem Haus.

   Elektra
   O ja! weit mehr als Schwester bin ich dir
   von diesem Tage an: ich diene dir
   wie deine Sklavin. Wenn du liegst in Weh'n,
   sitz ich an deinem Bette Tag und Nacht,
   wehr' dir die Fliegen, schöpfe kühles Wasser,
   und wenn auf einmal auf dem nackten Schoss
   dir ein Lebendiges liegt, erschreckend fast,
   so heb' ich's empor, so hoch! damit
   sein Lächeln hoch von oben in die tiefsten
   geheimsten Klüfte deiner Seele fällt
   und dort das letzte, eisig Grässliche
   vor dieser Sonne schmilzt und du's in hellen
   Tränen ausweinen kannst.

   Chrysothemis
   O bring' mich fort!
   Ich sterb' in diesem Haus!

   Elektra an den Knieen der Chrysothemis:
   Dein Mund ist schön,
   wenn er sich einmal auftut um zu zürnen!
   Aus deinem reinen starken Mund muss furchtbar
   ein Schrei hervorsprüh'n, furchtbar wie der Schrei
   der Todesgöttin, wenn man unter dir
   so daliegt, wie nun ich.

   Chrysothemis
   Was redest du?

   Elektra aufstehend:
   Denn eh du diesem Haus
   und mir entkommst, musst du es tun!

   Chrysothemis will reden.

   Elektra hält ihr den Mund zu
   Dir führt
   kein Weg hinaus als der. Ich lass' dich nicht,
   eh du mir Mund auf Mund es zugeschworen,
   dass du es tun wirst.

   Chrysothemis windet sich los:
   Lass mich!

   Elektra fasst sie wieder:
   Schwör', du kommst
   heut Nacht, wenn alles still ist, an den Fuss
   der Treppe.

   Chrysothemis
   Lass mich!

   Elektra hält sie am Gewand:
   Mädchen, sträub' dich nicht!
   es bleibt kein Tropfen Blut am Leibe haften:
   schnell schlüpfst du aus dem blutigen Gewand
   mit reinem Leib ins hochzeitliche Hemd.

   Chrysothemis
   Lass mich!

   Elektra
   Sei nicht zu feige! Was du jetzt
   an Schaudern überwindest, wird vergolten
   mit Wonneschaudern Nacht für Nacht --

   Chrysothemis
   Ich kann nicht!

   Elektra
   Sag, dass du kommen wirst!

   Chrysothemis
   Ich kann nicht!

   Elektra
   Sieh,
   ich lieg' vor dir, ich küsse deine Füsse!

   Chrysothemis ins Haustor entspringend:
   Ich kann nicht!

   Elektra
   Sei verflucht!
   mit wilder Entschlossenheit
   Nun denn allein!

   Sie fängt an der Wand des Hauses, seitwärts der Türschwelle, eifrig zu graben an, lautlos, wie ein Tier. Elektra hält mit Graben inne, sieht sich um, gräbt wieder. Elektra sieht sich von Neuem um und lauscht. Elektra gräbt wieder. Orest steht in der Hoftür, von der letzten Helle sich schwarz abhebend. Er tritt herein. Elektra blickt auf ihn. Er dreht sich langsam um, so dass sein Blick auf sie fällt. Elektra fährt heftig auf.

   Elektra zitternd
   Was willst du, fremder Mensch? was treibst du dich
   zur dunklen Stunde hier herum, belauerst,
   was andre tun!
   Ich hab' hier ein Geschäft. Was kümmert's dich!
   v Lass mich in Ruh!

   Orest
   Ich muss hier warten.

   Elektra
   Warten?

   Orest
   Doch du bist
   hier aus dem Haus? bist eine von den Mägden
   dieses Hauses?

   Elektra
   Ja, ich diene hier im Haus.
   Du aber hast hier nichts zu schaffen. Freu dich
   und geh.

   Orest
   Ich sagte dir, ich muss hier warten,
   bis sie mich rufen

   Elektra
   Die da drinnen?
   Du lügst. Weiss ich doch gut, der Herr ist nicht zu Haus'.
   Und sie, was sollte sie mit dir?

   Orest
   Ich und noch einer,
   der mit mir ist, wir haben einen Auftrag
   an die Frau.

