Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 1 H 01 MIN ] [ 1 H 01 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Andrej Šuba ]

   „Nech hrám akékoľvek diela Händla, Bacha, Čajkovského, či kohokoľvek iného, v danej chvíli verím, že práve to je tá najkrajšia hudba...“ Bohdan WARCHAL (1930 – 2000)

   Prvý koncert Slovenského komorného orchestra pod vedením vtedajšieho koncertného majstra Slovenskej filharmónie Bohdana Warchala sa uskutočnil 22. februára 1961 v Ľudovej škole umenia v Dome osvety Bratislava – Nivy.

   Profesor Warchal, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského hudobného života 2. polovice 20. storočia, ktorý pôsobil ako umelecký vedúci na slovenských i zahraničných pódiách so svojim súborom neuveriteľné štyri dekády, vytvoril, ako napísala Alžbeta Rajterová v časopise Hudobný život, „bezprecedentný a azda neopakovateľný prípad kontinuity, neodmysliteľne spätý s jeho osobnosťou, s jeho špecifickým temperamentom a chápaním hudby, ktorého poznávacím znakom boli popri túžbe po dokonalosti predovšetkým radosť a nadšenie, prenášané v dvoch smeroch: na členov súboru i na obecenstvo“. Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom prišli v roku 2004 s myšlienkou koncertu Hommage á Bohdan Warchal, na ktorom by zaznieval pôvodný repertoár súboru, vďaka ktorému sa „Warchalovci“ stali nielen symbolom výnimočnej kvality slovenského interpretačného umenia v zahraničí, ale prostredníctvom početných a pravidelných „mimobratislavských“ koncertov aj synonymom vážnej hudby na Slovensku. Do umeleckého profilu SKO patrila od začiatku okrem „klasikov“ aj tvorba slovenských autorov. Medzi nimi má osobitné miesto hudba skladateľa, ktorého 90. výročie narodenia si tento rok slovenská kultúra pripomína. „Umenie je veľká vec, lebo vracia ľuďom to, o čo prišli, pretože boli k sebe nepozorní, v každodennom zhone si nenašli čas do seba sa započúvať a zahľadieť, odhaľuje v nich najjemnejšie spojenia, dobýva sa k základným podložiam dobra, prekrytým v geológii ich vnútra vyvrelinami každodenných márnivostí,“ napísal pri príležitosti 60. narodenín Bohdana Warchala jeden z najoriginálnejších hlasov slovenskej hudby a výrazná osobnosť generácie avantgardy 60. rokov Ilja Zeljenka. V Zeljenkovej gratulácii, publikovanej v roku 1990 v Pravde, nechýba zmienka o skladbe, z ktorej legendárny huslista a zakladateľ Slovenského komorného orchestra na koncertoch doma i v zahraničí, ale tiež prostredníctvom nahrávok, urobil azda najuvádzanejšie dielo slovenskej hudby 20. storočia. Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian a Dolného Vadičova vznikla v roku 1975 pri príležitosti prehliadky Grand prix folkorique de Radio Bratislava. V rozhovoroch s Vladimírom Godárom skladateľ zmieňuje, že kompozícia sa mala pôvodne volať Malá letná hudba, pretože citovala žatevné piesne. Uprostred normalizácie však „leto“ evokovalo rok 1968... Sedemdesiate roky znamenali pre viacerých slovenských skladateľov ostrakizáciu. Patril medzi nich aj Zeljenka, ktorý bol v roku 1972 vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov a na milosť vzatý až v nasledujúcej dekáde. Práve v tomto neľahkom období mu Slovenský komorný orchester nielen premiérovo uviedol, ale tiež nahral viacero diel. Okrem skladby Musica slovaca medzi ne patrí aj Elégia (1976) a Musica per pianoforte ed archi (1977). Skladateľ neskôr spomínal: „Warchal bol kedysi v BROLNe ako primáš a mal k takejto hudbe vzťah. Nejako sa to celé vydarilo, začali Musiku slovaku hrávať aj vonku, až sa napokon stala mojou najhranejšou skladbou. Tak sme sa vlastne zoznámili a potom som mu ukázal aj Elégiu. A keď hrali Elégiu, tak som sa ich spýtal, či by mi neurobili celú profilovú platňu – vtedy som mal už aj Hudbu pre klavír a sláčikový orchester...“ Spolupráca, založená na vzájomnom rešpekte k talentu, disciplíne a tvrdej práci, pokračovala aj v nasledujúcich dekádach. Hudba pre Warchala pre sláčikový orchester je kompozíciou z roku 1987. Dielo je dedikované umeleckému vedúcemu Slovenského komorného orchestra a autor pri jeho predstavení napísal: „Súčasný skladateľ bez vynikajúcich interpretov ťažko vysloví svoje myšlienky, či presvedčí o svojich zámeroch. Partitúra sa, žiaľ, nedá čítať ako kniha. Bohdanovi Warchalovi a jeho súboru vďačím veľa za to, že predstavil publiku moje skladby. Tento vzácny umelec je mi blízky cítením a chápaním hudby.“ Poslednou skladbou, ktorú SKO pod vedením Bohdana Warchala Iljovi Zeljenkovi v Slovenskej filharmónii odpremiéroval, bola v roku 1999 Mozartina (Hommage à W. A. Mozart), len rok pred umelcovou smrťou. Mimochodom, Bohdan Warchal sa narodil 27. januára 1930, zhodou okolností v rovnaký deň ako Wolfgang Amadeus Mozart, ktorého dielam patrí časť dnešného spomienkového programu.

   Divertimentá, podobne ako serenády, kasácie, notturná či partity (jednoznačná žánrová diferenciácia je prakticky nemožná), boli v 18. storočí chápané predovšetkým ako produkcia určená na ušľachtilú kratochvílu milovníkov hudby i samotných hudobníkov pri rozličných spoločenských príležitostiach. Nemecký teoretik a skladateľ Heinrich Christoph Koch (1749 – 1816) uvádza, že takéto skladby majú skôr „potešiť sluch ako vyjadriť rozličné odtiene emócií“. Divertimentá preto obvykle neobsahovali sofistikovanú tematickú prácu či zložitý kontrapunkt, no napriek tomu medzi nimi nachádzame aj diela, ktoré zaujmú hudobným šarmom a dôvtipom. Divertimentá, ktoré mohli obsahovať až po trinásť častí, sa komponovali pre sólové klávesové nástroje, ale tiež malé, často sólovo obsadené komorné zoskupenia sláčikových či dychových nástrojov, prípadne ich kombinácií. Sláčikové Divertimentá KV 136 – 138 Wolfganga Amadea Mozarta pochádzajú, podobne ako väčšina skladateľových divertiment a serenád, zo 70. rokov 18. storočia, teda z obdobia Mozartovho pôsobenia v službách salzburského arcibiskupa. Podobné skladby komponoval k príležitostiam, akými boli sviatky, narodeniny, svadby, prípadne záver akademického roku na tamojšej univerzite. Niektoré boli zamýšľané aj na uvedenie pod holým nebom. Divertimentá KV 136 – 138 sú diela, ktoré svojou inšpiráciou talianskou hudbou a trojčasťovým formovým pôdorysom odkazujú na talianske operné predohry, a preto ich niekedy možno nájsť aj pod názvom „salzburské sinfonie“. Vzhľadom na typickú trojčasťovosť má toto druhové zaradenie svoj zmysel. Všetky tri diela vznikli v Salzburgu niekedy okolo roku 1772, pravdepodobne medzi Mozartovou druhou a treťou cestou do Talianska. Aj keď časť mozartovskej literatúry zaraďuje tieto kompozície medzi komornú hudbu (sláčikové kvartetá), skladby môžu byť hrané a hrávajú sa aj v orchestrálnom obsadení.

   Andrej Šuba

   –––––
   Bibliografický údaj: ŠUBA, Andrej: Text ku koncertu 23. 1. 2021, in: Slovenská filharmónia, Cyklus SKO, 73. koncertná sezóna, Bratislava, Slovenská filharmónia 2022

  • Životopisy

   EWALD DANEL

   študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Wierszyłowského a doktorandské štúdium u Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia dva roky pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie. V roku 2001 prevzal po Bohdanovi Warchalovi post umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra.

   Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Dlhodobá spolupráca ho spája s Orquestra Sinfonica Municipal São Paulo, Hiroshima Symphony Orchestra, Akita Chamber Orchestra, Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, hosťovsky vystupoval s orchestrami Klang Verwaltung München, Orchestra Ensemble Kanazawa, Nagoya Philharmonic Orchestra, Osaka Symphoniker, Sakata Philharmony, orchestrom PKF – Prague Philharmonia, Orquesta Filarmónica de Málaga, Janáčkovou filharmóniou Ostrava a i. V Hiroshima Symphony Orchestra bol v rokoch 2008 – 2014 hlavným hosťujúcim dirigentom.

   Okrem dirigentských a sólistických aktivít s orchestrami a účinkovaním v sólových recitáloch má umelec bohaté skúsenosti aj v oblasti komornej hry, ktoré získal predovšetkým ako primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, od r. 1987 ako spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria.

   Stál pri zrode Kubínovho kvarteta (na violovom poste) a niekoľko rokov hral tiež v súbore Musica aeterna. V rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako umelecký vedúci komorného orchestra mesta Bratislavy Cappella Istropolitana. Umelec sa spolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. V roku 2012 mu bola udelená Cena Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha. Získal tiež cenu Cieszynit Uznania 2019 za mimoriadnu reprezentáciu regiónu Tešínskeho Sliezska v zahraničí.

   Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole

   múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V r. 2001 viedol interpretačné majstrovské kurzy pre profesionálnych orchestrálnych hráčov na Affinis Music Festivale v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

   Ako umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra uskutočňuje mnohé zaujímavé projekty, pre slovenské publikum objavuje doposiaľ neuvedené diela svetovej hudobnej literatúry, významnou mierou sa podieľa na uvádzaní nových diel slovenských autorov. Inicioval cyklus koncertov v chrámoch a tiež koncerty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2004, stého výročia úmrtia Antonína Dvořáka, opakovane uvádza jeho Biblické piesne v zborovom unisone na pôde Slovenskej filharmónie, ale aj ako projekt otvorený pre široký okruh záujemcov, napr. na festivale Pohoda 2018 za účasti vyše 250 spevákov. Cielená dlhodobá spolupráca s rôznymi cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v role dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby je významnou súčasťou jeho umeleckých aktivít.


   SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

   vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. V roku 2001 prevzal vedenie orchestra Ewald Danel.

   Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí, orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé koncertné projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Orchestrálne suity a Brandenburské koncerty. Postupne uviedol všetky concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho, opakovane uviedol Händlovo oratórium Mesiáš. Pre slovenské publikum objavil mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazzollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako šesťdesiat skladieb.

   Mimoriadnymi koncertmi si orchester pravidelne pripomína nielen významné výročia jubilujúcich skladateľov a hudobných osobností, ale každoročne organizovaným slávnostným koncertom Hommage a Bohdal Warchal i výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudobnú scénu. V rámci koncertného cyklu Hudba v chrámoch dlhodobou umeleckou spoluprácou podporuje prácu neprofesionálnych zborov. Spolupráca so zbormi sa medzičasom rozšírila i do úspešnej kooperácie s neprofesionálnymi komornými orchestrami a v posledných rokoch sa realizuje v celoslovenskom meradle.

   Z ďalšej pozoruhodnej koncertnej činnosti je dôležité spomenúť, že orchester už niekoľko rokov pokračuje v takmer dvestoročnej bratislavskej tradícii uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu; pokračuje tiež v pravidelnom uvádzaní Koncertov bez bariér pre ľudí so zdravotným znevýhodnením; spolupracuje s významnými slovenskými, či zahraničnými sólistami. Okrem toho sa každoročne venuje príprave a realizácii koncertov pre deti a mládež v pravidelných koncertných cykloch Slovenskej filharmónie a v spolupráci s Detskou univerzitou v Bratislave. V marci 2019 premiéroval SKO spolu s Jurajom Kukurom hudobno-dramatické predstavenie „Biblia“ v Divadle Aréna, ktoré uvádzajú aj na rôznych festivaloch na Slovensku a v Českej republike.

   V nedávnom období SKO koncertoval v Japonsku, Južnej Kórei, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Švajčiarsku a Českej republike. Vo februári 2021 na Slávnostnom koncerte k 60. výročiu založenia SKO uviedol rovnaký program, aký zaznel na prvom koncerte SKO vo februári 1961. V sezóne 2021/2022 plánuje koncerty po Slovensku, Taliansku a Poľsku. Počuť ho budeme môcť i na festivaloch BHS a Prešovská hudobná jar.


  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Hommage à Bohdan Warchal

  Nedeľa 23. 1. 2022, 16.00 hSunday, January 23, 2022, 4.00 PM
  Cyklus SKO – Slovenský komorný orchester
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  SKO serie – Slovak Chamber Orchestra Concerts
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
    Divertimento D dur „Salzburská symfónia č. 1“, KV 136 Divertimento in D Major “Salzburg Symphony No.1”, KV 136
    AllegroAllegro
    AndanteAndante
    PrestoPresto
    Divertimento B dur „Salzburská symfónia č. 2“, KV 137 Divertimento in B flat major “Salzburg Symphony No. 2”, K. 137
    AndanteAndante
    Allegro di moltoAllegro di molto
    Allegro assaiAllegro assai
    Divertimento F dur „Salzburská symfónia č. 3“, KV 138 Divertimento in F Major “Salzburg Symhony No. 3”, K. 138
    AllegroAllegro
    AndanteAndante
    PrestoPresto
  Ilja Zeljenka (1932–2007)
    Hudba pre Warchala Music for Warchal, Suite for String Orchestra
    PrelúdiumPrelúdium
    PochodPochod
    AdagioAdagio
    FináleFinále
    Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian a Dolného Vadičova Musica slovaca

  Ilja Zeljenka, jeden z najuznávanejších slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia, napísal Hudbu pre Warchala z vďaky za to, že spolu so svojím orchestrom predstavil publiku viaceré Zeljenkove diela. Musica Slovaca patrí poslucháčsky k autorovým najobľúbenejším dielam, snúbi sa v nej rytmická nápaditosť s folklórnymi prvkami. Salzburský rodák Wolfgang Amadeus Mozart, známy predstaviteľ viedenského klasicizmu, prispel do žánru úžitkovej hudby serenád a divertiment i tromi kompozíciami, ktoré dnes nazývame „Salzburské symfónie“. Pravdepodobne sa nimi chcel prezentovať na turné v Taliansku, čomu nasvedčuje ich trojčasťovosť a variabilné inštrumentálne obsadenie.

  Po chýrnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka réžiavideo producer, kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2022A Slovak Philharmonic Production © 2022

  Facebook

  X (Twitter)