Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ ] [ ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

Organový recitál II – János Pálúr

Nedeľa 1. 3. 2015, 16.00 hSunday, March 01, 2015, 4.00 PM
Cyklus O – Organové koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
O serie – Organ Concerts
Concert Hall of Slovak Philharmonic


Program
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Sonáta, op. 65, č. 6 d mol Sonata, Op. 65, No. 6 in D Minor
Dezsö Antalffy-Zsiross (1885–1945)
Sketches on Negro Spiritual Songs Sketches on Negro Spiritual Songs
Maurice Duruflé (1902–1986)
Prelúdium, adagio a chorál na tému Veni Creator, op. 4 Prélude, adagio et choral varié sur le theme du Veni Creator, Op. 4
Zoltán Kodály (1882–1967)[upr. János Pálúr]
Adagio (úprava pre organ – János Palúr) Adagio (transcription for organ – János Palúr)
János Pálúr
Symfonické improvizácie na tému zo 16. storočia Symphonic improvisations based on theme from 16th century

Hoci chrámová hudba nebola pre Felixa Mendelssohna Bartholdyho prvoradým centrom pozornosti, séria jeho Organových sonát ho prezentuje ako autora, ktorý sa v tomto náročnom teréne pohyboval úplne sebaisto. Maďar Dezsö Antalffy–Zsiross bol naopak jednou z profilujúcich osobností organovej interpretácie v Európe. Niekoľkokrát vycestoval do USA, kde napokon aj vo veku 60 rokov zomrel. Tamojšiu hudbu však majstrovsky využil v cykle parafráz na spirituály. Marcel Duruflé tiež zasvätil celú svoju kariéru organu – ako hráč aj ako skladateľ. Zoltán Kodály mal ako správny pedagóg s organom bohaté skúsenosti, čo viedlo Jánosa Palúra k tomu, že v jeho hudbe určenej pre iné obsadenie našiel dostatok inšpirácie pre organovú transkripciu. János Palúr ako skúsený improvizátor rád komunikuje s hudbou z iných zdrojov, o čom svedčí aj kolekcia variácií na tému zo 16. storočia.


VideozáznamVideorecording
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Facebook

    X (Twitter)