   Orest
   Wir sind an sie geschickt,
   weil wir bezeugen können, dass ihr Sohn
   Orest gestorben ist vor unsern Augen.
   Denn ihn erschlugen seine eignen Pferde.
   Ich war so alt wie er und sein Gefährte
   bei Tag und Nacht.

   Elektra
   Muss ich dich
   noch sehn? Schleppst du dich hierher
   in meinen traurigen Winkel,
   Herold des Unglücks! Kannst du nicht die Botschaft
   austrompeten dort, wo sie sich freu'n!
   Dein Aug' da starrt mich an und seins ist Gallert.
   Dein Mund geht auf und zu und seiner ist
   mit Erde vollgefropft.
   Du lebst, und er, der besser war als du
   und edler tausendmal, und tausendmal
   so wichtig, dass er lebte. er ist hin!

   Orest
   Lass den Orest. Er freute sich zu sehr
   an seinem Leben, die Götter droben
   vertragen nicht den allzuhellen Laut
   der Lust. So musste er denn sterben.

   Elektra
   Doch ich! doch ich! da liegen, und
   zu wissen, dass das Kind nie wieder kommt,
   nie wieder kommt. Dass das Kind da drunten
   in den Klüften des Grausens lungert,
   dass die da drinnen leben und sich freuen,
   dass dies Gezücht in seiner Höhle lebt
   und isst und trinkt und schläft und ich hier droben
   wie nicht das Tier des Waldes einsam
   und grässlich lebt ich hier droben allein.

   Orest
   Wer bist denn du?

   Elektra
   Was kümmert's
   dich, wer ich bin.

   Orest
   du musst verwandtes Blut zu denen sein,
   die starben, Agamemnon und Orest.

   Elektra
   Verwandt? ich bin dies Blut! ich bin das hündisch
   vergossene Blut des Königs Agamemnon!
   Elektra heiss' ich.

   Orest
   Nein!

   Elektra
   Er leugnet's ab.
   Er bläst auf mich und nimmt mir meinen Namen.

   Orest
   Elektra!

   Elektra
   Weil ich nicht Vater hab',

   Orest
   Elektra!

   Elektra
   noch Bruder,
   bin ich der Spott der Buben!

   Orest
   Elektra! Elektra!
   So seh' ich sie? ich seh' sie wirklich? du?
   So haben sie dich darben lassen oder --
   sie haben dich geschlagen?

   Elektra
   Lass mein Kleid, wühl nicht mit deinem Blick daran.

   Orest
   Was haben sie gemacht mit deinen Nächten!
   Furchtbar sind deine Augen.

   Elektra
   Lass mich!

   Orest
   hohl sind deine Wangen!

   Elektra
   Geh ins Haus,
   drin hab' ich eine Schwester, die bewahrt sich
   für Freudenfeste auf!

   Orest
   Elektra, hör mich.

   Elektra
   Ich will nicht wissen, wer du bist.
   Ich will niemand sehen!

   Orest
   Hör mich an, ich hab' nicht Zeit. Hör zu.
   Orestes lebt.

   Elektra wirft sich herum.

   Orest
   Wenn du dich regst,
   verrätst du ihn.

   Elektra
   So ist er frei? wo ist er?

   Orest
   Er ist unversehrt wie ich.

   Elektra
   So rett ihn doch! bevor sie ihn erwürgen.

   Orest
   Bei meines Vaters Leichnam! dazu kam ich her!

   Elektra von seinen Ton getroffen:
   Wer bist denn du?

   Der alte finstre Diener stürzt, gefolgt von drei andern Dienern, aus dem Hof lautlos herein, wirft sich vor Orest nieder, küsst seine Füsse, die andern Orests Hände und den Saum seines Gewandes.

   Elektra kaum ihrer mächtig:
   Wer bist du denn? Ich fürchte mich.

   Orest sanft:
   Die Hunde auf dem Hof erkennen mich,
   und meine Schwester nicht?

   Elektra aufschreiend:
   Orest!

   Elektra ganz leise, bebend:
   Orest! Orest! Orest!
   Es rührt sich niemand. O lass deine Augen
   mich sehn! Traumbild, mir geschenktes
   Traumbild, schöner als alle Träume.
   Hehres, unbegreifliches, erhabenes Gesicht,
   o bleib bei mir! Lös nicht
   in Luft dich auf, vergeh mir nicht, vergeh mir nicht,
   es sei denn, das ich jetzt gleich
   sterben muss und du dich anzeigst
   und mich hollen kommst: dann sterb ich
   seliger als ich gelebt. Orest! Orest! Orest!
   Nein, du sollst mich nicht umarmen!
   Tritt weg, ich schäme mich vor dir. Ich weiss nicht,
   wie du mich ansiehst.
   Ich bin nur mehr der Leichnam deiner Schwester,
   mein armes Kind. Ich weiss, es schaudert dich
   vor mir. Und war doch eines Königs Tochter!
   Ich glaube, ich war schön: wenn ich die Lampe
   ausblies vor meinem Spiegel, fühlt ich
   es mit keuschem Schauer.
   Ich fühlt' es, wie der dünne Strahl des Mondes
   in meines Körpers weisser Nacktheit badete
   so wie in einem Weiher, und mein Haar
   war solches Haar, vor dem die Männer zittern,
   dies Haar, versträhnt, beschmutzt, erniedrigt,
   verstehst du's, Bruder? Ich habe alles, was ich war,
   hingeben müssen. Meine Scham hab' ich geopfert,
   die Scham, die süsser als Alles ist, die Scham,
   die wie der Silberdunst, der milchige des Monds,
   um jedes Weib herum ist und das Grässliche
   von ihr und ihrer Seele weghält,
   Verstehst du's, Bruder! diese süssen Schauder
   hab' ich dem Vater opfern müssen. Meinst du,
   wenn ich an meinem Leib mich freute, drangen
   seine Seufzer, drang nicht sein Stöhnen
   an mein Bette? Eifersüchtig sind
   die Toten: und er schickte mir den Hass,
   den hohläugigen Hass als Bräutigam.
   So bin ich eine Prophetin immerfort gewesen
   und habe nichts hervorgebracht aus mir
   und meinem Leib als Flüche und Verzweiflung.
   Was schaust du ängstlich um dich? sprich zu mir!
   sprich doch! Du zitterst ja am ganzen Leib!

   Orest
   Lass zittern diesen Leib.
   Er ahnt welchen Weg ich ihn führe.

   Elektra
   Du wirst es tun? Allein? Du armes Kind.

   Orest
   Die diese Tat mir auferlegt,

   Elektra
   Du wirst es tun!

   Orest
   die Götter, werden da sein, mir zu helfen.
   Ich will es tun,
   ich will es eilig tun.

   Elektra
   Der ist selig,
   der tun darf! Die Tat ist wie ein Bette,
   auf dem die Seele ausruht, wie ein Bett
   von Balsam, drauf die Seele ruhen kann,
   die eine Wunde ist, ein Brand, ein Eiter
   und eine Flamme!

   Orest
   Ich werde es tun! Ich werde es tun!

   Elektra
   Der ist selig, der seine Tat zu tun kommt,
   selig der, der ihn ersehnt, selig der ihn erschaut!
   Selig, wer ihn erkennt, selig, wer ihn berührt!
   Selig, wer ihm das Beil aus der Erde gräbt,
   selig, wer ihm die Fakkel hält, selig,
   selig, wer ihm öffnet die Tür.

   Der Pfleger Orests steht in der Hoftür, ein starker Greis mit blitzenden Augen.

   Der Pfleger des Orest
   Seid ihr von Sinnen, dass ihr euren Mund
   nicht bändigt, wo ein Hauch, ein Laut, ein Nichts
   uns und das Werk verderben kann --

   Der Pfleger des Orest Zu Orest in fliegender Eile
   Sie wartet drinnen. Ihre Mägde suchen
   nach dir. Es ist kein Mann im Haus. Orest!

   Orest *reckt sich auf, seinen Schauder bezwingend Die Tür des Hauses erhellt sich. Es erscheint eine Dienerin mit einer Fackel, hinter ihr die Vertraute. Elektra ist zurückgesprungen, steht im Dunkel. Die Vertraute verneigt sich gegen die beiden Fremden, winkt, ihr hinein zu folgen. Die Dienerin befestigt die Fackel an einem eisernen Ring im Türpfosten. Orest und der Pfleger gehen hinein. Orest schliesst einen Augenblick, schwindelnd, die Augen, der Pfleger ist dicht hinter ihm, sie tauschen einen schnellen Blick. Die Tür schliesst sich hinter ihnen.

   Elektra allein, in entsetzlicher Spannung. Sie läuft auf einem Strich vor der Tür hin und her, mit gesenkten Kopf, wie das gefangene Tier im Käfig. steht plötzlich still
   Ich habe ihm das Beil nicht geben können!
   Sie sind gegangen und ich habe ihm
   das Beil nicht geben können. Es sind keine
   Götter im Himmel!

   Abermals ein furchtbares Warten. Von ferne tönt drinnen, gellend, der Schrei Klytämnestras.

   Elektra schreit auf wie ein Dämon:
   Triff noch einmal!

   Von drinnen ein zweiter Schrei. Aus dem Wohngebäude links kommen Chrysothemis und eine Schar Dienerinnen heraus.

   Elektra steht in der Tür, mit dem Rücken an die Tür gepresst.

   Chrysothemis
   Es muss etwas geschehen sein.

   I. Magd
   Sie schreit
   so aus dem Schlaf.

   II. Magd
   Es müssen Männer drin sein.
   Ich habe Männer gehen hören.

   III. Magd
   Alle
   Türen sind verriegelt.

   IV. Magd
   Es sind Mörder!
   Es sind Mörder im Haus!

   I. Magd schreit auf:
   Oh!

   II. Magd, III. Magd, 6 andere Dienerinnen
   Was ist?

   I. Magd
   Seht ihr denn nicht: dort in der Tür steht einer!

   Chrysothemis
   Das ist Elektra! das ist ja Elektra!

   I. - IV. Magd
   Elektra, Elektra!

   I., II. Magd
   Warum spricht sie denn nicht?

   Chrysothemis
   Elektra,
   warum sprichst du denn nicht?

   IV. Magd
   Ich will hinaus
   und Männer holen.

   Läuft rechts hinaus

   Chrysothemis
   Mach uns doch die Tür auf,
   Elektra! Elektra!

   6 Dienerinnen
   Elektra, lass uns in's Haus!

   IV. Magd zurückkommend:
   Zurück!

   IV. Magd
   Aegisth! Zurück in unsre Kammern! schnell!
   Aegisth kommt durch den Hof! Wenn er uns findet
   und wenn im Hause was geschehen ist,
   lässt er uns töten.

   6 Dienerinnen
   Aegisth!

   I. - III. Mägde
   Aegisth!

   Chrysothemis
   Zurück!

   Alle
   zurück! zurück!

   Sie verschwinden im Hause links. Aegisth tritt rechts durch die Hoftür auf.

   Aegisth an der Tür stehend bleibend:
   He! Lichter! Lichter!
   Ist niemand da, zu leuchten? Rührt sich keiner
   von allen diesen Schuften? Kann das Volk
   mir keine Zucht annehmen!

   Elektra nimmt die Fackel von dem Ring, läuft hinunter, ihm entgegen, und verneigt sich vor ihm.

   Aegisth erschrickt vor der wirren Gestalt im zuckenden Licht, weicht zurück:
   Was ist das für ein unheimliches Weib?
   Ich hab' verboten, dass ein unbekanntes
   Gesicht mir in die Nähe kommt!

   Erkennt sie, zornig.
   Was, du?
   Wer heisst dich, mir entgegentritten?

   Elektra
   Darf ich
   nicht leuchten?

   Aegisth
   Nun, dich geht die Neuigkeit
   ja doch vor allen an. Wo find' ich
   die fremden Männer, die das von Orest
   uns melden?

   Elektra
   Drinnen. Eine liebe Wirtin
   fanden sie vor, und sie ergetzen sich
   mit ihr.

   Aegisth
   Und melden also wirklich, dass er
   gestorben ist, und melden so, dass nicht
   zu zweifeln ist?

   Elektra
   O Herr, sie melden's nicht
   mit worten blos, nein, mit leibhaftigen Zeichen,
   an denen auch kein Zweifel möglich ist.

   Aegisth
   Was hast du in der Stimme? Und was ist
   in dich gefahren, dass du nach dem Mund
   mir redest? Was taumelst du so hin
   und her mit deinem Licht!

   Elektra
   Es ist nichts anderes,
   als dass ich endlich klug ward und zu denen
   mich halte, die die Stärkern sind. Erlaubst du,
   dass ich voran dir leuchte?

   Aegisth etwas zaudernd
   Bis zur Tür.
   Was tanzest du? Gib Obacht.

   Elektra indem sie ihn, wie in einem unheimlichen Tanz, umkreist, sich plötzlich tief bückend:
   Hier! die Stufen,
   dass du nicht fällst.

   Aegisth an der Haustür: Warum ist hier kein Licht?
   Wer sind die dort?

   Elektra
   Die sind's, die in Person
   dir aufzuwarten wünschen, Herr. Und ich,
   die so oft durch freche unbescheidne Näh'
   dich störte, will nun endlich lernen, mich
   im rechten Augenblick zurückzuziehen.

   Aegisth geht ins Haus. Stille. Lärm drinnen.

   Aegisth erscheint an einem kleinen Fenster, reisst den Vorhang weg, schreiend:
   Helft! Mörder! helft dem Herren! Mörder, Mörder!
   Sie morden mich!
   Hört mich niemand? hört
   mich niemand?

   Er wird weggezerrt. Noch einmal erscheint Aegisths Gesicht am Fenster.

   Elektra reckt sich auf:
   Agamemnon hört dich!

   Aegisth er wird fortgerissen:
   Weh mir!

   Elektra steht, furchtbar atmend, gegen das Haus gekehrt. Die Frauen kommen von links herausgelaufen, Chrysothemis unter ihnen. Wie besinnungslos laufen sie gegen die Hoftür. Dort machen sie plötzlich Halt, wenden sich.

   Chrysothemis
   Elektra! Schwester! komm mit uns! O komm
   mit uns! es ist der Bruder drin im Haus!
   es ist Orest, der es getan hat!

   Stimmen hinter der Scene im Hause
   Orest! Orest! Orest!

   Getümmel im Hause, Stimmengewirr, aus dem sich ab und zu die Rufe des Chors: "Orest" bestimmter abheben.
   Komm!
   Er steht im Vorsaal, alle sind um ihn,
   und küssen seine Füsse, alle, die
   Aegisth von Herzen hassten, haben sich
   geworfen auf die andern, überall
   in allen Höfen liegen Tote, alle,
   die leben, sind mit Blut bespritzt und haben
   selbst Wunden, und doch strahlen alle, alle
   umarmen sich --


   Draussen wachsender Lärm, der sich jedoch, wenn Elektra beginnt, mehr und mehr nach den äusseren Höfen rechts und im Hintergrunde verzogen hat. die Frauen sind hinausgelaufen, Chrysothemis allein, von draussen fällt Licht herein.
   und jauchzen, tausend Fackeln
   sind angezündet. Hörst du nicht, so hörst du
   denn nicht?

   Elektra auf der Schwelle kauernd:
   Ob ich nicht höre? ob ich die
   Musik nicht höre? sie kommt doch aus mir.
   Die Tausende, die Fackeln tragen
   und deren Tritte, deren uferlose
   Myriaden Tritte überall die Erde
   dumpf dröhnen machen, alle warten
   auf mich: ich weiss doch, dass sie alle warten,
   weil ich den Reigen führen muss, und ich
   kann nicht, der Ozean, der ungeheure,
   der zwanzigfache Ozean begräbt
   mir jedes Glied mit seiner Wucht, ich kann mich
   nicht heben!

   Chrysothemis fast schreiend vor Erregung:
   Hörst du denn nicht, sie tragen ihn,
   sie tragen ihn auf ihren Händen,

   Elektra springt auf vor sich hin, ohne auf Chrysothemis zu achten
   Wir sind bei den Göttern, wir Vollbringenden.
   Sie fahren dahin wie die Schärfe des Schwerts
   durch uns, die Götter,

   Chrysothemis
   allen
   sind die Gesichter verwandelt, allen
   schimmern die Augen und die alten Wangen
   von Tränen! Alle weinen, hörst du's nicht?

   Elektra
   aber ihre Herrlichkeit
   ist nicht zu viel für uns! Ich habe Finsternis
   gesät und ernte Lust über Lust.

