Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ AUDIO – 00:45:17 ] [ AUDIO – 00:45:17 ] [ video > ]

  Prehrať audioPlay audio
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Piano Days 2021

Tuesday, April 20 2021, 8.00 PM
Serie K – Piano and pianists, Concert Hall of Slovak Philharmonic


Dramaturgia klavírneho recitálu Júlie Novosedlíkovej prináša zaujímavý pohľad na uplatnenie majstrovskej hudobnej formy – fúgy vo finále rôznych klavírnych skladieb skomponovaných naprieč štýlovými obdobiami. V baroku patrila fúga medzi najvýznamnejšie hudobné formy, no ako súčasť suity (cyklickej skladby zloženej prevažne z tanečných častí) sa vyskytovala pomerne zriedkavo. Georg Friedrich Händel koncipoval svoju Suitu č. 2 F dur, HWV 427 s časťami Prelúdium – Toccata – Sarabanda – Fuga skôr ako taliansku sonátu, než ako typickú barokovú suitu. Problémom koncepcie finále v sonátach a symfóniách sa Ludwig van Beethoven zaoberal celoživotne; jedným z riešení bolo aj uplatnenie fúgy. Vo finále svojej Sonáty pre klavír č. 31 As dur, op. 110 spája Beethoven typickú barokovú formu s novým obsahom, v ktorom hrá dôležitú úlohu tematická práca, harmonické myslenie a evolučný duch. Finále tejto Beethovenovej sonáty charakterizoval veľmi výstižne skladateľ Vincent d’Indy ako „vynaloženie vôle na potlačenie utrpenia“. Sonáta e mol pre klavír, op. 2 od Alexandra Moyzesa je príkladom uplatnenia fúgy v sonáte v rámci slovenskej klavírnej literatúry. Moyzesova jediná klavírna sonáta sa odvíja na pôde rozšírenej tonality a jej posledná časť je skomponovaná vo forme variácií, pričom poslednú – štvrtú variáciu tvorí fúga, ktorá je zároveň mohutným vyústením celého cyklu.

Mladá slovenská klaviristka Júlia Novosedlíková získala ocenenia na viacerých klavírnych súťažiach doma i v zahraničí. Okrem štúdia na VŠMU pod vedením Mariana Lapšanského a Jakuba Čižmaroviča absolvovala majstrovské kurzy u renomovaných profesorov ako Pavel Gililov, Bernd Goetzke, Balázs Szokolay a ďalší. Ako sólistka účinkovala so Slovenskou filharmóniou, s orchestrom Cappella Istropolitana i so Slovenským komorným orchestrom.

Koncert sa koná v rámci festivalu Piano Days 2021.

Viac o festivale…


  • VideozáznamVideorecording
  • AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2021A Slovak Philharmonic Production © 2021