Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ ] [ ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina
Páči sa Likes 0

movie [ ] [ ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

Beethoven, Lalo, Martinů

Piatok 13. 2. 2015, 19.00 hFriday, February 13, 2015, 7.00 PM
Cyklus D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
D/E serie – Three Centuries of Music
Concert Hall of Slovak Philharmonic


Program
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Kráľ Štefan, predohra, op. 117 King Stephen, Overture, Op. 117
Édouard Lalo (1823–1892)
Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21 Symphonie Espagnole for violin and orchestra in D minor, Op. 21
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Česká rapsodie, kantáta pre barytón, zbor, orchester a organ, H. 118 The Czech Rhapsody, Cantata for baritone, choir, orchestra and organ, H. 118

V roku 1808 sa rakúsko-uhorský cisár František I. rozhodol postaviť v Budapešti nové veľké divadlo. Zároveň poveril Ludwiga van Beethovena, aby skomponoval slávnostnú hudbu pre otvárací ceremoniál plánovaný na rok 1811. Výsledkom tohto obchodu sú partitúry Kráľ Štefan a predohry Ruiny aténske. Edouard Lalo bol vo svojom tvorivom prejave typickým Francúzom. Predsa však v sebe nezaprel španielske gény, zdedené po predkoch z čias, kedy existoval násilne vybudovaný most medzi dobyvačnými Španielmi a Holandskom. Priamym dôkazom tejto genetickej väzby je slávna Španielska symfónia. Zatiaľ čo Lalo v Symfónii aplikuje španielske idiómy ako vonné korenie, Bohuslav Martinů sa v Českej rapsódii prezentuje ako hrdý národovec. Je to jeho prvý výrazný skladateľský počin a je ešte silne ovládaný smetanovsko-dvořákovskými ideami.


VideozáznamVideorecording
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Facebook

    X (Twitter)