   Chrysothemis
   Gut sind die Götter,
   gut!

   Elektra
   Ich war ein schwarzer Leichnam unter Lebenden,

   Chrysothemis
   Es fängt ein Leben für dich und mich und alle Menschen an.

   Elektra
   und diese Stunde bin ich das Feuer des Lebens,
   und meine Flamme verbrenn die Finsternis der Welt.

   Chrysothemis
   Die über schwänglich guten Götter sind's,
   die das geben haben.

   Elektra
   Mein Gesicht muss weisser sein
   als das weissglüh'nde Gesicht des Monds.

   Chrysothemis
   Wer hat uns je geliebt?

   Elektra
   Wenn einer auf mich sieht,
   muss er den Tod empfangen oder muss vergehn
   vor Lust.

   Chrysothemis
   Wer hat uns je geliebt?

   Elektra
   Seht ihr
   denn mein Gesicht? Seht ihr das Licht,
   das von mir ausgeht?

   Chrysothemis
   Nun ist der Bruder da,
   und Liebe fliesst über uns wie Öl und Myrrhen.
   Liebe ist Alles! Wer kann leben ohne Liebe?

   Elektra
   Ai! Liebe tötet, aber keiner fährt dahin
   und hat die Liebe nicht gekannt!

   Chrysothemis
   Elektra,
   ich muss bei meinem Bruder stehn!

   Sie läuft hinaus. Elektra schreitet von der Schwelle herunter. Sie hat den Kopf zurückgeworfen wie eine Mänade. Sie wirft die Kniee, sie reckt die Arme aus, es ist ein namenloser Tanz, in welchem sie nach vorwärts schreitet.

   Chrysothemis erscheint wieder an der Tür, hinter ihr Fackeln, Gedräng, Gesichter von Männern und Frauen: Elektra!

   Elektra bleibt stehen, sieht starr auf sie hin:
   Schweig, und tanze. Alle müssen
   herbei! hier schliesst euch an! Ich trage die Last
   des Glükkes, und ich tanze vor euch her.
   Wer glücklich ist wie wir, dem ziemt nur eins:
   schweigen und tanzen!

   Sie tut noch einige Schritte des angespanntesten Triumphes … Elektra stürzt zusammen.

   Chrysothemis zu ihr. Elektra liegt starr. Chrysothemis läuft an die Tür des Hauses, schlägt daran: Orest! Orest!

   Stille. Vorhang.

  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Richard Strauss: Elektra

  Piatok 24. 2. 2017, 19.00 hFriday, February 24, 2017, 7.00 PM
  Cyklus D/E – Hudba troch storočí
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  D/E serie – Three Centuries of Music
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Koncert (alebo časť) nie je online.
  Concert (or part of it) is not online.
  Program
  Richard Strauss (1864–1949)
  Elektra, op. 58 Elektra, Op. 58
  1. „Wo bleibt Elektra?“ (Die Mägde, Die Aufseherin)1. „Wo bleibt Elektra?“ (Die Mägde, Die Aufseherin)
  2. „Allein! Weh, ganz allein.“ (Elektra)2. „Allein! Weh, ganz allein.“ (Elektra)
  3. „Elektra!“ (Chrysothemis, Elektra)3. „Elektra!“ (Chrysothemis, Elektra)
  4. „Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren“ (Chrysothemis, Elektra)4. „Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren“ (Chrysothemis, Elektra)
  5. „Es geht ein Lärm los.“ (Chrysothemis, Elektra)5. „Es geht ein Lärm los.“ (Chrysothemis, Elektra)
  6. „Was willst du? Seht doch dort!“ (Klytaimnestra, Elektra)6. „Was willst du? Seht doch dort!“ (Klytaimnestra, Elektra)
  7. „Die Götter! bist doch selber eine Göttin.“ (Elektra, Klytaimnestra, Die Vertraute, Die Schleppträgerin)7. „Die Götter! bist doch selber eine Göttin.“ (Elektra, Klytaimnestra, Die Vertraute, Die Schleppträgerin)
  8. „Ich will nichts hören!“ (Klytaimnestra, Elektra)8. „Ich will nichts hören!“ (Klytaimnestra, Elektra)
  9. „Ich habe keine guten Nächte.“ (Klytaimnestra, Elektra)9. „Ich habe keine guten Nächte.“ (Klytaimnestra, Elektra)
  10. „Wenn das rechte Blutopfer unterm Beile fällt“ (Klytaimnestra, Elektra)10. „Wenn das rechte Blutopfer unterm Beile fällt“ (Klytaimnestra, Elektra)
  11. „Was bluten muß? Dein eigenes Genick“ (Klytaimnestra, Elektra)11. „Was bluten muß? Dein eigenes Genick“ (Klytaimnestra, Elektra)
  12. Was sagen Sie ihr denn?12. Was sagen Sie ihr denn?
  13. „Orest! Orest ist tot!“ (Chrysothemis, Elektra)13. „Orest! Orest ist tot!“ (Chrysothemis, Elektra)
  14. „Platz da! Wer lungert so vor einer Tür?“ (Alter Diener)14. „Platz da! Wer lungert so vor einer Tür?“ (Alter Diener)
  15. „Nun muß es hier von uns geschehn.“ (Elektra)15. „Nun muß es hier von uns geschehn.“ (Elektra)
  16. „Du! Du! Denn du bist stark! Wie stark du bist“ (Elektra, Chrysothemis)16. „Du! Du! Denn du bist stark! Wie stark du bist“ (Elektra, Chrysothemis)
  17. „Nun denn, allein!“ (Elektra)17. „Nun denn, allein!“ (Elektra)
  18. „Was willst du, fremder Mensch?“ (Elektra, Orest)18. „Was willst du, fremder Mensch?“ (Elektra, Orest)
  19. „Elektra! Elektra!“ (Orest, Elektra)19. „Elektra! Elektra!“ (Orest, Elektra)
  20. „Orest!“ (Elektra)20. „Orest!“ (Elektra)
  21. „Du wirst es tun? Allein? Du armes Kind?“ (Orest, Elektra)21. „Du wirst es tun? Allein? Du armes Kind?“ (Orest, Elektra)
  22. „Seid ihr von Sinnen“ (Der Pfleger)22. „Seid ihr von Sinnen“ (Der Pfleger)
  23. „Ich habe ihm das Beil nicht geben können!“ (Elektra)23. „Ich habe ihm das Beil nicht geben können!“ (Elektra)
  24. „Es muss etwas geschehen sein“ (Chrysothemis, Die Mägde)24. „Es muss etwas geschehen sein“ (Chrysothemis, Die Mägde)
  25. „He! Lichter!“ (Aegisth, Elektra)25. „He! Lichter!“ (Aegisth, Elektra)
  26. „Elektra! Schwester!“ (Chrysothemis)26. „Elektra! Schwester!“ (Chrysothemis)
  27. „Ob ich nicht höre?“ (Elektra, Chrysothemis)27. „Ob ich nicht höre?“ (Elektra, Chrysothemis)
  28. „Hörst du denn nicht“ (Elektra, Chrysothemis)28. „Hörst du denn nicht“ (Elektra, Chrysothemis)
  29. „Schweig, und tanze.“ (Elektra, Chrysothemis)29. „Schweig, und tanze.“ (Elektra, Chrysothemis)

  Dňa 25. januára 1909 zažila Drážďanská štátna opera čosi ako hudobné zemetrasenie. Prvý raz uviedli jednodejstvovú drámu Richarda Straussa a jeho libretistu Huga von Hoffmannstahla Elektra podľa známej Sofoklovej antickej tragédie. Strauss vedie tento temný a krvavý príbeh v neuveriteľnom, doslova extatickom tempe a nevyhýba sa ani náznakom „barbarizmu“ a zvrhlej  dekadencie. Aj dnes je ešte toto veľdielo obrovskou výzvou pre účinkujúcich aj pre publikum.
  ---
  Vysielanie záznamu koncertu sa koná so súhlasom vydavateľstva Boosey & Hawkes.


  VideozáznamVideorecording
  VašoVašo Frkal ml.Frkal jr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček kamerycamera, striheditor, postprodukciapost-production, RenátaRenáta BeličováBeličová réžiavideo producer
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2017A Slovak Philharmonic Production © 2017
 • Facebook

  X (Twitter)