HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť [00:59:02]1st part [00:59:02]

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

2. časť [00:51:12]2nd part [00:51:12]

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Opening Concert of the 52nd Year of the Bratislava Music Festival

Friday 18 November, 2016,  7.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Otvárací koncert 52. ročníka BHS

18. 11. 2016 o  19:00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Ospravedlnenie: Prosíme, ospravedlňte technické problémy počas nahrávania prvej časti Šostakovičovho Koncertu pre husle a orchester. Vaši Streamboyz.
------
Úvodnou skladbou 52. ročníka BHS bude náladovo pestré dielo Symfonické minúty, op. 36 od bratislavského rodáka Ernő von Dohnányiho, skladateľa, klaviristu, dirigenta a organizátora hudobného života.

„Jednoducho najlepší, najúžasnejší huslista, akého som kedy počul,“ vyhlásil Yehudi Menuhin, keď si vypočul mladého Vadima Repina. ktorého oslnivá medzinárodná umelecká kariéra sa začala, keď sa ako sedemnásťročný stal najmladším víťazom na prestížnej husľovej súťaži Queen Elisabeth v Bruseli. Jeho brilantná technika snúbiaca sa s poéziou, senzitívnosťou i vášnivosťou zažiari v technicky náročnom Husľovom koncerte a mol, op. 77 Dmitrija Šostakoviča.

Na otváracom koncerte 52. ročníka BHS zaznejú pod taktovkou dezignovaného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Jamesa Judda aj diela inšpirované tematikou mora. Kým francúzsky skladateľ Claude Debussy stvárnil krásu, nespútanosť a večné premeny morského živla, britský skladateľ Benjamin Britten v opere Peter Grimes, z ktorej vychádzajú Štyri morské interlúdiá zostavené z orchestrálnych medzihier opery, vyjadril „hlbokú úctu večnému zápasu mužov a žien, ktorých život závisí od mora“.

Our apologies. We experienced technical difficulties during the recording of the 1st part of Dmitri Shostakovich Violin Concert. Yours Streamboyz.
------
The 52nd BMF will be opened by the piece Symphonic Minutes, Op. 36, rich in moods, which was written by Bratislava native Ernő von Dohnányi, composer, pianist, conductor and music life organiser.

“Vadim Repin is simply the best and most perfect violinist that I have ever had the chance to hear,” Yehudi Menuhin declared after hearing young Vadim Repin whose dazzling international artistic career started after he became the youngest winner of the prestigious violin Queen Elisabeth Competition in Brussels at the age of 17. His brilliant technical skills combined with poetry, sensibility and passion will shine in a technically exacting Violin Concerto in A minor, Op. 77 by Dmitry Shostakovich.

Works inspired by the sea will also sound at the opening concert of the 52nd BMF under the baton of the designated music director of the Slovak Philharmonic James Judd. While the French Claude Debussy portrayed beauty, unrestraint and eternal transformations of the marine element, the British Benjamin Britten in his Peter Grimes opera expressed “my awareness of the perpetual struggle of men and women whose livelihood depends on the sea”. Four Sea Interludes are based on the orchestral interludes of the opera.

  • VideozáznamVideorecording
  • Václav FrkalVáclav Frkal zvuksound, svetlálights, Stano BeňačkaStano Beňačka kamerycamera, striheditor, Peter GondaPeter Gonda technická spoluprácaIT supervisor, Marek PiačekMarek Piaček réžiavideo director, postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2016A Slovak Philharmonic Production © 2016

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter