Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ ] [ ] sd

PROBLÉM: Prepáčte, nastala chyba. Video súbor tejto časti koncertu nie je momentálne dostupný.NB: We are sorry. The video file of this part of the concert is not available.
Páči sa Likes 0

movie [ ] [ ] sd

PROBLÉM: Prepáčte, nastala chyba. Video súbor tejto časti koncertu nie je momentálne dostupný.NB: We are sorry. The video file of this part of the concert is not available.

Malovec, Korngold, Beethoven

Piatok 6. 2. 2015, 19.00 hFriday, February 06, 2015, 7.00 PM
Cyklus A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
A/B serie – Symphonic-Vocal Music
Concert Hall of Slovak Philharmonic


Program
Jozef Malovec
Koncertná hudba Concert Music
Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35 Concert for violin and orchestra in D major, Op. 35
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 5 c mol „Osudová“, op. 67 Symphony No. 5 C minor, “Fate”, Op. 67

Jozef Malovec bol integrálnou skladateľskou osobnosťou. Dokázal skĺbiť novodobé techniky s tradíciou bez toho, aby sa spreneveril jednej alebo druhej strane. Aj výrazové dispozície jeho diel sú vzácnym vyrovnávaním sviežosti a kontemplácie. Aj brniansky rodák Erich Wolfgang Korngold, známy predovšetkým ako autor filmovej hudby preukázal schopnosti prepojiť svet filmovej hudby „alla Hollywood“ s európskym typom symfonizmu. Husľový koncert je naozaj prekrásnou hudbou, kde skladateľ ostražito eliminoval nápory gýčovitosti. 5. symfónia Ludwiga van Beethovena je známa ako Osudová. Viac ako nápory osudovosti v živote samotného skladateľa, je naozaj osudovým opusom pre budúcnosť symfónie. Vyrovnať sa s týmto žánrom po tejto partitúre bolo a stále je naozaj veľmi zložité a je to vecou profesionálnej cti.


VideozáznamVideorecording
Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Facebook

    X (Twitter)